Câu 13531: Hòa tan trọn vẹn 2,45 gam tất cả hổn hợp X có hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y chứa những chất tan có nồng độ mol bởi nhau. Hai kim loại trong X là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 2 45 gam hỗn hợp x gồm 2 kim loại kiềm thổ

Mg và Ca

B. Be cùng Mg

C.

Xem thêm: Top 15 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 9 Môn Tiếng Anh Năm 2020, Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 9

Mg và Sr

D. Be và Ca


Giải bỏ ra tiết:

Vì dd Y chứa chất tan bao gồm CM =n -> n 2 KL =n và=n HCl dư (nếu có)n HCl =0,2.1,25 =0,25 mol ta bao gồm : X + 2HCl −> XCl2 + H2 

..........a........2a........a mol Y + 2HCl−>YCl2+H2 

a.........2a.....a.........a moln HCl dư=0,25-4a =a -> a=0,05 molta gồm : a.X + a .Y =2,45 

=> X + Y =49 

=> X,Y 24,5 Y: Ca => X:Be 

TH HCl không dư k bao gồm đáp án thỏa mãn

=> Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát