links webTạp chí Tia sángTrang tin năng lượng điện tử của Đảng cùng sản Việt NamTạp chí triết học điện tửTạp chí cùng sản điện tử

KHOA lý luận chính trị

Điện thoại : (+84) 236.3650403 (405)


*

*

*

CHƯƠNG I

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái nam VÀ

CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

™«˜

I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Thực trạng quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

a. Sự chuyển đổi của công ty nghĩa tư phiên bản và hậu quả của nó

- Từ vào cuối thế kỷ XIX, công ty nghĩa tư bản đã chuyển từ từ bỏ do cạnh tranh sang tiến trình độc quyền (chủ nghĩa đế quốc). Các nước tư phiên bản đế quốc, bên phía trong thì tăng cường tách bóc lột dân chúng lao động, bên phía ngoài thì xâm lược với áp bức nhân dân những dân tộc trực thuộc địa.Bạn sẽ xem: yếu tố hoàn cảnh ra đời cương cứng lĩnh bao gồm trị đầu tiên của đảng

- Đầu thế kỷ XX, nhà nghĩa đế quốc đã kết thúc việc phân chia thị phần thế giới, 70% dân số thế giới hoặc chịu tác động hoặc nằm dưới thống trị của chủ nghĩa thực dân.

Bạn đang xem: Hoàn cảnh ra đời cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

- Sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc khiến cho đời sống nhân dân lao động các nước trở phải cùng cực, xích míc giữa những dân tộc ở trong địa với nhà nghĩa thực dân ngày dần gay gắt, phong trào đấu tranh giải tỏa dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở những nước thuộc địa.

- chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Trận đánh tranh đã gây ra nhiều đau thương cho nhân dân những nước, đôi khi cũng đã tạo nên chủ nghĩa tư phiên bản suy yếu ớt và mâu thuẫn giữa những nước tư bản đế quốc càng ngày càng tăng.

b. Ảnh hưởng của nhà nghĩa Mác – Lênin

- Vào giữa thế kỷ XIX, trào lưu đấu tranh của kẻ thống trị công nhân cải cách và phát triển mạnh, đưa ra yêu cầu bức thiết đề xuất có hệ thống lý luận kỹ thuật với tư cách là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân trong cuộc chiến đấu chống nhà nghĩa tư phiên bản => nhà nghĩa Mác – Lênin ra đời.

- công ty nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ, ý muốn giành được thắng lợi trong trận chiến tranh tiến hành sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải khởi tạo ra Đảng cộng sản. Sự thành lập Đảng cộng sản là yêu ước khách quan đáp ứng nhu cầu cuộc đương đầu của thống trị công nhân phòng áp bức, bóc tách lột.

- công ty nghĩa Mác – Lênin được truyền bá vào Việt Nam, trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước việt nam phát triển khỏe mạnh theo định hướng cách mạng vô sản. Nhà nghĩa Mác – Lênin là gốc rễ tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng cùng sản Việt Nam.

c. Tác động của giải pháp mạng mon Mười Nga và thế giới cộng sản

- cách mạng tháng Mười Nga 1917:

+ Năm 1917, biện pháp mạng mon Mười Nga giành được chiến thắng lợi, nhà nghĩa Mác – Lênin từ lý luận đã trở thành hiện thực, đồng thời mở đầu một thời đại bắt đầu “thời đại bí quyết mạng phòng đế quốc, thời đại giải hòa dân tộc”.

+ Đối với các dân tộc nằm trong địa, phương pháp mạng mon Mười đang nêu tấm gương sáng sủa trong bài toán giải phóng những dân tộc bị áp bức.

- quốc tế cộng sản 1919:

+ tháng 3/1919, thế giới cộng sản thành lập. Sự ra đời của quốc tế cộng sản có ý nghĩa sâu sắc thúc đẩy sự phát triển mạnh khỏe phong trào cùng sản và công nhân quốc tế.

+ Đối cùng với Việt Nam, thế giới cộng sản nhập vai trò đặc trưng trong câu hỏi truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Yếu tố hoàn cảnh trong nước

a. Làng mạc hội nước ta dưới sự thống trị của thực dân Pháp

- chế độ cai trị của thực dân Pháp:

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng, tiến công xâm lược Việt Nam. Sau khi tạm thời dập tắt được các phong trào đấu tranh của quần chúng ta, thực dân Pháp từng bước một thiết lập máy bộ thống trị ở Việt Nam.

+ Về thiết yếu trị: Thực dân Pháp áp đặt chế độ cai trị thực dân, tước bỏ mọi quyền đối nội với đối nước ngoài của chính quyền phong kiến công ty Nguyễn, chia vn ra thành 3 xứ: Bắc kỳ, Trung kỳ với Nam kỳ và tiến hành ở mỗi kỳ một cơ chế cai trị riêng. Đồng thời với cơ chế nham hiểm này, thực dân Pháp đoàn kết với thống trị địa nhà trong việc tách bóc lột kinh tế và áp bức đối với nhân dân Việt Nam.

+ Về gớm tế: Thực dân Pháp tiến hành chính sách bóc tách lột về kinh tế: thực hiện cướp ruộng khu đất để lập đồn điền, đầu tư chi tiêu khai thác tài nguyên, xây dựng một vài cơ sở công nghiệp, xây dựng hệ thống đường giao thông, bến cảng ship hàng cho chế độ khai thác nằm trong địa. Việc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tạo nên sự chuyển biến của nền kinh tế Việt Nam dẫu vậy cũng dẫn mang đến hậu trái là nền kinh tế Việt nam giới bị chịu ảnh hưởng vào tư bản Pháp, bị giam giữ trong vòng lạc hậu.

+ Về văn hóa xã hội: Thực dân Pháp thực hiện cơ chế văn hóa, giáo dục đào tạo thực dân, ngớ ngẩn dân, dung túng, gia hạn các hủ tục lạc hậu…

- Tình hình kẻ thống trị và mâu thuẫn cơ phiên bản trong làng mạc hội Việt Nam:

+ Dưới ảnh hưởng tác động của chính sách cai trị thực dân, làng hội Việt Nam ra mắt quá trình phân hóa sâu sắc.

ØGiai cung cấp địa công ty phong kiến.

ØGiai cấp nông nhân.

ØGiai cung cấp công nhân Việt Nam.

ØGiai cấp tứ sản Việt Nam.

ØTầng lớp tiểu bốn sản Việt Nam.

+ mẫu mã thuẫn xã hội:

ØNông dân với thống trị địa công ty phong kiến.

ØToàn thể nhân dân việt nam với thực dân Pháp xâm lược.

+ đặc điểm xã hội nước ta là làng mạc hội thuộc địa nữa phong kiến.

+ Yêu cầu lịch sử:

ØĐánh xua đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành tự do cho dân tộc, thoải mái cho nhân dân.

ØXóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ đến nhân dân, hầu hết là ruộng đất cho nông dân.

=> kháng đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu.

b. Trào lưu yêu nước theo xu thế phong con kiến và tứ sản thời điểm cuối thế kỷ XIX, vào đầu thế kỷ XX

Trước sự xâm lăng của thực dân Pháp, trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa theo xu hướng phong loài kiến và tứ sản ra mắt mạnh mẽ. Tiêu biểu:

- phong trào Cần vương (1885 - 1896).

- Khởi nghĩa Yên cố (Bắc Giang, 1884 - 1913).

- trào lưu Đông Du (1906 - 1908), Phan Bội Châu.

- trào lưu Duy Tân (1906 - 1908), Phan Chu Trinh.

Thời kỳ này ở nước ta còn có không ít phong trào chiến đấu khác như:

- trào lưu Đông tởm nghĩa thục (1907).

- phong trào tẩy chay khách hàng trú (1919).

- phong trào chống chọn lọc xuất nhập khẩu sống cảng tp sài thành (1923)…

Từ trong các trào lưu đấu tranh, những tổ chức đảng phái ra đời: Đảng Lập Hiến (1923), Đảng thanh niên (3/1926), Đảng thanh niên cao vọng (1926)… => đóng góp phần thúc đẩy phong trào yêu nước phòng Pháp.

* nhấn xét

- Trước yêu cầu lịch sử dân tộc của xóm hội Việt Nam, các phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra sôi nổi, mục tiêu của các trào lưu là giành chủ quyền dân tộc.

- Các phong trào đấu tranh diễn ra với phần đa phương thức và giải pháp khác nhau: bạo động hoặc cải cách, với ý kiến tập thích hợp lực lượng phía bên ngoài khác nhau => bị thất bại.

- một số tổ chức bao gồm trị theo lập trường nước nhà tư sản thành lập và đã biểu lộ được vai trò của bản thân trong tranh đấu giành tự do dân tộc cùng dân chủ, nhưng gồm những tinh giảm nhất định => ko thành công.

- Sự chiến bại của các phong trào yêu nước theo lập trường đất nước tư sản ở nước ta đầu ráng kỷ XX vẫn phản ánh địa vị kinh tế, chính trị và kỹ năng yếu kém của giai cấp tư sản vn trong các bước cách mạng Việt Nam, phản ánh sự bất lực của mình trước những trách nhiệm do lịch sử vẻ vang dân tộc vn đặt ra.

- Sự tiếp tục truyền thống yêu thương nước và tranh đấu kiên cường bất khuất vì chủ quyền tự vày của dân tộc Việt Nam.

- Là cơ sở xã hội thuận tiện cho việc đón nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, ý kiến cách mạng của hồ nước Chí Minh.

c. Phong trào yêu nước theo xu thế vô sản

- Nguyễn Ái Quốc sẵn sàng các điều kiện về chủ yếu trị, tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam.

* chuẩn bị về bốn tưởng, chính trị:

+ cáo giác tội ác của thực dân Pháp so với nhân dân những nước trực thuộc địa.

ØNội dung các bài báo, các tác phẩm đều triệu tập lên án công ty nghĩa thực dân, vén trần bản chất xâm lược, làm phản động, tách lột, lũ áp tàn ác của chúng. Bạn tố cáo gang thép trước trái đất và dân chúng Pháp đối với các nằm trong địa với thức tỉnh lòng yêu thương nước, ý chí bội nghịch kháng của các dân tộc trực thuộc địa.

+ phác thảo con đường lối cứu vớt nước (thể hiện triệu tập trong tòa tháp “Đường cách mệnh” năm 1927).

ØĐi sâu vun rõ thực chất phản đụng của nhà nghĩa thực dân: công ty nghĩa thực dân là quân thù chung của những dân tộc ở trong địa, của kẻ thống trị công nhân và nhân dân lao đụng trên cố giới, là quân địch trực tiếp và nguy hiểm nhất của nhân dân các nước thuộc địa.

ØCon đường đi lên của giải pháp mạng Việt Nam: Là cuộc phương pháp mạng giải phóng dân tộc, tiến lên làm cho cách mạng xã hội chủ nghĩa.

ØMối quan hệ giữa bí quyết mạng chính quốc và biện pháp mạng thuộc địa: Có quan hệ khăng khít với nhau, phải tiến hành sự liên minh võ thuật giữa những lực lượng phương pháp mạng sống thuộc địa và bao gồm quốc.

ØXác định lực lượng phương pháp mạng: tổng thể dân tộc yêu thương nước, cùng phổ biến mục đích.

ØXác định kim chỉ nam cách mạng: quyền lực tối cao thuộc về nhân dân.

ØVấn đề câu kết quốc tế: giải pháp mạng vn là một bộ phận của bí quyết mạng cố kỉnh giới, phải triển khai sự liên minh, hòa hợp với các lực lượng phương pháp mạng cố kỉnh giới.

ØXây dựng Đảng: cách mạng muốn thành công trước hết phải gồm Đảng lãnh đạo. Đảng đó bắt buộc lấy công ty nghĩa Mác – Lênin có tác dụng hệ tư tưởng và áp dụng học thuyết kia vào Việt Nam.

* chuẩn bị về tổ chức:

+ Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một trong những nhà bí quyết mạng ở các nước ở trong địa Pháp lập ra Hội Liên Hiệp các dân tộc nằm trong địa , nhằm mục tiêu tập hòa hợp lực lượng kháng chủ nghĩa thực dân.

+ Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc tới quảng châu và cùng phần nhiều nhà lãnh đạo biện pháp mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Thái Lan… ra đời Hội Liên Hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.

+ mon 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập và hoạt động Hội việt nam cách mạng bạn teen để đào tạo và huấn luyện cán bộ trực tiếp truyền thống trị nghĩa Mác – Lênin vào trào lưu công nhân, phong trào yêu nước ở Việt Nam.

- Sự cải cách và phát triển phong trào yêu nước theo xu thế vô sản.

+ tức thì từ khi new ra đời, người công nhân đã triển khai đấu tranh chông thực dân Pháp áp bức, bóc tách lột, nhưng đa số là đương đầu kinh tế. Các hình thức đấu tranh là kho bãi công, bỏ việc, đập phá máy móc… làm reo là bề ngoài riêng biệt của kẻ thống trị công nhân vẫn xuất hiện trong số những năm 1906 – 1908, báo hiệu sự thành lập và hoạt động của một lực lượng bao gồm trị mới.

+ Sau chiến tranh thế giới thứ I, do Pháp tăng nhanh khai thác ở trong địa, giai cấp công nhân tăng lên mạnh mẽ. Phong trào công nhân có tổ chức triển khai hơn, rất nhiều yêu sách về tài chính đã gắn kết với khẩu hiệu chủ yếu trị.

+ Do hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc với Hội nước ta cách mạng thanh niên, của trào lưu “vô sản hóa”, do tác động của giải pháp mạng tháng Mười Nga, lý luận biện pháp mạng càng ngày càng được lan truyền sâu rộng lớn vào phong trào công nhân, trào lưu công nhân dịp càng cải tiến và phát triển từ từ phát cho tự giác.

=> Sự cải cách và phát triển của phong trào công nhân và trào lưu yêu nước ở nước ta những năm thời điểm đầu thế kỷ XX đã chế tạo ra tiền đề tích cực cho sự thành lập và hoạt động các tổ chức triển khai cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

- Sự thành lập và hoạt động các tổ chức cộng sản làm việc Việt Nam.

+ Đông Dương cùng sản đảng (6/1929).

+ An Nam cộng sản đảng (7/1929).

+ Đông Dương cùng sản liên đoàn (1/1930).

=> Sự thành lập của của những tổ chức cộng sản thúc tăng mạnh mẽ sự cách tân và phát triển của phong trào cách mạng.

II. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

1. Hội nghị ra đời Đảng

- họp báo hội nghị nhất trí với 5 điểm khủng theo đề xuất của Nguyễn Ái Quốc với hợp nhất những tổ chức cộng sản, mang tên là Đảng cùng sản Việt Nam.

- Hội nghị thông qua Chính cương cứng vắn tắt, Sách lược vắn tắt, công tác tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng, phù hợp thành cưng cửng lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng. Cương cứng lĩnh xác minh những vụ việc cơ bạn dạng của phương pháp mạng Việt Nam.

2. Cương lĩnh bao gồm trị trước tiên của Đảng

- Phương hướng và phương châm của biện pháp mạng Việt Nam: Đảng nhà trương có tác dụng “tư sản dân quyền phương pháp mạng cùng thổ địa bí quyết mạng để đi tới làng hội cùng sản”.

- trọng trách cách mạng Việt Nam:

+ bao gồm trị: Đánh đổ đế quốc công ty nghĩa Pháp và bầy phong kiến, tạo nên nước Việt Nam trọn vẹn độc lập, lập cơ quan chính phủ công nông binh, tổ chức quân nhóm công nông.

+ khiếp tế: Thủ tiêu những thứ quốc trái, thâu hết những sản nghiệp khủng của tư bản Pháp để giao cho cơ quan chính phủ công nông binh, thu không còn ruộng khu đất của đế quốc làm của công và phân chia cho nông dân nghèo, miễn thuế, thi hành hiện tượng lao động.

+ xóm hội: Dân chúng được tự do thoải mái tổ chức, nam bạn nữ bình quyền, phổ thông theo phía công nông hóa.

- Lực lượng biện pháp mạng:

+ Đảng chủ trương đoàn kết tất cả các giai cấp, các giai tầng, các lực lượng tiến bộ, các cá thể yêu nước, thứ 1 là công nông.

+ hàng phục được phần đông công nhân, có tác dụng cho giai cấp công nhân chỉ huy được quần chúng.

+ hàng phục nông dân, phụ thuộc vào nông dân nghèo và lãnh đạo họ làm giải pháp mạng ruộng đất.

+ thu hút tiểu bốn sản, trí thức, trung nông đi về phía vô sản, lợi dụng hoặc trung lập phú nông, trung với tiểu địa chủ, tư phiên bản dân tộc. Thành phần nào đã có mặt phản biện pháp mạng thì cần đánh đổ.

- Lãnh đạo giải pháp mạng:

+ Đảng là đội đi đầu của thống trị vô sản, là bạn lãnh đạo giải pháp mạng việt nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn cục nhân dân bị áp bức.

+ Đảng phải hàng phục cho được đại bộ phận kẻ thống trị mình, cần làm cho thống trị mình chỉ đạo được quần chúng.

- quan hệ tình dục với trào lưu cách mạng nắm giới:

+ biện pháp mạng việt nam là một bộ phận của phương pháp mạng thay giới.

+ Đảng phải links với các dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản nạm giới, tuyệt nhất là ách thống trị vô sản Pháp.

3. Ý nghĩa lịch sử sự thành lập và hoạt động Đảng cùng sản nước ta và cương cứng lĩnh thiết yếu trị thứ nhất của Đảng

* Ý nghĩa cưng cửng lĩnh:

- cưng cửng lĩnh sẽ phản ánh rất đầy đủ những quy cơ chế vận động, cách tân và phát triển nội tại, một cách khách quan của làng mạc hội Việt Nam, đáp ứng nhu cầu được yêu mong cơ bạn dạng và thúc bách của quần chúng ta, đồng thời cân xứng với xu thế trở nên tân tiến của thời đại lịch sử mới, là cơ sở cho các đường lối của cách mạng nước ta sau này.

- bộc lộ sự dìm thức, vận dụng chính xác chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, chứng tỏ ngay từ đầu Đảng vẫn độc lập, sáng tạo.

* Ý nghĩa sự ra đời của Đảng

- Đảng ra đời đánh dấu bước ngoặt lớn lao của lịch sử hào hùng cách mạng nước ta, ngừng thời kỳ khủng hoảng rủi ro về đường lối cứu vãn nước trong những năm thời điểm đầu thế kỷ XX, đồng thời khẳng định vị trí lãnh đạo của kẻ thống trị công nhân đối với cách mạng Việt Nam.

Xem thêm: Khái Quát Văn Học Việt Nam Từ Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945 Đến Hết The Kỉ 20

- Đảng ra đời là một sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với toàn thể quá trình cải tiến và phát triển của phương pháp mạng Việt Nam.

- ngay lập tức từ khi bắt đầu ra đời, Đảng đã bao gồm cương lĩnh chính trị xác định đúng chuẩn con đường giải phóng dân tộc và phương hướng cách tân và phát triển của phương pháp mạng Việt Nam