Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với He là 5. Công suất của phản bội ứng hiđro hoá là
Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm h2 và c2h4 có tỉ khối so với he là 3 75

Giả sử mang 1 mol tất cả hổn hợp X. Hotline nH2 = x mol; nC2H4 = y mol => PT (1) 

+)(ar M_X = frac28x + 2yx + y ) => PT (2)

+) từ (1) cùng (2) tính được số mol 2 khí => năng suất tính theo chất phản ứng hết

+) Áp dụng công thức: (fracar M_Xar M_Y = fracn_Yn_X,, = > ,,n_Y = fracn_X.ar M_Xar M_Y)

+) nH2 bội nghịch ứng = ngiảm 


Giả sử lấy 1 mol các thành phần hỗn hợp X. điện thoại tư vấn nH2 = x mol; nC2H4 = y mol

=> x + y = 1 (1)

 $arM_X=frac28x+2yx+y=3,75.4$ (2)

Từ (1) cùng (2) => x = y = 0,5 mol

=> năng suất tính theo H2 hoặc C2H4 phần đa như nhau

Áp dụng công thức: (fracar M_Xar M_Y = fracn_Yn_X,, = > ,,n_Y = fracn_X.ar M_Xar M_Y = frac1.3,75.45.4 = 0,75)

=> nH2 bội phản ứng = ngiảm = 1 – 0,75 = 0,25 mol

$=> ext H=frac0,250,5$.100%=50%


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi đến but-1-en công dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Mac-côp-nhi-côp sản phẩm nào sau đấy là sản phẩm bao gồm ?


Anken C4H8 gồm bao nhiêu đồng phân khi công dụng với dung dịch HCl chỉ mang lại một thành phầm hữu cơ duy nhất?


Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm những chất sau thời điểm phản ứng cùng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), mang đến cùng một sản phẩm là:


Cho hỗn hợp toàn bộ các đồng phân mạch hở của C4H8 công dụng với H2O (H+, to) thu được về tối đa bao nhiêu thành phầm cộng ?


Có nhị ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 ml dung dịch brom trong nước tất cả màu xoàn nhạt. Sản xuất ống thứ nhất 1 ml hexan cùng ống lắp thêm hai 1 ml hex-1-en. Lắc các cả nhì ống nghiệm, tiếp nối để yên hai ống nghiệm trong vài phút. Hiện tượng lạ quan gần kề được là:


Cho 3,36 lít các thành phần hỗn hợp etan với etilen (đktc) đi đủng đỉnh qua qua hỗn hợp brom dư. Sau làm phản ứng khối lượng bình brom tăng lên 2,8 gam. Số mol etan cùng etilen trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là:


2,8 gam anken A làm mất đi màu trọn vẹn dung dịch cất 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ chiếm được một ancol duy nhất. A mang tên là:


Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhị anken là:


Một hỗn hợp X bao gồm ankan A và một anken B gồm cùng số nguyên tử C và đầy đủ ở thể khí làm việc đktc. Cho hỗn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y sót lại bằng nửa thể tích X, còn trọng lượng Y bởi 15/29 trọng lượng X. CTPT A, B và thành phần % theo thể tích của các thành phần hỗn hợp X là


Cho hiđrocacbon X bội phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ trọng mol 1 : 1, thu được hóa học hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Lúc X phản bội ứng cùng với HBr thì chiếm được hai thành phầm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là:


Hỗn vừa lòng A tất cả 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn V lít A nhận được 13,44 lít CO2 ở đktc. Mặt khác A làm mất màu vừa không còn 40 gam Br2. CTPT của 2 anken và xác suất thể tích tương xứng là


Hỗn hòa hợp khí X gồm một ankan với 1 anken. Mang lại 1,68 lit khí X đến qua hỗn hợp brom làm mất màu đầy đủ dung dịch đựng brom thấy sót lại 1,12 lit khí. Ngoài ra nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lit khí X rồi cho sản phẩm cháy trải qua bình đựng dung dịch nước vôi vào dư thu được 12,5 gam kết tủa. Cách làm phân tử của những hiđrocacbon theo lần lượt là:


Một tất cả hổn hợp A tất cả một anken X cùng một ankan Y bao gồm cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử và cùng số mol. Mang đến m gam hỗn hợp A làm mất đi màu toàn diện 80 gam dung dịch brom 20%. Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp trên nhận được 0,6 mol CO2. X và Y bao gồm công thức phân tử là:


Trộn 1 mol anken X cùng với 1,6 mol H2 rồi dẫn hỗn hợp qua Ni nung rét thu được các thành phần hỗn hợp Y. Dẫn hỗn hợp Y vào brom dư thấy gồm 0,2 mol Br2 đang phản ứng. Năng suất phản ứng hiđro hóa là


Hỗn hợp X gồm H2, C2H4, C3H6 bao gồm tỉ khối so với H2 với 9,25. Mang đến 22,4 lít X (đktc) vào bình kín đáo có sẵn ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với H2 bởi 10. Tổng số mol H2 sẽ phản ứng là


Cho hỗn hợp X có etilen cùng H2có tỉ khối đối với H2bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản nghịch ứng 75%) thu được tất cả hổn hợp Y. Tỉ khối của Y đối với H2(các thể tích đo ở thuộc điều kiện) là


Cho H2và 1 olefin có thể tích cân nhau qua niken làm cho nóng ta được các thành phần hỗn hợp A. Biết tỉ khối tương đối của A đối vớiH2 là 23,2. Công suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Bí quyết phân tử olefin là


Hỗn vừa lòng khí X gồm H2và C2H4có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Ycó tỉ khối đối với He là 5. Năng suất của bội nghịch ứng hiđro hoá là


Số cặp đồng phân kết cấu anken nghỉ ngơi thể khí (đkt) vừa ý điều kiện: khi hiđrat hoá chế tạo ra thành hỗn hợp gồm cha ancol là


Hỗn thích hợp khí X bao gồm H2 cùng một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 9,1. Đun lạnh X có xúc tác Ni, sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y đối với H2 bằng 13. Công thức cấu trúc của anken là:


Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hở làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam brom đã cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X và quý hiếm m theo thứ tự là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Tổng Hợp Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 11 Chương 1 Đại Số, Kiểm Tra Đs Và Gt 11 Chương 1

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.