Este A là một trong hợp hóa học thơm tất cả công thức C8H8O2. A có tác dụng tráng bạc. Khi đun nóng 16,32 gam A với 150 ml hỗn hợp NaOH 1M thì NaOH còn dư sau bội nghịch ứng. Số bí quyết của A thỏa mãn là:
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit axetic etyl axetat và metyl axetat

Một este X bao gồm công thức phân tử là C5H8O2, lúc thuỷ phân trong môi trường axit chiếm được hai sản phẩm hữu cơ đều không làm nhạt màu nước brom. Số đồng phân của este X vừa lòng điều khiếu nại là


Hỗn vừa lòng X bao gồm etyl axetat, vinyl axetat, etyl acrylat. Mang lại 22,4 gam X chức năng vừa đầy đủ với 250 ml hỗn hợp NaOH 1M. Mặt khác, 22,4 gam X khi bị đốt cháy trọn vẹn trong khí oxi thì thu được 23,52 lít khí CO2 (đktc). Nếu đến 11,2 gam hỗn hợp X công dụng với dung dịch Br2 1M thì làm mất đi màu từng nào ml dung dịch Br2?


Khi trùng ngưng 65,5 gam axit ε – aminocaproic chiếm được m gam polime với 7,2 gam nước. Hiệu suất của bội nghịch ứng trùng ngưng là:


Đốt cháy hoàn toàn các amin no, 1-1 chức, mạch hở, thu được CO2, H2O cùng N2. Cùng với T=nCO2nH2Othì T nằm trong tầm nào tiếp sau đây ?


Chỉ dùng một dung dịch thử hoàn toàn có thể phân biệt được 3 hóa học hữu cơ riêng rẽ biệt: axit aminoaxetic, axit propionic, etylamin. Thuốc thử kia là


Hai hợp chất hữu cơ mạch hở tất cả công thức phân tử thứu tự là C2H8O3N2 và C3H7O2N đều tác dụng với hỗn hợp NaOH đun nóng, mang lại hai amin 1-1 chức bậc 1 tương ứng là X, Y bay ra. Thừa nhận xét nào dưới đây đúng về nhì hợp chất hữu cơ trên?


Cho 75 gam tinh bột lên men thành ancol etylic. Toàn cục lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ba(OH)2, chiếm được 108,35 gam kết tủa với dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 19,7 gam kết tủa. Năng suất của cả quá trình lên men ancol etylic từ bỏ tinh bột là:


Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol peptit X mạch hở trong dung dịch NaOH đun nóng thu được (m + 22,2) gam muối bột natri của các α – amino axit (đều chứa một nhóm – NH2 và một đội nhóm – COOH). Mặt khác, thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X trong hỗn hợp HCl dư, nấu nóng thu được (m + 30,9) gam muối. X thuộc nhiều loại peptit nào tiếp sau đây ?


Xét những chất: (1) p-crezol, (2) glixerol, (3) axit axetic, (4) metyl fomat, (5) natri fomat, (6) amoni axetat, (7) anilin, (8) tristearoylglixerol (tristearin) với (9) 1,2-đihiđroxibenzen. Trong những các chất này, số chất tính năng được với hỗn hợp NaOH tạo ra muối là
Xem thêm: Lưu Trữ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 10 Chương 1 Trắc Nghiệm, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 10 Chương 1 Hình Học

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam