Giải Toán lớp 6 bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 94 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phân số dưới dạng hỗn số:


*

Lời giải

*

Bài 95 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

*

Lời giải

*

Bài 96 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): So sánh các phân số:

*

Phân tích đề

– Ta đã biết khi đối chiếu hai phân số bọn họ có thể sử dụng phương pháp Quy đồng về thuộc mẫu rồi sau đó so sánh tử số với nhau.

Bạn đang xem: Hỗn số số thập phân phần trăm toán 6

– Ta nhận thấy rằng ở đây cả nhị phân số đều lớn hơn 1, phải ta gồm thể đưa chúng về hỗn số để so sánh:

Lời giải

Cách 1: Chuyển phân số về hỗn số

*

Cách 2: Quy đồng về thuộc mẫu rồi so sánh tử số (các bạn tự thực hành nhé)

Bài 97 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân):

3dm, 85cm, 52mm

Lời giải

*

Bài 98 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): dùng phần trăm với ký kết hiệu % để viết những phần trăm trong số câu sau đây:

Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục THCS, xã bình minh để ra chỉ tiêu phấn đấu:

– Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt chín mươi mốt phần trăm. Bao gồm ít nhất tám mươi nhì phần trăm số trẻ ở độ tuổi 11 – 14 tốt nghiệp Tiểu học;

– Huy động chín mươi sáu phần trăm số học sinh tốt nghiệp Tiểu học hằng năm vào học lớp 6 thcs phổ thông và thcs bổ túc;

– Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm từ chín mươi tư phần trăm trở lên.

Lời giải

Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục THCS, xã bình minh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu:

– Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt 91%. Tất cả ít nhất 82% số trẻ ở độ tuổi 11 – 14 tốt nghiệp Tiểu học;

– Huy động 96% học sinh tốt nghiệp Tiểu học sản phẩm năm vào lớp 6 thcs phổ thông và trung học cơ sở bổ túc;

– Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp thcs hàng năm từ 94% trở lên.

Bài 99 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2):

*

a) Bạn Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào?

b) gồm cách như thế nào tính cấp tốc hơn không?

Lời giải

a) Bạn Cường đã đổi hỗn số sang trọng phân số rồi cộng các phân số sau đó đổi kết quả quý phái hỗn số.

b) cách tính nhanh hơn là: Cộng riêng rẽ phần nguyên cộng riêng phần phân số.

*

Bài 100 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Tính giá chỉ trị các biểu thức sau:

*

Lời giải:

*

Bài 101 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Thực hiện phép nhân hoặc phân chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số:

*

Lời giải:

*

Bài 102 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Bạn Hoàng chiếu lệ nhân…

*

Có cách nào tính nhanh hơn không? Nếu có, hãy giải thích cách làm đó.

Lời giải:

Có. Cách tính nhanh hơn là:

*

Bài 103 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2):

a) Khi phân chia một phân số mang lại 0,5 ta chỉ việc nhân số đó mang đến 2.

Ví dụ. 37: 0,5 = 37.2 = 74;

102: 0,5 = 102. 2 = 204.

Hãy giải ưa thích tại sao có tác dụng như vậy?

b) Hãy tìm kiếm hiểu biện pháp làm tương tự khi phân chia một số cho 0,25 ; đến 0,125. Cho các ví dụ minh họa.

Lời giải:

*

Bài 104 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và sử dụng kí hiệu %:

*


Lời giải:

(Bạn cần sử dụng laptop để chiếu lệ tính chia)

*

Bài 105 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Viết những phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

7%, 45%, 216%.

Lời giải:

*

Bài 106 (trang 48 SGK Toán 6 tập 2): ngừng các phép tính sau:

*

Lời giải:

*

Bài 107 (trang 48 SGK Toán 6 tập 2): Tính:

*

Lời giải:

Gợi ý: Quy đồng mẫu và thực hiện tuần tự những phép tính

*

Bài 108 (trang 48 SGK Toán 6 tập 2): xong xuôi các phép tính sau:

*

Lời giải:

*

Bài 109 (trang 49 SGK Toán 6 tập 2): Tính bằng nhì cách:

*

Lời giải:

*

Bài 110 (trang 49 SGK Toán 6 tập 2): Áp dụng tính chất những phép tính cùng quy tắc dấu ngoặc để tính giá bán trị các biểu thức sau:

*

Lời giải:

*

Bài 111 (trang 49 SGK Toán 6 tập 2): tra cứu số nghịch đảo của các số sau:

*

Lời giải:

Số nghịch đảo của

*

Bài 112 (trang 49 SGK Toán 6 tập 2): Hãy kiểm tra những phép cộng sau đây rồi sử dụng kết quả của những phép cộng này để điền số ham mê hợp vào ô trống nhưng mà không cần tính toán:

*

Lời giải:

– các phép cộng đều mang lại kết quả đúng.

– Ta có:

(36,05 + 2678,2) + 126

= 36,05 + (2678,2 + 126) (Tính chất kết hợp)

= 36,05 + 2804,2 (theo a)

= 2840,25 (theo c)

(126 + 36,05) + 13,214

= 126 + (36,05 + 13,214) (tính chất kết hợp)

= 126 + 49,264 (theo b)

= 175,264 (theo d)

(678,27 + 14,02) + 2819,1

= (678,27 + 2819,1) + 14,02 (Tính chất giao hoán cùng kết hợp)

= 3497,37 + 14,02 (theo e)

= 3511,39 (theo g)

3497,37 – 678,27 = 2819,1 (suy từ e)

Vì vậy ta bao gồm thể điền số thích hợp hợp và ô trống cơ mà không cần tính toán:

*

Bài 113 (trang 50 SGK Toán 6 tập 2): Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của những phép tính này để điền số say mê hợp vào ô trống nhưng không cần tính toán:

*

Lời giải:

– các phép nhân đều mang đến kết quả đúng.

Xem thêm: Danh Sách 52 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh Hay Nhất 2021

– Ta có:

(3,1. 47). 39 = 3,1.(47. 39) (tính chất kết hợp)

= 3,1.1833 (theo a)

= 5682,3 (theo c)

(15,6. 5,2). 7,02 = (15,6. 7,02). 5,2 (Tính chất giao hoán và kết hợp)

= 109,512. 5,2 (theo b)

= 569,4624 (theo d)

5682,3: (3,1. 47) = (5682,3: 3,1): 47

= 1833: 47 (suy từ c) = 39 (suy từ a)

Vì vậy ta có thể điền những số yêu thích hợp vào ô trống cơ mà không cần tính toán.