*
*
*
*
*
*
*
*

Hợp hóa học hữu cơ X có CTĐGN là CH2O. X gồm phản ứng tráng bội bạc và hài hòa được Cu(OH)2 cho dd màu xanh lá cây lam. Vậy X là


Có những chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Thuốc thử rất có thể phân biệt những chất kia là


Cho các chất: (1) metyl fomiat; (2) axetilen; (3) axit fomic; (4) propin; (5) glucozơ; (6) glixerol. Dãy đông đảo chất có phản ứng tráng bội bạc là


Một dung dịch có đặc thù sau:

- chức năng được với hỗn hợp AgNO3/NH3.

Bạn đang xem: Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là

- hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lá cây lam.

- Bị thủy phân dựa vào axit hoặc men enzim.

Dung dịch đó là:


So sánh đặc điểm của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 chất rất nhiều dễ chảy trong nước và đều phải sở hữu các đội -OH.

(2)Trừ xenlulozơ, còn sót lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản bội ứng tráng bạc.

(3)Cả 4 chất số đông bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit.

(4)Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên số đông thu được số mol CO2và H2O bởi nhau.

Xem thêm: Tra Từ: ' Đẩy Thuyền Là Gì Mà Mỗi Khi Có Phim Hot Cụm Từ Này Lại Xuất Hiện?

(5)Cả 4 chất hồ hết là các chất rắn, màu sắc trắng.

Trong những so sánh trên, số so sánh không đúng là


Có 4 gói bột trắng: Glucozơ, tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. Có thể chọn đội thuốc test nào sau đây để phân minh được cả 4 hóa học trên:


Hợp chất A là hóa học bột màu trắng không tung trong nước, trương lên nội địa nóng chế tạo thành hồ. Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân là hóa học B. Dưới công dụng của enzim của vi trùng axit lactic, hóa học B tạo nên chất C gồm hai loại nhóm chức hóa học. Chất C rất có thể được khiến cho khi sữa bị chua. Khẳng định hợp hóa học A?


Đốt cháy trọn vẹn một cacbohiđrat X thu được 0,4032 lít CO2 (đktc) và 0,297 gam nước. X bao gồm phân tử khối
*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát