Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự orsini-gotha.com.Học những từ các bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: How có nghĩa là gì

We use exclamations khổng lồ express surprise or shock or a strong emotion about something. The type of phrase or clause associated with exclamations is called exclamative. …
We use How is …? khổng lồ ask about someone’s general health or about the condition or state of something, or how people experience something: …
các quan điểm của những ví dụ bắt buộc hiện quan điểm của các biên tập viên orsini-gotha.com orsini-gotha.com hoặc của orsini-gotha.com University Press hay của các nhà cấp cho phép.
*

to protect someone or something và provide the things they need, especially someone who is young, old, or ill

Về vấn đề này

Trang nhật ký cá nhân

Laid-back, likeable & jovial : talking about people you lượt thích and admire (1)


*

*

cải cách và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột các tiện ích tìm kiếm kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu năng lực truy cập orsini-gotha.com English orsini-gotha.com University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cho Biết 1 Lít Dầu Ăn Bằng Bao Nhiêu Kg, Đổi Từ Lít Sang Kg, Kg Sang Lít

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message