Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Identity là gì

*
*
*

identity
*

Identity (Econ) Đồng nhất thức.+ Một phương trình đúng theo có mang hay có tác dụng xác định một thay đổi nào đó.
identity /ai"dentiti/ danh từ
tính đồng nhất; sự tương tự hệta case of mistaken identity: trường hợp nhầm lẫn hai bạn vì giống như hệt cá tính, đặc tính; đường nét để dìm biết; đường nét để dấn dạng, đường nét để nhấn diện (của fan nào, đồ dùng gì...) (toán học) nhất quán thứcđồng nhấtidentity element: phần tử đồng nhấtidentity gate: cổng đồng nhấtidentity gate: cửa đồng nhấtidentity homomorphism: đồng cấu đồng nhấtidentity link: liên kết đồng nhấtidentity mapping: ánh xạ đồng nhấtidentity morphism: cấu xạ đồng nhấtidentity number: số đồng nhấtidentity operation: làm việc đồng nhấtidentity operation: phép toán đồng nhấtidentity token: token đồng nhấtidentity token: mã thông tin đồng nhấtidentity token: thẻ thông tin đồng nhấtidentity unit: đơn vị chức năng đồng nhấtidentity unit: cỗ đồng nhấtlaw of identity: dụng cụ đồng nhấtpolynomial identity: đồng điệu thức nhiều thứctrigonometrical identity: nhất quán thức lượng giácLĩnh vực: toán và tinđồng độc nhất thứcpolynomial identity: nhất quán thức đa thứctrigonometrical identity: đồng điệu thức lượng giácmã đồng nhấtphép đồng nhấtGiải thích VN: Là phép ông xã xếp topo của một lớp đối tượng (đầu vào) với cùng 1 lớp đối tượng người dùng vùng (được đồng nhất). Cùng với mỗi đối tượng người dùng của lớp đầu vào, triển khai phép giao với các đối tượng trong lớp được đồng nhất, tạo thành các đối tượng người dùng mới cùng kiểu đối tượng người sử dụng với lớp đầu vào. Ví dụ, một tuyến phố (kiểu đối tượng người dùng đường, lớp đầu vào) trải qua hai thành phố (lớp được đồng nhất) sẽ bóc thành hai đối tượng người tiêu dùng đường, mỗi đối tượng người tiêu dùng có thuộc tính của tuyến phố đó với của tp mà nó đi qua. đối chiếu với intersect (giao) và union (hợp).Subscriber identity module (SIM)môđun nhấn dạng mướn baocalling tiệc nhỏ identity message CIMthông báo nhận dạng phía call điện thoạicomponent of the identitythành phần của 1-1 vịgroup call identitymã nhấn dạng cuộc điện thoại tư vấn nhómidentity badgethẻ hiệu nhận dạngidentity elementphần tử đơn vịđồng tốt nhất thứcgiám địnhnhận dạngnhận diệnidentity the payee of a cheque: nhấn diện tín đồ lãnh tiền đưa ra phiếunhận ranhận rõsự đồng nhấtaccounting identity: sự đồng nhất kế toánsự như là nhau trả toàntính đồng nhấtcorporate identitysự phân biệt công tycultural identity cardthẻ chứng tỏ thuộc khối văn hóaidentity cardthẻ căn cướcidentity cardthẻ học tập sinhidentity certificatechứng thư hộ tịchidentity certificatecông bệnh thưidentity of sealssự giống nhỏ dấuidentity of signaturesự kiểu như chữ kýidentity papersgiấy căn cướcidentity papersgiấy hội chứng nhân thântask identitysự xác minh nhiệm vụ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): identification, identity, identify, identifiable, unidentified


*

*

*

identity

Từ điển Collocation

identity noun

ADJ. true | assumed, false He was discovered living under an assumed identity in South America. | mistaken This is obviously a case of mistaken identity. | new | common, corporate, cultural, national, personal, political, racial, sexual

VERB + IDENTITY create, develop, establish, forge They are still struggling khổng lồ establish their identity as a political party. The company forged its own identity by producing specialist vehicles. | give sb/sth He felt that having a job gave him an identity. | maintain, preserve Many minority groups are struggling khổng lồ maintain their cultural identity. | thua | change He changed his identity & moved abroad on his release from prison. | assume She was given a false passport and assumed a new identity. | disclose, reveal He refused to reveal the identity of his client. | discover, find out | guess It was easy lớn guess the identity of the thief. | conceal, hide, keep secret, protect Her voice was disguised khổng lồ conceal her identity.

IDENTITY + NOUN bracelet, tag | card, documents, papers | code | parade The victim picked out her attacker in an identity parade. | crisis The country suffered from an identity crisis for years after the civil war.

PREP. ~ as Scotland has never lost its identity as a separate nation.

PHRASES proof of identity The police officer asked him for proof of identity. | a tìm kiếm for identity His search for his cultural identity took him lớn where his parents were born. | a sense of identity

Từ điển WordNet


n.

the individual characteristics by which a thing or person is recognized or known

geneticists only recently discovered the identity of the gene that causes it

it was too dark khổng lồ determine his identity

she guessed the identity of his lover
Xem thêm: Port Of Discharge Và Port Of Loading Port Là Gì, Nghĩa Của Từ Loading Port

English Synonym & Antonym Dictionary

identitiessyn.: identicalness identity element identity operator indistinguishability individuality personal identity