Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại phía trên (241.48 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Kế hoạch cá nhân của giáo viên thcs môn toán

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 TRƯỜNG thcs CÁT LÁI

TỔ: CN- TỐN – TIN

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do thoải mái – niềm hạnh phúc

Cát Lái, ngày thứ 7 tháng 09 năm 2020

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn : Tin học tập

- căn cứ vào phương hướng trọng trách năm học tập 2020 - 2021 của ngôi trường THCS cat Lái;

- căn cứ vào việc phân người công nhân sự năm học tập 2020 - 2021 của ban giám hiệu trường thcs Cát Lái cùng kế hoạch hoạt động của tổ;

Bản thân tôi tạo ra kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2020 - 2021 như sau:

I. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH 1. Nhiệm vụ được phân cơng:

- đào tạo và huấn luyện môn Tin học những lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 9A, 9B, 9C, 9D. - nhiệm vụ khác: Khơng gồm

2. Trình độ phiên bản thân:


- Chun mơn nghiệp vụ: ĐHSP Hà Nội, siêng ngành Toán - Tin học tập - Tin học: Đại học.

- ngoại ngữ: giờ đồng hồ Anh, A2

3. Thuận lợi: (CSVC, điều kiện và phương tiện đi lại dạy học; đội ngũ giáo viên trong tổ, học sinh, PHHS…):

- đơn vị trường trang bị tương đối đầy đủ cơ sở vật chất dạy học.

- Về phương tiện dạy học, công ty trường có chức năng đáp ứng nhu cầu dạy học của giáo viên bộ mơn.

- cô giáo có chuyên môn chun mơn nhiệm vụ sư phạm; có kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động phong trào.

- Phụ huynh quan trọng quan trọng tâm trong việc giáo dục các em.


(2)

- học sinh lực học không đều, khoảng cách giữa HS khá, xuất sắc với HS yếu đuối rõ rệt. - những em học sinh chưa quen thuộc với phương pháp học học mới theo chương trình bắt đầu IC3GS5

- Một sớ cha mẹ cịn trở ngại nên điều kiện học tập của con em của mình còn hạn chế, cần được đơn vị trường giúp đỡ.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÁ NHÂN THỰC HIỆN trong NĂM HỌC 1. Nhiệm vụ cải thiện phẩm chất, đạo đức, lối sống,…

- Giữ gìn phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống của nhà giáo, là tấm gương sáng sủa


cho học viên noi theo.

- Đoàn kết xây dựng tập thể sư phạm vững vàng mạnh.

- Chấp hành tốt phần lớn chủ trương cơ chế của bên nước, của ngành, nội quy của bên trường cùng pháp luật của nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động học sinh chấp hành tốt nội quy đơn vị trường cùng pháp

luật của nhà nước.

- học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

2. Nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo

- Chỉ tiêu unique bộ môn cuối năm:

STT

BỘ MÔN

Đạt 2017 -2018

Đạt 2018 -2019

Đạt 2019 -2020

Chỉ tiêu 2020 – 2021

GHI CHÚ

1 Tin học tập 99,47% 99,14% 100% 98%

- Biện pháp:

+ biên soạn giáo án phù hợp với đối tượng học tập sinh. + bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng.

+ Tăng cường dự giờ, thao giảng. + Tham gia hội thảo chuyên đề.

+ Ra đề chú ý vào phần nhận biết với thông hiểu. + thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học.

+ Tăng cường áp dụng CNTT vào dạy học.


(3)

+ tham gia đầy đủ các chuyển động ngoại khóa vì chưng nhà trường cùng tổ cn -Toán – Tin học.

+ Tham gia những hội thi như: thầy giáo dạy giỏi

+ Tham gia các đợt tập huấn vì phòng với nhà trường tổ chức.

3. Nhiệm vụ cải tiến và phát triển chuyên môn nghiệp vụ:

- Chỉ tiêu: Không ngừng học tập cải thiện trình độ. - Biện pháp:

+ Thường xuyên tự học để nâng cấp chuyên môn nghiệp vụ

+ Thường xuyên học tập ở đồng nghiệp những kinh nghiệm tay nghề nhằm ship hàng tốt cho công tác.

+ Lắng nghe chủ ý đóng góp của đồng nghiệp để phát huy ưu điểm và tiêu giảm khuyết điểm của bạn dạng thân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CẦN ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC

Hoạt hễ 1. DẠY HỌC:

+ Tăng cường dạy hai buổi/ngày. + Tăng cường dự giờ, thao giảng.

+ liên tục đổi mới cách thức dạy học. + Tăng cường vận dụng CNTT vào dạy dỗ học.

Hoạt cồn 2. NGOẠI KHÓA: tham gia đầy đủ những hoạt động.

Hoạt rượu cồn 3. CÔNG TÁC KHÁC: thực hiện tốt hầu như công tác.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ ĐỂ CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đ/v phiên bản thân:

- có chun mơn, nghiệp vụ sư phạm - đon đả cơng tác.

- hoàn thành mọi trách nhiệm được giao. 2. Đ/v tổ chuyên môn:


(4)

- tham mưu đề xuất các phương án nhằm nâng cao chất lượng dạy học và vận động Đội TNTP.

4. Đ/v học sinh, PHHS:

- Động viên, nói nhở học viên học tập tớt.

- mày mò hồn cảnh gia đình của học viên để hiểu hơn cùng có giải pháp trong dạy dỗ học và giáo dục.

V. DANH HIỆU THI ĐUA

- Đ/v phiên bản thân: Lao đụng tiên tiến.

VI. LỊCH TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÁ NHÂN

Tháng Các vận động chính Dự kiến Biện pháp tiến hành Ghi chú

9/2020

Xây dựng kế hoạch cá thể


Tuần 1 Thực hiện cụ thể chu đáo

Tham gia dạy dỗ 2buổi/ngày

Tuần 2 tiến hành đúng sự phân công, dạy học đảm bảo an toàn có chất lượng

Đăng kí nâng cấp chất lượng

Tuần 3 Thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục khảo sát điều tra chất lượng Tuần 4 Theo kế hoạch nhà

trường Đăng kí dự giờ thao

giảng.

Tuần 5 thực hiện đúng và đủ

Nộp hồ sơ giáo án Tuần 6 biên soạn giảng đúng quy chế

Họp tổ với hội đồng sư
phạm theo định kì

Định kì Tham gia trang nghiêm

10/2020

Xây dựng kế hoach tháng

Ngày 1 xây dừng kế hoạch

khoa học

Dự giờ, thao giảng Tuần 7 Lên tiết và dự giờ đồng nghiệp

Thực hiện kiểm soát nội bộ

Tuần 8 kết nạp - Góp ý của đồng nghiệp

Nộp làm hồ sơ giáo án Tuần 9 biên soạn giảng đúng quy định

Họp tổ cùng hội đồng sư phạm theo định kì

Định kì Tham gia tráng lệ


11/2020


(5)

Nộp hồ sơ giáo án Tuần 11 biên soạn giảng đúng quy chế

Dự giờ người cùng cơ quan Tuần 12 Dự giờ người cùng cơ quan góp ý xây dựng

Họp tổ và hội đồng sư phạm theo định kì

Định kì Tham gia tráng lệ

12/2020

Thực hiện khám nghiệm nội bộ

Ngày 10 thu nhận - Góp ý của

đồng nghiệp

Tham gia thi GAĐT Ngày 15 UDCNTT với dạy học

có công dụng

Ra đề, chất vấn học kì I Ngày 15 Đúng chuẩn chỉnh – đúng

năng lực học sinh Kiểm tra sổ điểm chéo cánh Ngày 25 khám nghiệm tránh không nên sót
Nộp làm hồ sơ giáo án Tuần 18 soạn giảng đúng quy

chế Họp tổ cùng hội đồng sư

phạm theo định kì

Định kì Tham gia tráng lệ và trang nghiêm

01/2021

Tham gia sơ kết học kì I

Ngày 10 Nhận rõ ưu-khiết

điểm khắc phục và hạn chế Tham gia hội thảo chiến lược Ngày 22 Góp phần nâng cao

chất lượng

Nộp làm hồ sơ giáo án Tuần 22 biên soạn giảng đúng quy chế

Họp tổ với hội đồng sư phạm theo định kì

Định kì Tham gia tráng lệ

2/2021

Tham gia ngoại khoá Tuần 24 chế tạo ra sân chơi cho học viên

Thao giảng, dự giờ Tuần 25 hấp thụ - Góp ý của người cùng cơ quan

Nộp làm hồ sơ giáo án Tuần 26 biên soạn giảng đúng quy chế

Họp tổ và hội đồng sư phạm theo định kì

Định kì Tham gia tráng lệ và trang nghiêm

3/2021

Tham gia ngày hội HS dân tộc

Tuần 29 cải thiện vai trò và ý thức của học viên dân tộc trong trường học

Thao giảng dự giờ Tuần 30 tiếp thụ - Góp ý của người cùng cơ quan

Tham gia trại 26-03 24-03 Ơn lại truyền thớng


của dân tộc

Nộp làm hồ sơ giáo án Tuần 30 biên soạn giảng đúng quy chế


(6)

phạm theo định kì

4/2021

Tham gia ngoại khố Tuần 32 tạo thành sân chơi cho học viên

Thao giảng, dự giờ Tuần 32

Nộp làm hồ sơ giáo án Tuần 33 biên soạn giảng đúng quy chế

Họp tổ với hội đồng sư phạm theo định kì

Định kì Tham gia tráng lệ và trang nghiêm

5/2021

Tham gia tuyển chọn HS xuất sắc

Ngày trăng tròn triển khai nghiêm

túc

Kiểm tra học tập kì II Tuần 35 Tham gia tráng lệ Tổng kết cuối năm Ngày 25 thực hiện nghiêm

túc Họp tổ và hội đồng sư

phạm theo định kì

Định kì Tham gia nghiêm túc Bình xét thi đua Tuần 4 tiến hành nghiêm

túc Đánh giá xếp một số loại cuối

năm

Tuần 4 tiến hành nghiêm

túc

VII. ĐỀ XUẤT VỚI TỔ CHUYÊN MÔN VÀ LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

1. Đối với tổ chăm môn: (có liên quan đến nội dung phần IV) 2. Đới cùng với Ban giám hiệu: (có tương quan đến ngôn từ phần IV)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Lê Đỗ Huyền Trang

GIÁO VIÊN

Phạm Giang nam


Tài liệu liên quan


*
kế hoạch cá nhân giáo viên 5 10 83
*
con gián án Kế hoách cá nhân cho giáo viên chủ nhiệm 3 6 51
*
sự cảm giác của cô giáo và người đánh giá giáo viên về việc review giáo viên cùng các tiêu chí trong bạn dạng đánh giá giờ dạy của những giáo viên hiện thời 48 1 0
*
TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ SINH HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC NGÂN HÀNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 40 2 0
*
Các quy trình và thiết bị công nghệ sinh học tập : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 4 docx 5 434 0
*
Các quá trình và thiết bị technology sinh học tập : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 3 pot 6 367 0
*
Các quy trình và thiết bị công nghệ sinh học tập : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 2 pps 6 367 0
*
tìm hiểu hoàn cảnh nhận thức của những Giáo viên Mầm non khu vực Đông Anh, hà thành về phương thức giáo dục gia đình cho trẻ thiếu nhi 70 760 0
*
kế hoạch cá thể giáo viên trung học phổ thông 27 1 6
*
KẾ HOACH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014 9 2 12
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(241.48 KB - 6 trang) - kế hoạch cá thể của những giáo viên tổ toán tin công nghệ năm học 2020 2021 trung học cửa hàng cát lái
Tải bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin " Trang 1, Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin Trang 1

×