I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

Nguyên tố chất hóa học là tập hợp đa số nguyên tử thuộc loại, bao gồm cùng số proton trong hạt nhân.Các nguyên tử thuộc và một nguyên tố hóa học đều phải có tính hóa chất như nhau.

Như vậy, số p.


Bạn đang xem: Khái niệm nguyên tố hóa học


Xem thêm: Lưu Trữ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 10 Chương 1 Trắc Nghiệm, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 10 Chương 1 Hình Học

Là số đặc thù của một thành phần hóa học. Các nguyên tử và một nguyên tố hóa học đều phải sở hữu tính hóa chất như nhau.

-->