Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm câu hỏi khảo tiếp giáp và vẽ đồ thị hàm số bậc nhì dạng y=ax^2 qua các bước cùng ví dụ minh họa vẽ parabol y=ax2.

Bạn đang xem: Toán 10

Đây là dạng toán cơ bản mà những em cần phải nắm vững trong chương trình Toán 9.

Khảo ngay cạnh sự biến thiên của hàm số bậc hai (a≠0)

Tập xác định:

– Nếu a > 0, hàm số đồng biến khi 0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="43" style="vertical-align: -2px;">, hàm số nghịch biến khi

Các vẽ đồ thị hàm số bậc nhị lớp 9

Các bước thực hiện:

– Bước 1: Lập bảng giá bán trị

*
tương ứng.

– Bước 2: Tiến hành vẽ đồ thị hàm số đi qua những điểm từ bảng giá trị. Chú ý: Đồ thị hàm số

*
là đường cong Parabol đi qua gốc tọa độ và nhận làm cho trục đối xứng.

Ví dụ 1: Khảo gần cạnh và vẽ đồ thị hàm số bậc nhị

Tập xác định:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="75" style="vertical-align: -2px;">, hàm số đồng biến lúc 0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="43" style="vertical-align: -2px;">, hàm số nghịch biến khi

Đồ thị hàm số là đường cong Parabol đi qua gốc tọa độ và nhận làm trục đối xứng.

Xem thêm: Cách Bật Airdrop Trên Macbook Đơn Giản, Hướng Dẫn Mở Airdrop Trên Macbook Chính Xác Nhất

*

Ví dụ 2: Khảo tiếp giáp và vẽ đồ thị hàm số bậc nhị

*

Tập xác định:

*

Bảng giá bán trị:

Đồ thị hàm số là đường cong Parabol đi qua gốc tọa độ cùng nhận làm cho trục đối xứng.

*

Bài tập

Khảo tiếp giáp và vẽ đồ thị hàm số bậc hai dưới đây: