Excel đến orsini-gotha.com 365 Excel cho orsini-gotha.com 365 dành mang đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm IF là một trong những hàm phổ biến nhất vào Excel, hàm này có thể chấp nhận được bạn triển khai so sánh lô-gic thân một giá chỉ trị với giá trị bạn ước ao muốn.

Bạn đang xem: Khi nào dùng hàm if

Vì vậy, một câu lệnh IF có thể có hai kết quả. Kết quả đầu tiên là nếu so sánh của chúng ta là True, hiệu quả thứ nhì là ví như so sánh của người tiêu dùng là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho biết IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong những hàm lô ghích để trả về một quý giá nếu đk đúng cùng trả về quý hiếm khác nếu điều kiện sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu công dụng của logical_test là ĐÚNG.

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.


Các ví dụ như hàm IF đối chọi giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ làm việc trên, ô D2 mang đến biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong lấy ví dụ như này, công thức trong ô D2 cho biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, còn nếu như không thì trả về Không)Như bạn thấy, hàm IF rất có thể được thực hiện để đánh giá thành văn phiên bản và giá bán trị. Hàm còn có thể được sử dụng để nhận xét lỗi. Các bạn sẽ không bị hạn chế chỉ chất vấn xem một ngôn từ có bởi một ngôn từ khác hay không và trả về một hiệu quả duy nhất, bạn có thể sử dụng toán tử toán học cùng thực hiện đo lường và tính toán thêm tùy theo tiêu chí của mình. Chúng ta cũng có thể lồng những hàm IF với nhau để triển khai nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm vào Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt vượt Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ ở trên, hàm IF sinh hoạt ô D2 cho thấy IF(C2 lớn hơn B2, thì trả về “Vượt vượt Ngân sách”, nếu không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa sinh sống trên, thay bởi vì trả về hiệu quả dạng văn bản, họ sẽ trả về một phép đo lường học. Phương pháp ở ô E2 cho thấy thêm IF(Thực tế lớn hơn Dự toán ngân sách, thì đem số tiền Dự toán chi tiêu Trừ đi số tiền Thực tế, nếu như không thì không trả về hiệu quả nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong lấy ví dụ như này, phương pháp trong ô F7 cho biết IF(E7 = “Có”, thì đo lường và thống kê Tổng Số chi phí trong F5 * 8,25%, còn nếu như không thì không có Thuế bán hàng phải nộp đề xuất trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu sử dụng văn bạn dạng trong công thức, bạn phải đưa văn bạn dạng vào trong lốt ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Nước ngoài lệ tốt nhất là thực hiện TRUE hoặc FALSE, nội dung mà Excel tất cả thể auto hiểu.


Sự vậy thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì ko ổn

0 (không) vào ô

Không gồm đối số nào mang đến đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy cực hiếm trả về đúng, thêm văn bản đối số vào hai đối số kia hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? trong ô

Lỗi này thường tức là công thức viết không nên chính tả .

Xem thêm: Soạn Bài: Sự Giàu Đẹp Của Tiếng Việt Tác Giả, Sự Giàu Đẹp Của Tiếng Việt

Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.