Câu 179583: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực to là 80% (tính theo ancol) khi triển khai este hoá 0,2 mol C2H5OH phải số mol CH3COOH là (biết các phản ứng este hoá triển khai ở cùng nhiệt độ)

A.

Bạn đang xem: Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol ch3cooh và 1 mol c2h5oh

0,20.

B. 0,32.

C. 0,25.

D. 0,16.


Giải đưa ra tiết:

CH3COOH + C2H5OH (overset H_2SO_4dac,t^o leftrightarrows ) CH3COOC2H5 + H2O

Bđ: 1 1

Pư: 2/3 2/3 2/3

CB: 1/3 1/3 2/3

(K = dfrac.

Xem thêm: Đối Thoại Độc Thoại Và Độc Thoại Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự

. = dfracdfrac23 imes dfrac23dfrac13 imes dfrac13 = 4)

Để năng suất là 80% (tính theo ancol), đưa sử đề xuất x mol CH3COOH để phản ứng với 0,2 mol C2H5OH

Hiệu suất tính theo ancol ⟹ nCH3COOC2H5 = nH2O = nC2H5OH pư = 0,2.80% = 0,16 mol

nCH3COOH dư = x - 0,16 mol; nC2H5OH dư = 0,2 - 0,16 = 0,04 mol

Mà K = 4 ⟹ (dfrac0,16 imes 0,16(x - 0,16).0,04 = 4) ⟹ x = 0,32 mol

Đáp án B


giải thuật sai Bình thường hơi hay khôn cùng Hay
Xem comment
*
*
*
*
*
*
*
*

câu hỏi trước Câu tiếp sau


Hỗ trợ - hướng dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

orsini-gotha.com

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

hấp thụ tiền vào thông tin tài khoản


Đăng cam kết nhận tứ vấn
*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - hotline: 1800.6947

orsini-gotha.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - cg cầu giấy - Hà Nội