tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Dùng lực kế móc vào một vật bỏ lên trên mặt sàn rồi kéo vật, khi vật vận động thẳng những thì lực kế chỉ 100N. Cường độ lực ma gần cạnh mà phương diện sàn tác dụng lên thứ làA. Fms = 100N.​B. Fms = 25N.​C. Fms = 75N.​D. Fms = 50N .

Bạn đang xem: Khi vật chuyển động thẳng đều thì


Khi vật vận động :

A.Nếu lực kéo nhỏ tuổi hơn lực ma tiếp giáp thì vật vận động chậm dần

B. Ví như lực kéo to hơn ma sát thì vật chuyển động nhanh dần

C.Nếu lực kéo bởi lực ma liền kề thì vật vận động thẳng đều

D.Các câu trên gần như đúng


Khi có những lực không cân nặng bằng tính năng lên một đồ dùng đang vận động thẳng hầu hết thì chuyển động của đồ gia dụng sẽ như thế nào?

A. Không chuyển đổi

B. Chỉ cổ thể tăng dần

C. Chỉ có thể giảm dần

D. Hoàn toàn có thể tăng dần, hoặc giảm dần


người ta kéo một vật cho nó hoạt động thẳng rất nhiều từ trái qua đề nghị trên mặt phẳng ở ngang. Độ mập lực kéo F=6N, trọng lượng của vật dụng P=3N. Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang vó hướng và độ lớn như thế nào?A. Fms=6N, hướng từ bắt buộc sang trái

B. Fms =3N, hướng từ trái lịch sự phải

C. Fms=9N, hướng từ cần sang trái

D. Fms=6N, hướng từ trái thanh lịch phải


người ta kéo một vật cho nó chuyển động thẳng mọi từ trái sang bắt buộc trên khía cạnh phẳng ở ngang. Độ mập của sức kéo F=6N, trọng lượng hướng của vật P=3N. Lực ma gần kề giữa vật và mặt phẳng ở ngang có hướng và độ lớn như vậy nào?

A. Fms=3N, phía từ trái lịch sự phải

B. Fms=9N, phía từ yêu cầu sang trái

C. Fms=6N, phía từ nên sang trái

D. Fms=6N, hướng từ trái lịch sự phải


Khi chỉ chịu tính năng của hai lực cân bằng

A. Vật đã đứng im sẽ vận động nhanh dần đều.

B. đồ vật đang vận động sẽ giới hạn lại.

C. Trang bị đang hoạt động đều đã không hoạt động đều nữa.

D. Vật vẫn đứng yên sẽ đứng yên, hoặc trang bị đang hoạt động sẽ chuyển động thẳng phần đa mãi.


Câu 8: lúc chỉ chịu chức năng của nhì lực cân bằng

A. Vật đang đứng yên sẽ đứng yên, hoặc trang bị đang chuyển động sẽ hoạt động thẳng phần nhiều mãi.

B. Thứ đang vận động sẽ ngừng lại.

C. Vật sẽ đứng lặng sẽ vận động nhanh dần.

Xem thêm: Chỉ Ra Nhận Xét Sai Về Đường Sức Điện Trường, 1Y J Câu 5C Chỉ Ra Câu Nhận Xét Sai

D. đồ dùng đang chuyển động đều sẽ không còn còn chuyển động đều nữa.


Nếu trang bị chịu công dụng của những lực cân đối thì: 

Vật vẫn đứng lặng sẽ gửi động

Vật đang hoạt động sẽ tiếp tục hoạt động như cũ

Vật đang hoạt động sẽ giới hạn lại

Vật đang chuyển động sẽ tiếp tục vận động thẳng đều


Lớp học trực tuyến

đồ vật lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học trực tuyến đường

đồ vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh