Hình hộp chữ nhật là trong những hình thường chạm chán trong thực tế và trong Toán học? Vậy công thức tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật như vậy nào? cách làm tính diện tích hình hộp chữ nhật ra sao. Mời chúng ta hãy thuộc orsini-gotha.com theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây để biết được tổng thể kiến thức về Thể tích hình hộp chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: Khối hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là một trong hình trong không gian 3 chiều, trong số ấy mọi phương diện của nó đều là hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, với 12 cạnh. Nếu hotline 2 mặt bất kì đối diện nhau là mặt đáy, thì 4 mặt còn sót lại mà mặt mặt của hình hộp chữ nhật.


2. Phương pháp tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật bởi tích của chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn nhân chiều cao của hình.

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không gian mà hình chiếm, được xem bằng tích của diện tích s đáy và chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.a là chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

3. Diện tích s hình hộp chữ nhật

- diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

*

- diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhậta là chiều dài hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình hộp chữ nhật.h là chiều cao hình hộp chữ nhật.

- bán kính mặt mong ngoại tiếp hình hộp chữ nhật:

*

4. Quá trình tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, chúng ta cần xác minh các đại lượng gồm trong phương pháp tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích chứa nước của một chiếc hồ nước có mẫu thiết kế hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện quá trình sau:

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, bạn cần khẳng định các đại lượng tất cả trong công thức tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích chứa nước của một cái hồ nước có dạng hình hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước rất có thể chứa trong ao nước (trên hình)

a. Khẳng định chiều dài của hình hộp chữ nhật

Chiều lâu năm là cạnh lâu năm nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm phía bên trên hoặc phía dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Chúng ta có thể dùng thước dây để đo cạnh nhiều năm nhất của mặt hồ nước nước, ví dụ: chiều nhiều năm = 5 m.

b. Khẳng định chiều rộng của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều rộng là cạnh ngắn tuyệt nhất của khía cạnh phẳng hình chữ nhật nằm trên hay dưới của hình hộp chữ nhật. Chúng ta cũng có thể dùng thước dây để đo cạnh ngắn tốt nhất của mặt hồ nước nước, ví dụ: chiều rộng lớn = 3 m.

c. Khẳng định chiều cao của hình hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc cùng với chiều dài và chiều rộng lớn của hình vừa lòng chữ nhật. Bạn cũng có thể do độ cao của hồ nước bằng thước dây, ví dụ: độ cao = 1,5 m.

d. Tính tích số của ba đơn vị chức năng chiều dài, chiều rộng với chiều cao.

Bạn hoàn toàn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều lâu năm và độ cao tùy ý, ko cần quan tâm đến thứ tự trước, sau. Áp dụng phương pháp tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật cho ao nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước nước rất có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Lấy ví dụ như tính thể tích khối hộp chữ nhật

Bài 1: Hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 8 m, chiều rộng 5 m và chiều cao 6 m. Tính đường chéo cánh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo cánh của khối vỏ hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ tất cả chiều lâu năm cạnh lòng là 7 cm, chiều rộng lớn cạnh đáy là 3 cm, chiều cao cạnh đáy là 6 cm. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là V = abh

Ta có thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ cất nước có mẫu thiết kế hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích là 3000 m3, chiều rộng lớn là 10 m và độ cao của hồ nước là 12 m. Tính chiều lâu năm của hồ.

Giải:

Chiều nhiều năm của hồ chứa nước là:

*

Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật với chiều lâu năm là 2,5cm, chiều rộng lớn là 1,8 centimet và độ cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đó đó.

Xem thêm: Các Tác Phẩm Văn Học Trung Đại Việt Nam, Tác Giả, Tác Phẩm Văn Học Trung Đại Lớp 9


Giải:

Theo đề bài cho thì a = 2,5; b = 1,8 với h= 2. Bởi vậy khi áp dụng các công thức tính ta vẫn có:

Thể hình hình hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài bác tập trắc nghiệm thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 1: đến hình lập phương có diện tích 1 mặt mặt 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 cm 3C. 280cm 3D. 320 cm 3

Câu 3: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ tất cả AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: đến hình lập phương hoàn toàn có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích s 1 phương diện của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: mang lại hình lập phương có những cạnh có độ lâu năm là 5cm. Thể tích của hình lập phương đó là?

A. 100 cm 3B.125/3 centimet 3C. 125 centimet 3 D. 115 centimet 3

Câu 7: cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng trong số phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: cho hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ gồm AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: đến hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích s đáy SABCD = 24cm2 và rất có thể tích V = 84 cm3. Chiều cao của hình hộp chữ nhật có độ dài là?

A. H = 5cmB. H = 3,5cmC. H = 4cmD. H = 2cm

Chia sẻ bởi: Hồng Linh
tải về