Dưới đấy là 12 chủng loại bìa đẹp phù hợp để làm chủng loại bìa tiểu luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp, thực tập, vật án hay bất kỳ bài báo cáo, thu hoạch nào. Mẫu mã khung bìa đẹp nhất sẽ làm cho tài liệu của chúng ta trông chuyên nghiệp hơn vào mắt tín đồ xem.

Tất nhiên, trên Word cũng hỗ trợ tạo mẫu bìa nhưng mà tự mình thiết kế sẽ tốn nhiều thời gian, chúng ta hoàn toàn rất có thể ghép cụ thể của mẫu bìa Word này sang chủng loại bìa không giống cho phù hợp với mục tiêu sử dụng của mình.


Download chủng loại bìa report thực tập – luận văn giỏi nghiệp

*

Link mua mẫu bìa 1 : Google Drive

*

Link cài mẫu bìa 2: Google Drive

*

*

Link tải mẫu bìa 4: Google Drive

*

Link thiết lập mẫu bìa 5: Google Drive

*

Link 6: Google Drive


*

link 7: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVcnVrcEt4eGFwOEU/view?usp=sharing

*

Link 8: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVZXpDSWhra2d0cG8/view?usp=sharing

*

Link 9: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVdU5vS3dxT2dRWFU/view?usp=sharing

*

Link 10: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVQk1OUEhFcDhIVGs/view?usp=sharing

*

Link 11: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVOElqTllCTkNoN0U/view?usp=sharing