Bài 5: rèn luyện về: Thành phần cấu tạo nguyên tử cân nặng của nguyên tử obitan nguyên tử – bài bác 2 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton với 19 electron?

Nguyên tử nào dưới đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

A. (_17^37Cl) B. (_19^39K)

C. (_18^40Ar) D. (_20^40Ca)
Bạn đang xem: Kí hiệu nguyên tử của kali

*

Quảng cáo

Kí hiệu (_19^39K) cho biết:

Số proton bởi 19 với số electron bằng 19. Số nơtron bởi 39 – 19 = 20.

Chọn B.


0 lượt coi 1 giờ đồng hồ trước

0 lượt coi 1 tiếng trước

0 lượt xem 1 tiếng trước

0 lượt xem 1 tiếng trước

0 lượt xem 1 tiếng trước

0 lượt coi 1 giờ trước

0 lượt coi 1 giờ đồng hồ trước

0 lượt coi 1 giờ đồng hồ trước

0 lượt xem 1 giờ trước


0 lượt xem 1 giờ đồng hồ trước

0 lượt coi 1 tiếng trước

0 lượt coi 1 giờ đồng hồ trước

0 lượt coi 1 tiếng trước

0 lượt coi 1 tiếng trước

0 lượt xem 1 tiếng trước


*

*

Lost your password? Please enter your e-mail address. You will receive a link and will create a new password via email.


Viết ký hiệu nguyên tử của yếu tố sau , biết : a) kẽm gồm 30e cùng 35n b) kali gồm 19p cùng 20n c) neon có số khối là 20 , số phường bằng số n


Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử tất cả cùng:

Phát biểu nào dưới đâykhôngđúng?

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ thuộc 1 nguyên tố chất hóa học ?

Một 1-1 vị cân nặng nguyên tử (u) được quan niệm là?

Khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon 12 là:

Nguyên tử cacbon 12 có có

Hãy cho thấy thêm điều khẳng định nào dưới đây khôngđúng ?

Một nguyên tử M gồm 75 electron cùng 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

Nguyên tử X không có nơtron trong phân tử nhân nguyên tử. Nguyên tử X là

Phát biểu làm sao sau đó là không đúng?

Số electron và số nơtron của nguyên tử (_15^31P) theo thứ tự là

Nguyên tử nào sau đó là đồng vị của (_17^35X)

Nguyên tố chất hóa học là đa số nguyên tử tất cả cùng

Nhận định nào tiếp sau đây không đúng?

Nguyên tố hoá học là hầu như nguyên tử có cùng

Các đồng vị của và một nguyên tố chất hóa học được phân minh bởi:

Kí hiệu (_Z^AX)cho ta biết những tin tức gì về nguyên tố hóa học X?

Đồng vị như thế nào của X tất cả tỉ lệ giữa số phân tử proton và số hạt nơtron là 7/8:


Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố,bik:

a)Nguyên tử sắt(Fe)có 26 e,30 n

b.Nguyên tử Kali(K)có 19p,20n
Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 83 : Giới Thiệu Máy Tính Bỏ Túi, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 83 Đầy Đủ Nhất

viết kí hiệu nguyên tửa) nguyên tử kali gồm 19p, 20nb) nguyên tử clo tất cả 18n, 17ec) nguyên tử x gồm 12e, 12nd) nguyên tử y gồm 22e, 12ne) nguyên tử z gồm điện tích hạt nhân là 13+, 14n

Lịch thi đấu World Cup