k = 9.109Nm2/ C2: hệ số tỉ lệq1, q2 (đơn vị C): độ béo điện tích của 2 tích điểmε : hằng số của điện môir (đơn vị m): là khoảng cách của 2 năng lượng điện tích

Công thức trang bị lý 11 - cường độ điện ngôi trường :

Định nghĩa:


Bạn đang xem: L trong vật lý là gì

*

Nếu q > 0 thì ta gồm F thuộc phương và cùng chiều cùng với ENếu q Độ lớn của cường độ điện trường: F = |q|. ECường độ năng lượng điện trường do một tích điểm tạo nên có độ lớn:E = k. (|Q| / ε.r2) (k = 9.109Nm2/ C2)Chiều của độ mạnh điện trường:Nếu Q > 0 thì E hướng xa qNếu Q

Công thức thiết bị lý 11 - nguyên lý chồng chất điện trường


*

(Trong kia ta bao gồm là cường độ điện trường tạo thành bởi các q1, q2, q3... Trên điểm ta xét.)

Trường hợp tất cả 2 cường độ điện trường

E1và E2cùng phương thuộc hướng với nhau thì: E = E1+ E2E1và E2cùng phương thuộc ngược với nhau thì: E = |E1- E2|E1và E2vuông góc cùng nhau thì:
*

*

2/ bí quyết về công chũm năng điện nỗ lực và hiệu điện thế

Công thức công của lực điện

AMN= q . E . D (Trong đó ta có d = s.cos α)

Thế năng: cho một điện tích q tại điểm M sinh hoạt trong điện trường thì:WM= AM= VMq

Điện thế: của một điểm M ngơi nghỉ trong năng lượng điện trường thì :VM= WM/ q = AM/ q

Hiệu điện thế:UMN= VM VN= AMN/ q

Công thức đồ lý 11 - contact giữa độ mạnh điện trường và hiệu năng lượng điện thế: U = E.d

3/ phương pháp vật lý 11 Tụ điện

Công thức điện dung của tụ điện

C = Q / U

Trong đó:

C: diện dung của tụ điện có đơn vị là fara (F)Q : năng lượng điện trên tụ điện được đo bằng đơn vị chức năng CU : hiệu điện cố giữa nhị đầu của tụ điện có đơn vị chức năng là V

Công thức điện dung của tụ điện phẳng : C = ε . S / k.4π. D (trong kia S là diện tích đối diện của 2 bản tụ)

Công thức lúc ghép nối tụ điện


*

Công thức trang bị lý 11 về năng lượng điện ngôi trường của tụ điện

W = ½ Q2/ C = ½ Q.U= ½ C.U2

Năng lượng của tụ điện phẳng:W = (ε. E2/ k. 8π). V (với V = s.d: thể tích không khí giữa hai phiên bản tụ điện)

Mật độ của tích điện điện trường:w = W / V = ε. E2/ k. 8π

II/ cách làm vật lý 11 chương 2

1/ cách làm vật lý 11 mạch điện

Công thức cường độ cái điện

I = q / t (đơn vị A)

Trong đó: q (đơn vị là C) là điện lượng được dịch chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của một vật dẫn trong thời gian là t

Công thức tính năng lượng điện năng tiêu thụ:A = U.q = U.I.t (đơn vị là J)

Công thức tính hiệu suất của toàn mạch:P = A / t = U.I (đơn vị W)


Công suất tỏa nhiệt độ : p = Q / t = R . I2= U2/ R = U.I

Công thức tính nhiệt độ lượng tỏa ra của thiết bị dẫn Định nguyên tắc Jun len-xơ

Q = R. I2.t (đơn vị J)

Định lý lẽ OHM

I = U / R = > R = U / I

Công thức vào mạch ghép nối các điện trở


Điện trở của dây đồng chất và gồm tiết diện đều

R = p . L / S

Trong đó:

p: điện trở suất của dây dẫnl: chiều nhiều năm của dây dẫnS: tiết diện của dây dẫn

2/ phương pháp nguồn điện

Suất điện hễ của mối cung cấp điện

E = A / q (đơn vị V)

Trong đó:

A (đơn vị là J) là công của lực lạ tạo ra sự dịch chuyển điện tích giữa 2 rất của nguồn điệnq: độ béo của năng lượng điện khi di chuyển

Công của mối cung cấp điện: A = q. E = E. I. T

Công suất của mối cung cấp điện:P = A / t = E. I

Hiệu suất mối cung cấp điện:H = U / E = R / (R + r)

Cách lắp bộ nguồn điện

Lắp nối tiếp:

Eb= n. Erb= n.r

Lắp tuy vậy song:

Eb= Erb= r / n

Lắp hỗn hợp đối xứng (có n dãy với mỗi dáy có m nguồn):

Eb= m. Erb= r . M / n

III/ phương pháp vật lý 11 chương 3

Công thức suất năng lượng điện động

E = αT. T

(trong đó: αT: thông số nhiệt điện rượu cồn có đơn vị chức năng là K-1hệ số này dựa vào vào vật liệu của cặp nhiệt độ điện)

Định chế độ faraday

Định hiện tượng I: khối lượng của hóa học được giải hòa ra nghỉ ngơi điện cực trong quy trình điện phân là:

m = k.q =k.I.t

(trong đó: k: là đại lượng năng lượng điện hoá của hóa học được giải hòa ra ở điện cực có đơn vị kg/C)

Định quy định II: khối lượng của hóa học được giải hòa ra sống điện cực trong quá trình điện phân:

M = A.q / F.n = A.I.t / F.n

Trong đó:

F = 96.500C/mol đó là số Faraday hằng số của hầu như chất.A: là cân nặng mol nguyên tử của hóa học được giải phóng ra ở năng lượng điện cực.N: là hoá trị của chất được hóa giải ra ở năng lượng điện cực.

IV/ công thức vật lý 11- chương 4

1/ Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang mẫu điện

Định điều khoản ampe nguyên tắc bàn tay trái 1:


F = B.I.l.sinα

Trong đó:

B: cảm ứng từ có đơn vị chức năng là TI: cường độ cái điện qua dây dẫn, đơn vị chức năng Al: chiều dài của dây dẫn, đơn vị chức năng mα : là góc hợp vì B và l

Lực Lorentz quy tắc bàn tay trái 2:

f = q.v.B.sinα

Trong đó:

q: điện tích hạt sở hữu điện, đơn vị chức năng Cv: tốc độ hạt sở hữu điện, đơn vị m/sB: sóng ngắn từ trường ở nơi hạt mang điện đưa động, đơn vị chức năng Tα : là góc hợp vì B và v

Lực shop của 2 mẫu điện tuy vậy song

F = 2.10-7. I1.I2.l / r

Trong đó:

I1.I2: cường độ chiếc điện qua 2 dây dẫn, đơn vị chức năng Al: chiều dài của dây dẫn tính lực tương tác, đơn vị mr : khoảng cách của 2 dây dẫn

2/ công thức vật lý 11 - cảm ứng từ của dòng điện

Quy tắc bàn tay phải 1 dây dẫn thẳng


B = 2π.10-7. I / r(trong đó: r là khoảng cách từ loại điện cho tới điểm khảo sát, đơn vị m)

Quy tắc bàn tay yêu cầu 2 vòng dây tròn

B = 4π.10-7. N. I / R

Trong đó:

R: nửa đường kính vòng dây, đơn vị mN: số lượng vòng dây, đơn vị vòng

Quy tắc bàn tay đề xuất 3 ống dây hình trụ

B = 4π.10-7. N. I / l

Trong đó:

l: chiều nhiều năm ống dây, đơn vị mN: con số vòng dây, đơn vị vòng

3/ từ trường sóng ngắn của chiếc điện

Độ lớn:

n = N / l : số vòng dây bên trên 1m

Từ trường của không ít dòng điện


Nếu B1và B2cùng phương thuộc hướng nhau thì B = B1+ B2Nếu B1và B2cùng phương ngước phía nhau thì B = |B1+ B2|Nếu B1và B2vuông góc cùng nhau thì


Xem thêm: Rau Bù Ngót Vừa Công Vừa Bổ, Rau Bồ Ngót Rau Phổ Biến Bổ Dưỡng

Chuyển động của hạt có điện trong từ trường đều

Công thức bán kính quỹ đạo : R = mv / qB

Công thức chu kỳ: T = 2 π .R / v

V/ bí quyết vật lý 11 Chương 5

1/ trường đoản cú thông

Φ= B.S.cosα (đơn vị Wb)

Từ thông riêng biệt của mạch: Φ = L.i

Suất điện đụng cảm ứng

ec= - Φ / t (đơn vị V)

Trong đó

Φ : độ vươn lên là thiên của từ bỏ thôngt: thời gian từ thông trở thành thiên / t: là vận tốc biến thiên của trường đoản cú thông

2/ Độ từ cảm của ống dây

Độ tự cảm: L = 4π.10-7. N2. S / l (đơn vị H)

Trong đó:

N: số vòng dây, đơn vị vòngS: máu diện của ống dây, đơn vị ml: chiều lâu năm của ống dây, đơn vị chức năng m

Suất điện cồn tự cảm:


etc= - L. I / t

Trong đó:

L: thông số tự cảm, đơn vị chức năng Vi : độ biến thiên của cường độ loại điệnt: thời gian cường độ chiếc điện phát triển thành thiêni / t: là tốc độ biến thiên của cường độ cái điện

3/ năng lượng từ trường:

W = ½ L.i2(đơn vị J)

VI/ phương pháp vật lý 11 chương 6

Định cách thức khúc xạ ánh sáng

n1. Sini = n2. Sinr => sini / sinr = n2/ n1= n21

Công thức triết xuất tỉ đối

n21= n2/ n1n12= 1 / n21

Công thức góc giới hạn phản xạ toàn phần:Sin igh= n2/ n1

Điều kiện gồm phản xạ toàn phần:n2> n1và i > igh

VII/ công thức vật lý 11 chương 7

1/ cách làm vật lý 11- Lăng kính

Sini1= n. Sinr1và sini2= n. Sinr2

Ta có: A = r1+ r2và D = r1+ r2 A

Trường vừa lòng góc i, A nhỏ dại ta có: i1= n.r1và i2= n.r2thì A = r1+ r2và D = (n 1). A

2/ bí quyết vật lý 11 - Thấu kính

Độ tụ của thấu kính

D = 1 / f = (n - 1) (1 / R1+ 1 / R2)

Trong đó:

D : độ tụ của thấu kính (đơn vị dp)f: tiêu cự của thâu kính (đơn vị m)R1; R2: chào bán kính của các mặt cong (đơn vị m)n : chiết suất của hóa học làm kính.

Đối cùng với thấu kính quy tụ thì f > 0 với D > 0

Đối cùng với thấu kính phân kỳ thì f > 0 và D > 0

Vị trí hình ảnh của thấu kính

1 / f = 1/d + 1/d => f = d.d / (d + d) => d = d.f / (d - f) => d = d.f / (d - f)

Nếu đồ dùng thật thì d > 0 cùng vật đứng trước kínhNếu đồ ảo thì d Nếu ảnh thật thì d > 0 với vật đứng sau kínhNếu hình ảnh ảo thì d

Chỉ số thổi phồng của ảnh