- Hai vật dụng thể từ bỏ nhiên: các vật thể thoải mái và tự nhiên gồm một số trong những chất khác nhau: núi đá, biển.

Bạn đang xem: Làm bài tập hóa 8 trang 11

- Hai thiết bị thể nhân tạo: những vật thể nhân tạo được gia công bằng vật tư do quá trình tối ưu chế trở thành tạo nên: cặp sách, ly nhựa đựng nước.

b) Ở đâu có vật thể là ở đó có chất vị chất có ở khắp chỗ và chất là thành phần tạo cho vật thể.

Xem thêm: Như Đất Trời Vào Xuân " (Kiếm Được 12 Bài), Đất Trời Vào Xuân

orsini-gotha.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp orsini-gotha.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện orsini-gotha.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.