*Bạn đang xem: Làm bài tập sách giáo khoa

• Đọc, viết, so sánh các số tất cả 3 chữ số • Cộng, trừ những số bao gồm 3 chữ số ( không nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng các số có ba chữ số (có ghi nhớ một lần) • luyện tập trang 6 • Trừ các số có bố chữ số (có ghi nhớ một lần) • rèn luyện trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập những bảng phân chia • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ thời trang • Xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • luyện tập trang 17 • luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang đôi mươi • Nhân số gồm hai chữ số với số gồm một chữ số (không nhớ) • Nhân số tất cả hai chữ số với số tất cả một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng chia 6 • luyện tập trang 25 • tìm một trong các phần đều nhau của một vài • rèn luyện trang 26 • chia số có hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép phân chia hết với phép chia có dư • luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • luyện tập trang 32 • Gấp một số lên các lần • rèn luyện trang 34 • Bảng phân tách 7 • luyện tập trang 36 • giảm đi một số lần • luyện tập trang 38 • search số chia • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành phân biệt và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị chức năng đo độ dài • rèn luyện trang 46 • thực hành đo độ nhiều năm • thực hành đo độ lâu năm (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • việc giải bằng hai phép tính • việc giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có cha chữ số với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 56 • so sánh số to gấp mấy lần số bé bỏng • rèn luyện trang 58 • Bảng phân chia 8 • luyện tập trang 60 • so sánh số nhỏ nhắn bằng 1 phần mấy số béo • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • luyện tập trang 64 • Gam • luyện tập trang 67 • Bảng phân chia 9 • rèn luyện trang 69 • phân tách số tất cả hai chữ số mang đến số tất cả một chữ số • phân chia số có hai chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số có bố chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • reviews bảng nhân • reviews bảng phân tách • luyện tập trang 76 • luyện tập chung trang 77 • có tác dụng quen với biểu thức • Tính giá trị của biểu thức • Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông vắn • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • rèn luyện trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: những số mang đến 10 000


• những số gồm bốn chữ số • luyện tập trang 94 • những số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • các số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm sinh sống giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • rèn luyện trang 99 • So sánh những số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • tháng - năm • rèn luyện trang 109 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính • Nhân số gồm bốn chữ số cùng với số có một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số gồm bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 116 • phân chia số gồm bốn chữ số mang đến số gồm một chữ số • phân chia số tất cả bốn chữ số đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • phân tách số tất cả bốn chữ số mang lại số tất cả một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 120 • luyện tập chung trang 120 • có tác dụng quen với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành xem đồng hồ • thực hành xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • bài toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng • luyện tập trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền việt nam • rèn luyện trang 132 • làm quen với thống kê số liệu • làm quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: những số đến 100 000


• những số gồm năm chữ số • rèn luyện trang 142 • những số gồm năm chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 145 • Số 100 000 - rèn luyện • So sánh các số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông • luyện tập trang 154 • Phép cộng các số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ những số trong phạm vi 100 000 • Tiền vn • luyện tập trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số tất cả năm chữ số với số có một chữ số • luyện tập trang 162 • phân tách số có năm chữ số đến số có một chữ số • phân tách số bao gồm năm chữ số đến số có một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài bác toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • rèn luyện trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số cho 100 000 • Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: Một Số Cách Cân Bằng Phương Trình Nhanh Và Chính Xác, Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Một Cách Dễ Dàng

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số cho 10 000 •Chương 4: các số mang lại 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm