I.SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ

1.Liên kết cộng hoá trị ra đời giữa những nguyên tử giống nhau. Sự hình thành đơn chất

a.Sự ra đời phân tử hidro (H2)

Nguyên tử H (Z = 1) có cấu hình electron là 1s1, thiếu mất một electronđể đạt được thông số kỹ thuật electron chắc chắn của khí hiếm heli là 1s2, vì vậy,mỗi nguyên tử H đã góp tầm thường 1 electron đểtạo thành cặp electron bình thường của vào phân tử H2.

-->