Liên kết cộng hóa trị được hình thành giữa 2 nguyên tử bởi một hay nhiều cặp electron. Đây là liên kết phổ biến giữa các phi kim với nhau.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị không phân cực


Nội dung nội dung bài viết này sẽ giúp các em đọc rõ: Sự hình thành link cộng hóa trị vào phân tử solo chất và hợp chất? Sự phân cực trong liên kết cộng hóa trị như thế nào? Và giải pháp phân loại những loại link hóa học tập theo hiệu độ âm điện?

I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

- Định nghĩa: liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron cần sử dụng chung.

1. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử đơn chất

a) Sự có mặt phân tử hiđro (H2)

- nhị nguyên tử H góp 1 electron tạo thành thành một cặp electron chung trong phân tử H2

*
- bí quyết H:H được gọi là cách làm electron

- cách làm H-H được hotline là phương pháp cấu tạo

b) Sự sinh ra phân tử nito (N2)

- từng nguyên tử N góp chung 3 electron để sinh sản thàn 3 cặp electron thông thường của phân tử N2

*
- nhì nguyên tử N liên kết với nhau bằng 3 cặp e, liên kết biểu hiện bằng ba gạch (≡), đó là links 3. Links ba này bền phải ở nhiệt độ thường khí nitơ kém chuyển động hóa học.

→ các phân tử H2, O2, N2, Cl2,... Tạo cho từ hai nguyên tử của và một nguyên tố (có độ âm năng lượng điện như nhau) buộc phải cặp electron chung không biến thành lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cộng hóa trị không cực.

2. Sự hình thành links cộng hóa trị vào phân tử vừa lòng chất

a) Sự có mặt phân tử hidro clorua (HCl)

- Trong phân tử hiđro, mỗi nguyển tử (H với Cl) góp 1 electron chế tác thành một cặp electron tầm thường để tạo links cộng hóa trị. Cặp electron links bị lệch về phía Clo, ( Độ âm điện của Cl là 3,5 lớn hơn độ âm điện của H là 2,1 ) link cộng hóa trị này bị phân cực.

*
*
- Vậy HCl là link cộng hóa trị tất cả cực

b) Sự hiện ra phân tử khí cacbon đioxit (CO2)

- vào phân tử CO2, nguyên tử C nằm trong lòng 2 nguyên tử O và nguyên tử C góp chung với từng nguyên tử O nhị electron.

*
*
- vào phân tử CO2 các cặp electron bị hút lệch về phía O vì oxi có độ âm điện to hơn C nên link C=O bị phân cực về phía O

- trong phân tử CO2 có cấu tạo thẳng nên link đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau dẫn cho phản tử CO2 ko phân cực.

3. Tính chất của những chất có links cộng hóa trị

• Trạng thái: Các chất mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị rất có thể là:

+ những chất rắn: đường, giữ huỳnh, iot,...

+ các chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu,...

+ các chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro,...

Tính tan:

+ những chất tất cả cực như rượu etylic, đường,... Tan nhiều trong dung môi bao gồm cực như nước.

+ phần nhiều các chất không rất như giữ huỳnh, iot, các chất hữu cơ không cực tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,...

Nói chung, những chất có link cộng hóa trị không rất không dẫn năng lượng điện ở phần đa trạng thái.

II. Độ âm điện và link hóa học

1. Dục tình giữa liên kết cộng hóa trị không cực, links cộng hóa trị có cực và links ion

- vào phân tử, nếu cặp electron tầm thường ở thân 2 nguyên tử, ta có link cộng hóa trị ko cực.

- nếu cặp electron tầm thường lệch về 1 nguyên tử (có cực hiếm độ âm điện khủng hơn) thì đó là links cộng hóa trị bao gồm cực.

Xem thêm: Giải Quyết Vấn Đề Biến Đổi Khí Hậu Trên Toàn Cầu, Biến Đổi Khí Hậu Và Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu

- nếu như cặp electron phổ biến chuyển hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ sở hữu liên kết ion.

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

- tín đồ ta phân một số loại một cách kha khá loại liên kết hóa học tập theo quy cầu kinh nghiệm phụ thuộc vào thang độ âm năng lượng điện của Pau-linh như sau: