*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Với giải bài 3 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều cụ thể được biên soạn bám đít nội dung bài học Toán 6 bài 1: Tập vừa lòng giúp học sinh tiện lợi xem cùng so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài bác tập môn Toán 6. Mời chúng ta đón xem:

Giải Toán lớp 6 bài xích 1: Tập hợp


Ta thấy tập vừa lòng A gồm các số tự nhiên và thoải mái chẵn nhỏ dại hơn 14 phải các thành phần thuộc tập hợp A là: 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12.

Bạn đang xem: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau


Ta thấy tập phù hợp B gồm các số tự nhiên và thoải mái chẵn to hơn 40 và nhỏ hơn 50 bắt buộc các thành phần thuộc tập đúng theo B là: 42; 44; 46; 48.


Ta thấy tập vừa lòng C là những số thoải mái và tự nhiên lẻ nhỏ hơn 15 cần các bộ phận thuộc tập đúng theo C là 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13.


Ta thấy tập hòa hợp D là các số tự nhiên và thoải mái lẻ lớn hơn 9 và nhỏ hơn 20 nên các phân tử ở trong tập hợp D là: 11; 13; 15; 17; 19.


Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Viết tập phù hợp A gồm những số tự nhiên và thoải mái lẻ nhỏ dại hơn 10....

Hoạt hễ 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: mang lại tập phù hợp B = 2; 3; 5; 7. Số 2 với số 4 tất cả là thành phần của tập phù hợp B không?...

Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: đến H là tập phù hợp gồm những tháng dương lịch có 30 ngày. Lựa chọn kí hiệu ∈, ∉ tương thích cho ...

Hoạt hễ 2 trang 6, 7 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: quan sát các số được mang lại ở Hình 2. ...

Luyện tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: đến C = {x | x là số tự nhiên chia đến 3 dư 1, 3

Luyện tập 4 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Viết tập hợp những chữ số xuất hiện trong số 2 020. ...

Bài 1 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Liệt kê các thành phần của mỗi tập thích hợp sau: ...

Bài 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: cho tập hợp A = 11; 13; 17; 19. Lựa chọn kí hiệu "∈", "∉", thích hợp cho đến tập vừa lòng A = 11; 13; 17; 19. Lựa chọn kí hiệu thuộc, ko thuộc, thích hợp...

Bài 4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Viết từng tập đúng theo sau bằng phương pháp chỉ ra đặc điểm đặc trưng mang đến các phần tử của tập hòa hợp đó: ...

Có thể em không biết - bài xích 1 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: a) Viết tập hòa hợp A, B được minh họa bởi vì Hình 6 bằng phương pháp liệt kê các phần tử của tập hợp...

Xem thêm: Chuyên Khảo Dãy Số Nguyễn Tài Chung Pdf, Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Chuyên Khảo Dãy Số

Có thể em chưa biết - bài bác 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: tất cả học sinh của lớp 6A đều biết đùa bóng rổ hoặc cờ vua....


Tài liệu gồm 2 trang. Để xem tổng thể tài liệu, vui lòng tải xuống
cài đặt xuống