1. Bí quyết lượng giác cơ bản

*

2. Bí quyết cộng lượng giác

*

Mẹo nhớ bí quyết cộng: Sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin lốt trừ. Tan thì rã nọ tung kia chia cho mẫu số 1 trừ chảy tan.

Bạn đang xem: Lượng giác lớp 11

3. Công thức những cung liên kết trên đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, tung hơn hèn π

*

 Cung hơn yếu π / 2

cos(π/2 + x) = - sinxsin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

sin4a = 4.sina.cos3a - 4.cosa.sin3a

cos4a = 8.cos4a - 8.cos2a + 1

hoặc cos4a = 8.sin4a - 8.sin2a + 1

5. Bí quyết hạ bậc

Thực ra những phương pháp này các được chuyển đổi ra từ bí quyết lượng giác cơ bản, lấy ví dụ như như: sin2a=1 - cos2a = 1 - (cos2a + 1)/2 = (1 - cos2a)/2.

*

6. Cách làm biến tổng thành tích

Mẹo nhớ: cos cộng cos bởi 2 cos cos, cos trừ cos bởi trừ 2 sin sin; sin cùng sin bởi 2 sin cos, sin trừ sin bằng 2 cos sin.

*

7. Công thức đổi khác tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản:

*

 Phương trình lượng giác vào trường hợp quánh biệt:

sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những giá trị lượng giác

*

10. Bảng báo giá trị lượng giác một trong những góc sệt biệt

*

11. Phương pháp lượng giác té sung

*

 13. Các chất giác ngược

*

14.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Toán Học Kì 2 Học Kì 2 Năm 2022 Có Đáp Án (10 Đề)

Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*