b) Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu gọi ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.

Bạn đang xem: Luyện từ và câu

- cần sử dụng gạch xiên (/) phòng cách các vế câu trong những câu ghép trên

- Gạch bên dưới từ hoặc cặp quan hệ giới tính từ dùng để nối những vế câu trong mỗi câu.

- phương pháp nối và bí quyết sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép trên có gì không giống nhau ? Viết câu trả lời vào bảng :

 

Câu

ghép

Cách nối những vế câu

Cách sắp đến xếp những vế câu

a

…………

- Vế 1 chỉ nguyên nhân

- Vế 2.............

b

………

- Vế 1 .........

- Vế 2………

II - Luyện tập

(1) Đọc các câu sau. Search vế câu chỉ nguyên nhân, vế câu chỉ hiệu quả và quan hệ giới tính từ (QHT), cặp QHT nối các vế trong những câu. Điền nội dung vào bảng sống dưới:

a)

(1)Bởi chưng bác chị em tôi nghèo

Cho nên tôi yêu cầu băm bèo, thái khoai.

b) (2)Vì nhà nghèo quá, chú yêu cầu bỏ học.

c) (3)Lúa gạo quý bởi ta bắt buộc đổ bao mồ hôi mới tạo sự được. (4)Vàng cũng quý bởi nó hết sức đắt cùng hiếm.

Câu ghép

Vế nguyên nhân

Vế kết quả

QHT, cặp QHT

1

.....

.....

.....

2

.....

.....

.....

3

.....

..........

4

.....

..........

(2Từ một câu ghép vẫn dẫn ở bài tập 1, em hãy tạo ra một câu ghép mới bằng phương pháp thay thay vị trí của những vế câu (có thể thêm hoặc giảm từ ví như thấy cần thiết):

*

3. Điền tình dục từ tại, nhờ vào nơi trống làm thế nào để cho thích đúng theo :

a) ……… thời tiết thuận nên lúa tốt.

b) ……. Thời tiết không thuận nên lúa xấu.

Giải thích vì chưng sao em chọn đều quan hệ từ bỏ ấy:……………………………

4. Viết cấp dưỡng chỗ trống một vế câu phù hợp để tạo thành câu ghép chỉ lý do - tác dụng :

a) Vì bạn Dũng ko thuộc bài.....................

b) vị nó nhà quan…………………………

c) ............ Nên Bích Vân đã có khá nhiều tiến bộ trong học tập tập.

TRẢ LỜI:

I - nhấn xét

Đọc nhì câu ghép sau và triển khai các yêu mong ở dưới.

a) Vì bé khỉ này cực kỳ nghịch / nên các anh đảm bảo an toàn thường cần cột dây.

b) Thầy phải kinh ngạc / bởi vì chú học cho đâu gọi ngay đến đó và gồm trí nhớ kỳ lạ thường.

- dùng gạch xiên (/) phòng cách những vế câu trong những câu ghép trên

- Gạch bên dưới từ hoặc cặp quan hệ giới tính từ dùng để nối những vế câu trong những câu.

- cách nối và giải pháp sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép trên bao gồm gì khác biệt ? Viết câu vấn đáp vào bảng :

 

Câu ghép

Cách nối các vế câu

Cách sắp đến xếp các vế câu

a

Hai vế câu được nối bởi cặp quan hệ giới tính từ chỉ lý do - kết quả.

 -Vế 1 chỉ nguyên nhân

- Vế 2 chỉ kết quả

b

Hai vế cấu được nối cùng với nhau bằng một quan hệ nam nữ từ.

- Vế 1 chỉ kết quả

- Vế 2 chỉ nguyên nhân

II - Luyện tập

(1) Đọc những câu sau. Kiếm tìm vế câu chỉ nguyên nhân, vế câu chỉ kết quả và quan hệ nam nữ từ (QHT), cặp QHT nối những vế trong mỗi câu. Điền văn bản vào bảng sinh hoạt dưới:

a)

(1)Bởi chưng bác bà bầu tôi nghèo

Cho đề xuất tôi đề xuất băm bèo, thái khoai.

b)(2)Vì bên nghèo quá, chú nên bỏ học.

c) (3)Lúa gạo quý vị ta đề xuất đổ bao những giọt mồ hôi mới làm ra được. (4)Vàng cũng quý vày nó khôn xiết đắt với hiếm.

Câu ghép

Vế nguyên nhân

Vế kết quả

QHT, cặp QHT

1

Bác chị em tôi nghèo (vế 1)

Tôi bắt buộc băm bèo, thái khoai (vế 2)

Bởi bác bỏ - đến nên

2

Nhà nghèo quá (vế 1)

Chú đề nghị bỏ học tập (vế 2)

3

Ta cần đổ bao mồ hôi mới tạo nên sự được (vế 2)

Lúa gạo quý (vế 1)

4

Nó đắt và hiếm (vế 2)

Vàng cũng quý (vế 1)

(2) Từ một câu ghép sẽ dẫn ở bài tập 1, em hãy tạo nên một câu ghép mới bằng phương pháp thay đổi vị trí của những vế câu (có thể thêm hoặc giảm từ nếu thấy yêu cầu thiết) :

Câu ghép

Câu ghép mới

1

M: Tôi bắt buộc băm bèo, thái khoai vì gia đình tôi 

 

nghèo.

2

-> Chủ đề nghị bỏ học do nhà nghèo quá.

 

Vì nhà nghèo quá đề nghị chú yêu cầu bỏ học.

3

Vì tín đồ ta cần đổ bao mồ hôi mới làm nên lúa

 

gạo buộc phải lúa gạo siêu quý.

4

-> do vàng đắt cùng hiếm nên nó rất quý.

3. Điền quan hệ từ tại, dựa vào chỗ trống làm sao để cho thích hợp :

a) Nhờ thời tiết thuận đề xuất lúa tốt.

b) Tại tiết trời không thuận yêu cầu lúa xấu.

Xem thêm: Tình Yêu Là Gì Gdcd 10 - Lý Thuyết Gdcd 10: Bài 12

Giải thích do sao em chọn các quan hệ từ bỏ ấy : “Nhờ và tại" hợp với “nên” đều bộc lộ quan hệ nhân quả. “Tại" đính thêm với lý do dẫn đến tác dụng xấu, còn “nhờ” lại lắp với nguyên nhân làm nên công dụng tốt. Trường phù hợp câu “a” là hiệu quả tốt cần dùng “nhờ".

4. Viết phân phối chỗ trống một vế câu thích hợp để sản xuất thành câu ghép chỉ nguyên nhân - công dụng :