Lớp 12 Hóa 12 - Giải Hoá 12 lý thuyết chương 2 hóa 12 trắc nghiệm lý thuyết hóa 12 chương 2 gồm đáp án cacbon hidrat


Bạn đang xem: Lý thuyết hóa 12 chương 2

*
pdf

Đề thi chọn đội tuyển học tập sinh xuất sắc Toán lớp 12 vòng 2 năm 2012 - 2013 (có đáp án)


*
doc

Đề thi lựa chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)


*
doc

Đề thi lựa chọn học sinh xuất sắc tỉnh Long An môn Tin học tập lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)


Nội dung

thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phíHÓA HỌC 12: CHƯƠNG 2: CACBONHIĐRATA. KHÁI NIỆM VỀ CACBONHIĐRATCacbonhiđrat (gluxit, saccarit) là đông đảo hợp chất hữu cơ tạp chức, gồm chứa nhiềunhóm hyđroxyl (-OH) và gồm nhóm cacbonyl ( -CO- ) trong phân tử, thường sẽ có côngthức bình thường là Cn(H2O)m.Cacbonhiđrat được tạo thành 3 nhóm chính:- Monosaccarit là nhóm Cacbonhiđrat dễ dàng và đơn giản nhất chẳng thể thủy phân được nữanhư glucozơ và fructozơ (C6H12O6)- Đisaccarit là team Cacbonhiđrat mà khi thủy phân hiện ra 2 phân tửmonosaccarit như saccarozơ và mantozo C12H22O11.- Polisaccarit: là nhóm cacbohidrat phức tạp mà lúc thủy phân mang lại cùng sinh ranhiều monosaccarit như tinh bột và xenlulozo (C6H10O5)n.B. MONOSACCARITMonosaccarit là đầy đủ cacbonhiđrat dễ dàng nhất không bị thuỷ phân.Ví dụ : Glucozơ cùng fructozơ bao gồm công thức phân tử C6H12O6.B.1. GLUCOZƠ.I. đặc điểm vật lí cùng trạng thái thiên nhiên:Chất rắn kết tinh, ko màu, lạnh chảy ở ánh sáng 146oC (dạng α) và 150oc (dạngβ), dễ dàng tan vào nước. Gồm độ ngọt kém đường mía, có nhiều trong các thành phần củacây với nhất là trong trái chín, nhất là trong quả nho chín nên còn được gọi là đườngnho, Glucozơ gồm trong khung hình người và động vật hoang dã (chiếm 0,1% trong máu người).II. Cấu trúc phân tử.Glucozơ tất cả công thức phân tử là C6H12O6, tồn tại sinh hoạt dạng mạch hở và mạch vòng.1. Dạng mạch hở.Glucozơ có kết cấu của anđehit 1-1 chức và ancol 5 chức, bao gồm công thức kết cấu thugọn làTrang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phíCH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=OCH2OH4CHOHoặcviếtgọn:2. Dạng mạch vòng.- Nhóm-OH ngơi nghỉ C5 cộng vào đội C=O tạo thành 2 dạng vòng 6 cạnh là  và .- vào dung dịch, nhị dạng này chiếm phần ưu cố kỉnh hơn và luôn luôn chuyển hoá lẫn nhautheo một thăng bằng qua dạng mạch hở.6H5CH 2OHH4OHHO3HOH266H1OHOHH4HOCH 2OH5HOH3H-GlucozơH C12OHOHH4HO5CH 2OHHOOH3HH2OH1HOHGlucozơ-Glucozơ- nhóm OH ở phần số 1 được hotline là OH hemiaxetalIII. đặc điểm hoá học.Glucozơ có các tính chất của group anđehit cùng ancol đa chức.1. đặc điểm của ancol nhiều chức (poliancol)a. Chức năng với Cu(OH)2: dd glucozo hoà tung Cu(OH)2 sinh sống t0 thường tạo ra dd phức cómàu xanh2C6H12O6 + Cu(OH)2 (C6H11O6)2Cu + 2H2Ob. Phản ứng chế tạo esteKhi Glucozơ tác dụng với anhidrit axetic hoàn toàn có thể tạo ra este chứa 5 nơi bắt đầu axit:C6H7O(OCOCH3)52. Tính chất của nhóm anđehita. Tính khử.- thoái hóa Glucozơ bằng phức bạc đãi amoniac (AgNO3 trong hỗn hợp NH3)CH2OH4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2OCH2OH4COONH4 + 2Ag +2NH4NO3.Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí- Oxi hoá Glucozơ bởi Cu(OH)2/NaOH khi đun nóng chế tạo kết tủa đỏ gạch.0tCH2OH4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH CH2OH4COONa + Cu2O+ 3H2O.natri gluconat- Glucozo làm mất màu dd nước brom:CH2OH4CHO + Br2 +H2O  CH2OH4COOH + HBrb. Tính oxihoá0Ni ,t CH2OH4CH2OH ( Sobitol )CH2OH4CHO+H2 3. đặc điểm riêng của dạng mạch vòng66H4HO5CH 2OHH3H1+HOHH2OHHOCH 3HClOHOH4HO5CH 2OHHOH3HH2H1+ H 2OOCH 3OHMetyl -glucozitKhi nhóm -OH ngơi nghỉ C1 đã gửi thành team -OCH3, thì dạng vòng không thểchuyển sang dạng mạch hở được nữa.4. Phản nghịch ứng lên men 2C2H5OH + 2CO2C6H12O6 enzim0030  35 C5. Điều chế và ứng dụnga. Điều chếHCl 40 nC6H12O6(C6H10O5)n + nH2O 00b. Ứng dụng:Glucozo là chất bổ dưỡng giá trị của bé người. Trong y học glucozo có tác dụng thuốctăng lực. Trong công nghiệp dùng làm tráng gương, tráng ruột phích với là sản phẩmtrung gian trong quy trình sản xuất ancol etylic trường đoản cú tinh bột cùng xenlulozo.B.2. FRUCTÔZƠ (Đồng phân của GLUCÔZƠ).Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí- phương pháp phân tử C6H12O6- bí quyết câu chế tạo :CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-C-CH2OH||OHoặc viết gọn: CH2OH3COCH2OH- vào dd fructozơ rất có thể tồn tại ngơi nghỉ dạng  mạch vòng 5 cạnh hoặc 6 cạnh.- Ở dạng tinh thể: Fructozo nghỉ ngơi dạng  vòng 5 cạnh161HOCH 25HH4OHCH 2 OH23 OHOH H-FructozơHOCH 22HOH 3OHOHOH 54HCH 2 OH6-FructozơOH  FructozơTrong môi trường thiên nhiên kiềm gồm sự gửi hoá: Glucozơ * Tính chất:- tựa như glucozo, fructozo công dụng Cu(OH)2 cho dd phức màu xanh, chức năng H2cho poliancol (sobitol), gia nhập p/ư tráng bạc, p/ư khử Cu(OH)2 /NaOH đến kếttủa đỏ gạch- khác với glucozo, fructozo không làm mất đi màu dd nước brom  sử dụng phảnứng này để sáng tỏ Glucozo cùng với FructozoC. ĐISACCARITĐisaccarit là đa số cacbonhiđrat khi bị thuỷ phân xuất hiện 2 phân tử monosaccarit.Ví dụ: Saccarozơ với Mantozo cách làm phân tử C12H22O11C.1. SACCAROZƠI. Tính chất vật lí, trạng thái thiên nhiên:Chất rắn kết tinh, không màu, tan xuất sắc trong nước, nóng chảy ở ánh nắng mặt trời 185oC, cónhiều vào mía, củ cải đường, con đường thốt nốt (từ cụm hoa thốt nốt)Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phíII. Kết cấu phân tử.Phân tử saccarozo gồm 1 gốc α-glucozo + 1 nơi bắt đầu β-fructozo6H4HO5C H 2O HHHOHH3H121OHH O CH 2O2H3OHOHOH4H5CH 2 O H6Saccarozơ hợp do - Glucozơ với - Fructơzơ.III. đặc thù hoá học.Saccarozơ không hề tính khử vì không hề -OH hemixetal tự do thoải mái nên ko thểchuyển lịch sự dạng mạch hở. Vị vậy saccarozơ chỉ từ tính hóa học của ancol nhiều chứcvà quan trọng có phản bội ứng thuỷ phân của đisaccarit.1. Bội phản ứng của ancol đa chứcPhản ứng với Cu(OH)22C12H22O11+ Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu+ 2H2O2. Phản bội ứng thuỷ phân0H ,t C6H12O6 + C6H12O6C12H22O11+ H2O GlucozơFructozơ3. Bội phản ứng với sữa vôi Ca(OH)2 mang lại dung dịch nhìn trong suốt (canxi saccarat).C12H22O11 + Ca(OH)2 + H2O  C12H22O11.CaO.2H2OIV. Ứng dụng và sản xuất đường saccarozơ1. Ứng dụng: Saccarozo được sử dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, để sảnxuất bánh, kẹo, nước giải khát. Trong công nghiệp dược phẩm dùng để làm pha chếthuốc2. Chế tạo đường saccarozơ.C.2. ĐỒNG PHÂN CỦA SACCAROZƠ: MANTOZƠTrang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí1. Cấu tạo.- Phân tử mantozơ vị 2 gốc Glucozơ links với nhau sống C1 gốc  - glucozo này vớiC4 của nơi bắt đầu  - glucozo tê qua nguyờn tử oxi. Liờn kết  -C1-O-C4 điện thoại tư vấn là l/k  -1,4glicozit66H4HO5CH 2O HHOHH3H2HH1O54OHCH 2O HHOHH3H2H1OHOH- team -OH hemiaxetal ở nơi bắt đầu Glucozơ sản phẩm công nghệ hai còn thoải mái nên trong hỗn hợp gốcnày hoàn toàn có thể mở vòng tạo nên nhóm -CHO.2. Tính chất.a. Thể hiện đặc thù của poliancol kiểu như saccarozơ, tác dụng với Cu(OH)2 mang lại phứcđồng - mantozơ.b. Tất cả tính khử giống như Glucozơ (phản ứng cùng với AgNO3/NH3 tạo thành kết tủa bạc, phảnứng cùng với Cu(OH)2 /NaOH đun nóng tạo nên kết tủa đỏ gạch, làm mất đi mau nước Brom)c. Bị thuỷ phân xuất hiện 2 phân tử Glucozơ.D. POLISACCARITLà đa số cacbonhiđrat phức hợp khi bih thửy phân sinh ra nhiều phân tửmonosaccarit.Ví dụ: Tinh bột và xenlulozơ đều có công thức phân tử (C6H10O5)nI. TINH BỘT1. đặc điểm vật lí, trạng thái thiên nhiên.Tinh bột là hóa học rắn vô định hình, color trắng, ko tan trong nước lạnh, tan trongnước nóng tạo ra dung dịch keo dán giấy (hồ tinh bột), là hợp chất cao phân tử có tương đối nhiều trongcác lọai phân tử (gạo, mì, ngô...), củ (khoai, sắn..) với quả (táo, chuối..)2. Cấu trúc phân tử+ Tinh bột là hỗn hợp của 2 một số loại polisaccarit là amilozơ và amilopectin. Cả hai đều cócông thức (C6H10O5)n là đông đảo gốc α-glucozơ.Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phí- cấu tạo phân tử Amilozơ: cội α-glucozơ link với nhau bởi liên kết α-1,4glucozit tạo ra thành chuỗi nhiều năm không phân nhánh, xoắn lại thành những hình lò xo.665HH4....CH 2OHHHHOH1H4O23H5CH 2OHHOHH14O23HOHH5CH 2OHHOH3HOHH2H1O....OH- cấu tạo phân tử Amilopectin: cội α-glucozơ link với nhau bởi liên kết α-1,4glucozit chế tạo ra và links α-1,6-glucozit tạo thành thành chuỗi phân nhánh.66H....4CH 2OH5H HOH32H OHHH1O4CH 2OH5H HOH3HH142H OHH....O4CH 2OH5H HOH65H HOH23123CH 2OHHH OHHH1OH OH4OCH 2OH5H HOH32HH14OH OHCH 2OH5H HOH32H1O....H OH3. đặc điểm hoá họcLà một polisaccarit có kết cấu vòng xoắn, tinh bột biểu hiệu cực kỳ yếu đặc điểm củamột poliancol, chỉ biểu lộ rõ đặc điểm thuỷ phân và phản ứng màu sắc với iot.a. Phản ứng thuỷ phân+ Thuỷ phân dựa vào xúc tác axit0H ,t n C6H12O6(C6H10O5)n + nH2O + Thuỷ phân nhờ vào enzimTinh bột → đextrin → mantozơ → glucozơb. Phản ứng màu với hỗn hợp iot:Nhỏ hỗn hợp iot vào ống thử đựng hỗn hợp hồ tinh bột hoặc vào mặt cắtcủa củ khoai lang.+ hiện tại tượng: hỗn hợp hồ tinh bột vào ống nghiệm cũng tương tự mặt giảm của củkhoai lang đông đảo nhuốm màu xanh tím. Khi đun nóng, greed color tím biến hóa mất, khi đểnguội blue color tím lại xuất hiện.Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phí+ Giải thích: Nhờ link hiđro phân tử amilozơ chế tạo thành những vòng xoắn bao bọccác phân tử iot tạo nên hợp chất blue color tím sệt trưng. Lúc đun nóng những phân tửamilozơ doãi ra, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm mất greed color tímđó. Lúc đặt nguội, iot bị hấp phụ quay lại làm dung dịch có blue color tím. Phản nghịch ứngnày được dùng đề nhận ra tinh bột bởi iot với ngược lại.4. Sự đưa hóa tinh bột vào cơ thểH OH OH O(C6H10O5)n C6H12O6 (C6H10O5)x  C12H22O11   amilaza  amilazamantaza22Tinh bộtDdeexxtrin (x


Xem thêm: Tb139: Về Việc Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Công Trình Thanh Niên Các Cấp

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12