Toán lớp 6 bài 1: Tập thích hợp - lý thuyết chi tiết

orsini-gotha.com biên soạn và tham khảo tóm tắt triết lý Bài 1: Tập hợp Toán lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày hay, chi tiết bám tiếp giáp sgk Toán 6 sẽ giúp học sinh nắm rõ kiến thức trọng tâm, ôn luyện nhằm học tốt môn Toán 6.

Bạn đang xem: Lý thuyết tập hợp lớp 6

*

A. Lý thuyết

1. Tập thích hợp và bộ phận của tập vừa lòng

Tập hợp là 1 trong những khái niệm cơ bạn dạng của toán học (không định nghĩa).

Tập hòa hợp được kí hiệu là các chữ cái in hoa: A, B, C, D, …

Ví dụ 1.

a) Tập vừa lòng các học sinh trong tổ 4 của 6A là: Thắm, Trọng, Xuân, Cương, Bảo, Dũng, Khôi, Huế, Linh.

b) Tập hợp những loại bút phía bên trong túi bút của người sử dụng Ngọc là: cây bút bi, bút chì, bút đánh dấu, cây viết xóa, cây bút màu.

Một tập hòa hợp (gọi tắt là tập) bao gồm những đối tượng người sử dụng nhất định. Các đối tượng ấy được call là những bộ phận của tập hợp.

*

x là 1 phần tử của tập vừa lòng A. Kí hiệu x ∈ A (đọc là x ở trong A).

y ko là một trong những phần tử của tập vừa lòng A. Kí hiệu y ∉ A (đọc là y ko thuộc A).

Chú ý: khi x nằm trong A, ta còn nói “x bên trong A”, tốt “A chứa x”.

Ví dụ 2. cho tập phù hợp M như hình vẽ. Những phần tử nào thuộc tập hòa hợp M, những thành phần nào không thuộc tập vừa lòng M?

*

Tập phù hợp M tất cả các bộ phận 1; 4; 8; 9.

Ta có một là một thành phần của tập thích hợp M. Kí hiệu 1 ∈ M .

4 là một phần tử ở trong tập thích hợp M. Kí hiệu 4 ∈ M .

8 là 1 phần tử trực thuộc tập đúng theo M. Kí hiệu 8 ∈ M .

9 là 1 phần tử nằm trong tập hợp M. Kí hiệu 9 ∈ M .

7 ko là bộ phận thuộc tập vừa lòng M. Kí hiệu 7 ∉ M

2. Thể hiện một tập hợp

2.1. Liệt kê các phần tử của tập hợp

Viết toàn bộ các bộ phận của tập hòa hợp trong vệt theo vật dụng tự tùy ý nhưng mỗi phần tử chỉ được viết một lần.

Ví dụ 3. mang đến hình vẽ:

*

Với tập hợp p. Gồm các số 1; 3; 5; 7; 9; 11 như hình vẽ.

Theo cách liệt kê, ta viết: p = 1; 3; 5; 7; 9; 11.

Xem thêm: Ở Điều Kiện Tiêu Chuẩn Có 1 Hỗn Hợp Khí Gồm 2 Hidrocacbon No A Và B

2.1. Nêu vết hiệu đặc trưng cho các thành phần của tập hợp

Gọi x là bộ phận của tập hợp, chỉ ra đặc điểm đặc trưng của thành phần và viết tập hợp vẫn cho.