Trả lời thắc mắc 1 bài 6 trang 66 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 6 trang 66 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy ( trên giấy kẻ ô vuông) và khắc ghi vị trí của các điểm p ; Q lần

Xem lời giải


bài bác 33 trang 67 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy ghi lại các điểm A(3;-1/2)...

Bạn đang xem: Mặt phẳng tọa độ

Xem giải thuật


bài bác 34 trang 68 sgk toán 7 tập 1

a)Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu?

Xem lời giải


bài bác 35 trang 68 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Tra cứu tọa độ những đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình 20.

Xem giải thuật


bài 36 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và khắc ghi các điểm A(-4; -2); B(-2; -1), C(-2; -3); D(-4; -3). Tứ giác ABCD là hình gì?

Xem giải mã


bài 37 trang 68 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Hàm số y được cho trong bảng sau:...

Xem thêm: Tải Luckybest Là Gì ? Luckybest Có Lừa Đảo Không? Luckybest Là Gì

Xem giải mã


bài 38 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Giải bài xích 38 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. độ cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được màn biểu diễn trên khía cạnh phẳng tọa độ (h.21). Hãy cho biết:

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem cụ thể


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.