nằm trong tính nội dung VB cội Tiếng Anh hiệu lực hiện hành VB liên quan Lược đồ nội dung MIX download về
Đăng nhập tài khoản orsini-gotha.com cùng đăng ký kết sử dụng ứng dụng tra cứu giúp văn bản.

Bạn đang xem: Mẫu hk02 ban hành theo tt số 81/2011/tt-bca

">Theo dõi hiệu lực VB
share qua:
*
*

BỘ CÔNG AN -------

Số: 81/2011/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông bốn này quy định rõ ràng về biểu mẫu, yêu thương cầu, phương pháp ghi biểu chủng loại và thống trị biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, thống trị cư trú.
2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam, người vn định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch việt nam trở về vn sinh sống.
Điều 3. Những biểu chủng loại được áp dụng trong đăng ký, thống trị cư trúCác biểu mẫu mã được thực hiện trong đăng ký, thống trị cư trú (sau đây viết gọn là biểu mẫu) ký kết hiệu là HK, bao gồm:
1. Bạn dạng khai nhân khẩu (ký hiệu là HK01) được dùng để kê khai nhân khẩu khi đk thường trú, đăng ký tạm trú.
2. Phiếu báo biến đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK02) được thực hiện để thông tin khi gồm sự đổi khác về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký kết thường trú, đăng ký tạm trú, kiểm soát và điều chỉnh những biến hóa trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thay đổi nơi đk thường trú, tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách sổ hộ khẩu, đổi, cấp cho lại sổ hộ khẩu, sổ trợ thời trú, cấp giấy chuyển hộ khẩu, xác nhận trước trên đây đã đăng ký thường trú…
3. Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK03) được sử dụng để xác minh hồ hết hộ, nhân khẩu bao gồm những tin tức chưa rõ, chưa thống độc nhất vô nhị …
4. Phiếu thông tin biến hóa về hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK04) được cơ sở đăng ký, thống trị cư trú, các đơn vị sử dụng để trao đổi thông tin khi gồm sự biến đổi về hộ khẩu, nhân khẩu.
5. Phiếu khai báo nhất thời vắng (ký hiệu là HK05) được sử dụng cho người phải khai báo trợ thì vắng khai báo cùng với Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
6. Phiếu theo dõi làm hồ sơ hộ khẩu (ký hiệu là HK06) được phòng ban Công an huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh lập để phục vụ việc theo dõi, tra cứu vớt hồ sơ hộ khẩu.
8. Sổ hộ khẩu (ký hiệu là HK08) được dùng để cấp mang đến hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể đã đk thường trú.
10. Sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký hiệu là HK10) được ban ngành đăng ký, thống trị cư trú áp dụng để theo dõi, ghi chép tin tức quá trình giải quyết đăng ký kết thường trú, đăng ký tạm trú, biến đổi nơi đăng ký thường trú, tạm bợ trú, điều chỉnh những biến hóa trong sổ hộ khẩu, sổ trợ thời trú, xử lý khiếu nại, tố cáo…
11. Sổ đk thường trú (ký hiệu là HK11) được cơ sở đăng ký, thống trị cư trú thực hiện để ghi chép kết quả đăng cam kết thường trú; điều chỉnh những đổi khác trong sổ hộ khẩu; cấp giấy chuyển hộ khẩu, xóa đk thường trú… mẫu HK11 được lập theo thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, đường phố, tổ dân phố hoặc theo nhà ở tập thể của những cơ quan, tổ chức. Khi tất cả những biến đổi thông tin của từng nhân khẩu vào hộ, cơ sở Công an lập sổ phải triển khai điều chỉnh kịp thời nội dung thế đổi. Sổ đăng ký thường trú được lưu lại và khai thác lâu dài.
12. Sổ đăng ký tạm trú (ký hiệu là HK12) được Công an xã, phường, thị trấn sử dụng để ghi kết quả đăng ký tạm trú; điều chỉnh những biến hóa trong sổ trợ thời trú; xóa đk tạm trú; xác thực nơi tạm bợ trú; đổi, cấp cho lại sổ tạm thời trú mang đến công dân.
13. Sổ chào đón lưu trú (ký hiệu là HK13) được Công an xã, phường, thị trấn sử dụng để theo dõi việc đón nhận thông báo tồn tại theo nguyên lý của nguyên tắc Cư trú.
14. Túi làm hồ sơ hộ khẩu (ký hiệu là HK14) được Công an huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh áp dụng để tàng trữ hồ sơ hộ khẩu. Mỗi hộ đã đăng ký thường trú lập một túi làm hồ sơ hộ khẩu riêng.
15. Những thống kê hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK15) được Công an cung cấp xã, cấp cho huyện, cung cấp tỉnh áp dụng để thống kê lại hộ khẩu, nhân khẩu trên địa phương theo tháng, 06 tháng, năm và report lên cơ quan Công an cung cấp trên.
Điều 4. Làm chủ các biểu mẫu

1. Công an các địa phương tổ chức in, phạt hành tất cả các biểu mẫu, trừ mẫu HK08 và chủng loại HK09 do bộ Công an in. Khi in, Công an những đơn vị, địa phương ko được đổi khác nội dung của biểu mẫu; bao gồm trách nhiệm cai quản việc in, cấp cho phát, thực hiện biểu mẫu và có sổ sách theo dõi.
2. Mẫu HK01, HK02, HK03, HK04, HK07, HK10, HK11, HK12, HK13 và chủng loại HK15 in lên trên khổ giấy 210 mm x 297 mm, in black trắng. Mẫu mã HK05 in ở khổ giấy 205 mm x 145 mm, chủng loại HK06 in vào khổ giấy 80 milimet x 130 mm, mẫu HK14 in vào khổ giấy 270 milimet x 350 mm, in black trắng.Mẫu HK08 (20 trang bao gồm cả bìa) và HK09 (12 trang bao hàm cả bìa) in theo mã số của từng tỉnh, tp trực thuộc tw quy định tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tứ này. Mẫu HK08, HK09 in lên trên khổ giấy 120 milimet x 165 mm, in màu, có hoa văn, mật hiệu bảo đảm an toàn và được đóng số sẵn.
3. Chủng loại HK05 với HK07 được đóng góp thành quyển, có 02 phần gồm nội dung như nhau, một phần cấp cho người đến làm giấy tờ thủ tục khai báo trợ thì vắng hoặc cấp thủ tục chuyển hộ khẩu, 1 phần lưu tại phòng ban Công an có thẩm quyền.
4. Biểu mẫu về đăng ký, thống trị cư trú được đăng mua trên Cổng tin tức điện tử cỗ Công an.
Chương 2.CÁCH GHI BIỂU MẪU

Điều 5. Yêu mong ghi biểu mẫu
1. Ghi đúng đắn những ngôn từ trong từng biểu mẫu, chữ viết phải rõ ràng, viết thuộc một nhiều loại mực, không viết tắt.
2. Bạn đến làm giấy tờ thủ tục đăng ký kết cư trú do dự chữ hoặc quan trọng tự kê khai được thì nhờ tín đồ khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Bạn kê khai hộ phải kê khai trung thực, ký, ghi rõ bọn họ tên và chịu trách nhiệm về việc kê khai hộ đó.
3. Những sổ phải được viết tiếp tục theo đồ vật tự từng trang, không được quăng quật trống; yêu cầu ghi đầy đủ, cụ thể các ngôn từ ở bìa và các trang của sổ.
4. Các cột, mục trong biểu mẫu phải được ghi theo đúng chú mê say hướng dẫn trong các biểu mẫu (nếu có) và dụng cụ tại Thông tư này.
5. Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm rơi lệch nội dung sẽ ghi vào biểu mẫu.
Điều 6. Tin tức chung vào biểu mẫu
1. Tin tức chung trong số loại biểu chủng loại bao gồm: tin tức về cá nhân, về showroom cư trú với về cơ quan tất cả thẩm quyền đăng ký, thống trị cư trú.
2. Giải pháp ghi thông tin về cá nhânKhi ghi tin tức về cá nhân phải căn cứ vào giấy khai sinh và các sách vở hộ tịch khác. Nếu không tồn tại các giấy tờ trên thì ghi theo sổ hộ khẩu, minh chứng nhân dân, hộ chiếu nước ta hoặc giấy tờ khác do cơ quan gồm thẩm quyền cấp.
a) Mục “Họ cùng tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu;
b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: xác minh theo ngày, tháng, năm dương lịch cùng được ghi khá đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số đến năm sinh;
c) Mục “CMND số” với mục “Hộ chiếu số”: Ghi không thiếu số CMND và số hộ chiếu (nếu tất cả cả hai giấy tờ này);
d) Mục “Giới tính”: giả dụ giới tính nam giới thì ghi là Nam, nếu giới tính đàn bà thì ghi là Nữ;
đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;
e) Mục “Quê quán”: Ghi quê quán theo giấy khai sinh. Nếu giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo quê quán của phụ vương hoặc quê quán của mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trường hợp con ngoài giá chỉ thú, nếu không có quyết định công nhận phụ thân cho bé thì quê quán của con được khẳng định theo quê tiệm của mẹ. Buộc phải ghi rõ ràng địa danh hành chính cấp xã, cung cấp huyện, cấp tỉnh. Ngôi trường hợp địa điểm hành thiết yếu đã có thay đổi thì ghi theo địa điểm hành chính hiện tại;
g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch không giống (nếu có);
h) Mục “Dân tộc” với “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Trường hợp không tồn tại giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc sách vở khác vì cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp;
i) Mục “Nghề nghiệp, khu vực làm việc”: Ghi rõ bây chừ làm nghề gì và tên cơ quan, đối kháng vị, tổ chức, add nơi làm việc.
3. Bí quyết ghi thông tin về showroom cư trúGhi nỗ lực thể, rất đầy đủ số nhà, phố, mặt đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương. Trường phù hợp ở quốc tế về đk cư trú thì ghi rõ địa chỉ cửa hàng cư trú ở quốc tế (ghi rõ thương hiệu nước phiên âm bằng tiếng Việt).
4. Ghi thông tin về cơ quan gồm thẩm quyền đăng ký, cai quản cư trúDòng trên ghi ban ngành Công an cung cấp trên trực tiếp, cái dưới ghi tên ban ngành Công an bao gồm thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú.
Điều 7. Phương pháp ghi phiên bản khai nhân khẩu

1. Mục “Trình độ học vấn”: Ghi rõ trình độ chuyên môn học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp rộng rãi trung học, giỏi nghiệp càng nhiều cơ sở…; còn nếu như không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);
2. Mục “Trình độ siêng môn”: Ghi rõ siêng ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, trình độ kỹ thuật không giống được ghi vào văn bằng, chứng chỉ;
3. Mục “Trình độ ngoại ngữ”: Ghi rõ tên văn bằng, hội chứng chỉ cao nhất được cấp cho (Anh A, Anh B hoặc Pháp A, Pháp B hoặc Nga A, Nga B …);
4. Mục “Tóm tắt về phiên bản thân (từ đủ 14 tuổi trở lên tới mức nay sinh sống đâu, làm gì)”: Ghi rõ từng khoảng thời hạn (từ tháng, năm nào mang lại tháng, năm nào) biến hóa về khu vực ở với nghề nghiệp, nơi làm việc).
5. Mục “Tiền án, tiền sự”: Ghi rõ tội danh, hình phân phát theo bản án số, ngày, tháng, năm của tòa án nhân dân án; đã làm được xóa án tích hay chưa hoặc đang trong quy trình bị khởi tố, điều tra, truy vấn tố, xét xử; đã hoặc đang chấp hành hình phạt; bị phán quyết phạt tù thừa hưởng án treo; hình phạt xẻ sung; đang hoặc sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn của tố tụng hình sự hoặc bị áp dụng biện pháp giáo dục và đào tạo tại xã, phường, thị trấn, gửi vào cơ sở giáo dục, các đại lý chữa bệnh, trường giáo dưỡng. Thời hạn bị vận dụng biện pháp đó.
Điều 8. Bí quyết ghi Phiếu báo biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu
1. Mục “Họ với tên chủ hộ” với “Quan hệ với nhà hộ” ghi như sau:
a) trường hợp đk thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào nơi ở thích hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ nhất thời trú thì mục họ cùng tên chủ hộ ghi họ, tên bạn đến đăng ký thường trú hoặc đk tạm trú, mục tình dục với chủ hộ ghi là chủ hộ.
b) Trường vừa lòng được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ lâm thời trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên nhà hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ trợ thì trú, mục quan hệ giới tính với công ty hộ ghi mối quan hệ thực tiễn với chủ hộ đó.
c) ngôi trường hợp điều chỉnh những chuyển đổi trong sổ hộ khẩu, sổ trợ thì trú; xóa đk thường trú, xóa đk tạm trú; bóc tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ trợ thì trú hoặc xác thực trước phía trên đã đk thường trú thì ghi họ, tên công ty hộ, quan hệ với nhà hộ theo sổ hộ khẩu, sổ trợ thì trú.
2. Mục “Nội dung chuyển đổi hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi bắt tắt nội dung biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: Đăng ký kết thường trú, trợ thời trú; chuyển đổi nơi đăng ký thường trú, tạm thời trú; bóc tách sổ hộ khẩu; kiểm soát và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …
3. Mục “Ý loài kiến của nhà hộ”: Ghi rõ chủ ý của chủ hộ là gật đầu đồng ý cho đk thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho bóc sổ hộ khẩu; công ty hộ cam kết và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.
4. Mục “Xác nhấn của Công an” ghi như sau:
b) ngôi trường hợp cấp cho lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường, thị xã nơi đăng ký thường trú xác thực việc bị mất đó.
Điều 9. Giải pháp ghi Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu
1. Mục “Kính gửi”: Ghi tên cơ quan nhận phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu và cấp cho trên thẳng của cơ quan đó. Trường vừa lòng gửi phiếu xác minh cho cơ quan liêu Công an cấp cho xã ngoài phạm vi địa giới hành thiết yếu cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì phải ghi tương đối đầy đủ địa giới hành chủ yếu của Công an xã kia (xã, huyện, tỉnh).
2. Phần yêu ước xác minh (mặt trước):
a) Mục “Nội dung xác minh”: Ghi tóm tắt, rõ nội dung bắt buộc xác minh và thông tin về những nhân khẩu dĩ nhiên (nếu có);
b) Mục “Kết trái xác minh gửi về …”: đứng tên cơ quan chỗ lập phiếu xác minh và cấp cho trên trực tiếp của phòng ban đó. Trường hợp cơ quan Công an cung cấp xã lập phiếu xác minh gởi đi ngoại trừ phạm vi tỉnh, tp trực thuộc tw thì cần ghi không thiếu thốn địa giới hành chính của Công an xã đó (xã, huyện, tỉnh);
c) Mục “Trưởng Công an: …”: Trưởng Công an khu vực gửi phiếu xác minh cần ký, ghi rõ họ, tên, công tác và đóng góp dấu. Đối cùng với Công an quận, huyện, thị làng mạc của thành phố trực thuộc trung ương và Công an thị xã, tp thuộc thức giấc thì chỉ huy Đội Cảnh sát quản lý hành bao gồm về chơ vơ tự thôn hội ký phiếu xác minh vào phạm vi cấp huyện, xung quanh phạm vi cung cấp huyện thì Trưởng Công an cấp cho huyện ký phiếu xác minh.
3. Phần trả lời xác minh (mặt sau):
a) Mục “Kết trái xác minh”: trả lời đầy đủ tác dụng xác minh theo những nội dung yêu mong xác minh. Trường thích hợp không có đối tượng người tiêu dùng xác minh hoặc tin tức về đối tượng người sử dụng không đúng đắn cũng phải trả lời;
b) Mục “Trưởng Công an: …”: Trưởng Công an địa điểm gửi vấn đáp xác minh cần ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ và đóng góp dấu.
Điều 10. Cách ghi Phiếu thông tin biến hóa về hộ khẩu, nhân khẩu
1. Mục “Kính gửi”: Ghi tên ban ngành đăng ký, làm chủ cư trú chỗ nhận phiếu và cấp cho trên thẳng của cơ quan đó. Trường hợp thông tin về việc đã đăng ký thường trú phải gửi trực tiếp cho cơ quan Công an nơi cấp thủ tục chuyển hộ khẩu để gia công thủ tục xóa đăng ký thường trú. Nếu cơ quan Công an nơi cấp thủ tục chuyển hộ khẩu (nơi đk thường trú cũ) là phòng ban Công an cấp xã thì đề nghị ghi vừa đủ địa giới hành chính của Công an xã kia (xã, huyện, tỉnh).
2. Mục “Nội dung ráng đổi”: Ghi đầy đủ, ví dụ những nội dung biến hóa như: Đăng ký thường trú, kiểm soát và điều chỉnh những biến đổi trong sổ hộ khẩu, xóa đk thường trú… ngôi trường hợp thông tin về việc đăng ký thường trú thì cơ quan Công an chỗ chuyển đến yêu cầu ghi rất đầy đủ các tin tức sau: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi đk thường trú cũ, chỗ chuyển đến, họ và tên các nhân khẩu kèm theo cùng đk thường trú, giấy chuyển hộ khẩu (số, ngày, tháng, năm cấp).
3. Mục “Đề xuất, con kiến nghị”: Ghi cụ thể ý con kiến đề xuất, đề xuất (nếu có). Ngôi trường hợp thông báo về việc đã đăng ký thường trú thì phải ý kiến đề xuất cơ quan Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu làm thủ tục đăng ký kết thường trú.
Điều 11. Giải pháp ghi Phiếu khai báo lâm thời vắng
1. Mục “Nơi thường trú/ vị trí tạm trú”: trường hợp ghi nơi thường trú thì gạch chỗ tạm trú và ngược lại.
2. Mục “Lý do tạm vắng”: Ghi rõ lý do đi khỏi địa điểm cư trú.
3. Phần phiếu cấp cho cho công dân thì Trưởng công an xã, phường, thị trấn nơi cấp phiếu khai báo tạm bợ vắng nên ký, ghi rõ họ, tên với đóng dấu; phần giữ thì Trưởng Công an xã, phường, thị xã và tín đồ khai báo chỉ việc ký, ghi rõ họ, tên.
Điều 12. Bí quyết ghi Phiếu theo dõi làm hồ sơ hộ khẩu
1. Phương diện trước
a) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo số hồ sơ hộ khẩu vào tàng thư hồ sơ hộ khẩu;
b) Mục “Danh sách những người trong hộ”: Ghi đầy đủ, đúng chuẩn từng fan trong hộ.
2. Khía cạnh sau: Ghi tiếp danh sách những người trong hộ theo phía dẫn tại khía cạnh trước (nếu khía cạnh trước không được để ghi).
Điều 13. Cách ghi Giấy chuyển hộ khẩu
1. Số giấy chuyển hộ khẩu: Ghi theo số lắp thêm tự cấp thủ tục chuyển hộ khẩu mỗi năm tại ban ngành Công an tất cả thẩm quyền.
2. Mục “Lý vày chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ vì sao chuyển hộ khẩu.
3. Mục “Họ và tên công ty hộ vị trí đi” với “quan hệ với công ty hộ”: Ghi họ, tên, quan hệ trực tiếp với công ty hộ khu vực người đăng ký thường trú gửi đi (nơi đề nghị cấp giấy đưa hộ khẩu).
4. Mục “Những fan trong hộ cùng gửi hộ khẩu”: Ghi theo sổ đk thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của tín đồ trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.Trường hợp gửi cả hộ thì cơ sở Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu yêu cầu ghi rõ đưa đi cả hộ để thông tin cho phòng ban Công an nơi người đăng ký thường trú đưa đến. Trước khi cấp sổ hộ khẩu mới, ban ngành Công an vị trí người đăng ký thường trú chuyển cho thu lại sổ hộ khẩu cũ để lưu tại tàng thư làm hồ sơ hộ khẩu.
Điều 14. Phương pháp ghi Sổ hộ khẩu

1. Khía cạnh trong của bìa trước
a) Mục “Công an Tỉnh/TP”: Ghi hoặc in tên tỉnh/thành phố trực ở trong trung ương;
b) Mục “Số”: mỗi sổ hộ khẩu được cấp một trong những riêng. Trường phù hợp đổi, cấp cho lại sổ hộ khẩu thì số của sổ hộ khẩu đổi, cấp cho lại là số của sổ hộ khẩu trước;
c) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số” cùng mục “Sổ đk thường trú số”: Ghi theo số hồ sơ hộ khẩu với số của sổ đăng ký thường trú lưu giữ tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu.
2. Trang chủ hộ: Mục “Lý vì xóa đk thường trú” ghi rõ nguyên nhân xóa đăng ký thường trú theo dụng cụ tại Khoản 1 Điều 22 vẻ ngoài Cư trú, như: Chết, ra quốc tế định cư (ghi rõ tên nước), biến hóa nơi đăng ký thường trú …
3. Các trang nhân khẩu bao gồm quan hệ với chủ hộ: Ghi theo cách ghi của home hộ. Mục dục tình với chủ hộ thì ghi rõ như: Ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, con cháu ruột… Trường hòa hợp được chủ hộ gật đầu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu thì ghi theo mối quan hệ thực tế.
4. Các trang điều chỉnh thay đổi: Ghi rõ nội dung điều chỉnh như chuyển đổi chủ hộ; chuyển đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; đổi khác địa giới hành chính… Cơ quan tất cả thẩm quyền điều chỉnh chuyển đổi trong sổ hộ khẩu là cơ quan gồm thẩm quyền đăng ký thường trú.
5. Cán bộ đăng ký phải ký, ghi rõ họ, tên tại các trang chủ hộ, từng trang nhân khẩu cùng điều chỉnh chuyển đổi (nếu có). Thủ trưởng cơ quan gồm thẩm quyền đăng ký thường trú yêu cầu ký, ghi rõ họ, tên và đóng vết tại phương diện trong của bìa trước, trang chủ hộ, từng trang nhân khẩu gồm trong sổ và trang điều chỉnh chuyển đổi (nếu có).
6. Từng sổ hộ khẩu được dùng cho 01 hộ. Trường phù hợp số nhân khẩu vào hộ nhiều hơn thế nữa số trang tất cả mục “quan hệ với công ty hộ” thì ghi vào mặt trong trang bìa trước là “Quyển số 01” với được thành lập “Quyển số 2, Quyển số 3, v.v…”, bao gồm số trùng với số của quyển số 01. Phương diện trong trang bìa trước ghi rõ là “Quyển số 2, Quyển số 3, v.v… cùng đóng lốt treo, trang chủ hộ ghi giống hệt như quyển số 01, các trang còn sót lại ghi nhân khẩu tiếp theo.
7. Trường hợp chuyển đến hơn cả hộ, trước lúc cấp sổ hộ khẩu mới, cơ sở đăng ký, quản lý cư trú địa điểm chuyển đến thu sổ hộ khẩu cũ và đóng vệt “Hủy” vào mặt trong của bìa trước trên mục ghi họ cùng tên công ty hộ và địa điểm thường trú, nhằm lưu vào tàng thư. Trường hợp gửi một bạn hoặc một trong những người vào hộ thì ghi rõ vào trang điều chỉnh thay đổi thông tin người chuyển đi, thời gian cấp giấy chuyển hộ khẩu, add nơi đến.
Điều 15. Giải pháp ghi Sổ lâm thời trúCách ghi những thông tin vào sổ lâm thời trú giống phương pháp ghi sổ hộ khẩu và cần chú ý một số điểm sau đây:
1. Mục “Sổ đk tạm trú số”: Ghi theo số của sổ đăng ký tạm trú.
2. Mục “Lý vì chưng xóa đk tạm trú”: Ghi rõ tại sao như: bị hủy tác dụng đăng ký, ko tạm trú trên nơi đk tạm trú thừa 6 tháng hoặc đã đăng ký thường trú…
3. Mục “Điều chỉnh cố kỉnh đổi”: Ghi tương đối đầy đủ nội dung chuyển đổi các thông tin trong sổ tạm trú.
Điều 16. Bí quyết ghi Sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu

1. Mục “Nội dung yêu mong giải quyết”: Ghi cầm tắt, vừa đủ nội dung yêu ước giải quyết.
2. Mục “Hồ sơ kèm theo”: Ghi đầy đủ, thiết yếu xác, các loại sách vở và giấy tờ có trong hồ nước sơ đang tiếp nhận.
3. Mục “Nhận hồ nước sơ”: Nếu và một người tiếp nhận nhiều hồ sơ trong ngày thì chỉ việc ghi họ, tên tín đồ nhận, ngày, tháng, năm trên dòng tiếp nhận hồ sơ đầu tiên. Giả dụ một ngày chào đón nhiều hồ sơ thì chỉ việc ghi ngày, tháng, năm nhận hồ sơ trên dòng chào đón hồ sơ đầu tiên. Đối cùng với từng ngôi trường hợp chào đón hồ sơ phải ghi rõ thời gian (ngày, tháng, năm) sẽ đề nghị trả kết quả.
4. Mục “Trả kết quả”: Ghi ngày, tháng, năm và công dụng giải quyết (đăng ký thường trú; điều chỉnh những nắm đổi; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu; bổ sung cập nhật thủ tục, kê khai lại hồ nước sơ, giấy tờ; không giải quyết và xử lý đăng cam kết thường trú …).
Điều 17. Giải pháp ghi Sổ đăng ký thường trú
1. Phần “Mục lục”: Ghi vừa đủ các thông tin theo mẫu.
2. Phần nội dung: từng trang của sổ dùng để ghi tin tức về một hộ đã đăng ký thường trú. Dòng thứ nhất ghi nhà hộ, những dòng tiếp theo ghi lần lượt các nhân khẩu tất cả trong hộ.
a) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo số hồ sơ hộ khẩu lưu giữ tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu;
b) Mục “Người có thẩm quyền đăng ký”: chỉ đạo Đội Cảnh sát cai quản hành chính về trơ trẽn tự thôn hội, Trưởng Công an xã, thị trấn của thị trấn thuộc tỉnh giấc ký, ghi rõ họ, tên. Ngôi trường hợp đk một lần cho không ít người thì người dân có thẩm quyền chỉ cần ký, ghi rõ họ, tên ở mặt hàng ghi nhân khẩu cuối cùng;
c) Mục “Nội dung điều chỉnh, gắng đổi”: Ghi rõ văn bản như: biến đổi chủ hộ, biến hóa họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; đổi khác địa giới hành chính; xóa đk thường trú (ngày, tháng, năm xóa đăng ký thường trú, khu vực chuyển đến); cấp thủ tục chuyển hộ khẩu (ngày, tháng, năm cấp giấy chuyển hộ khẩu, địa điểm chuyển đến); đổi, cấp lại sổ hộ khẩu…;
d) Mục “Tờ số”: Ghi theo số thứ tự tại mục lục.
Điều 18. Biện pháp ghi Sổ đk tạm trú
1. Mục “Nơi nhất thời trú”: Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc;
2. Mục “Họ cùng tên cán bộ đăng ký”: Nếu đk cho nhiều người dân một lần thì chỉ cần ghi rõ họ, thương hiệu cán bộ đăng ký ở sản phẩm ghi nhân khẩu cuối cùng;
3. Mục “Nội dung điều chỉnh, ráng đổi”: Ghi câu chữ điều chỉnh, biến hóa và ngày, tháng, năm điều chỉnh, thay đổi nội dung đó.
Điều 19. Giải pháp ghi Sổ đón nhận lưu trú
1. Mục “Lý vì lưu trú”: Ghi rõ lý do như chữa bệnh, thăm thân, du lịch…;
2. Mục “Địa chỉ lưu lại trú”: Ghi rõ số nhà, con đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc;
3. Mục “Hình thức, thời gian thông báo”: Ghi rõ hiệ tượng trực tiếp hoặc bởi điện thoại, thời gian, họ, tên người thông tin lưu trú, số smartphone (nếu có);
4. Mục “Ghi chú”: Cán bộ đón nhận lưu trú ghi các trường hợp gồm nghi vấn, trường hợp cần thiết do yêu cầu đảm bảo an toàn an ninh, đơn chiếc tự thì phải báo cáo ngay về Công an xã, phường, thị trấn
Điều 20. Giải pháp ghi túi làm hồ sơ hộ khẩuMục “Nộp lưu ngày”: Ghi theo ngày, tháng, năm chuyển hồ sơ hộ khẩu vào lưu giữ tại tàng thư làm hồ sơ hộ khẩu.
Điều 21. Giải pháp ghi những thống kê hộ khẩu, nhân khẩu

1. Phần hộ, nhân khẩu hiện đang cư trú (phần I)Mục “Nhân khẩu thành thị”: thống kê số nhân khẩu hiện giờ đang cư trú tại những quận, phường với thị trấn.
2. Phần những loại hộ, nhân khẩu (phần II)
a) Mục “Đi không tính tỉnh”: thống kê lại số hộ, nhân khẩu đã đk thường trú nhưng gửi đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;
b) Mục “Đi quanh đó huyện vào tỉnh”: thống kê số hộ, nhân khẩu đã đk thường trú nhưng đưa đi huyện, quận, thị xã, thành phố khác trong cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương;
c) Mục “Đi kế bên xã trong huyện”: những thống kê số hộ, nhân khẩu đã đăng ký thường trú nhưng chuyển đi phường, xã, thị trấn khác trong cùng phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
d) Mục “Ngoài tỉnh giấc đến”: những thống kê số hộ, nhân khẩu từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác đến đk tạm trú;
đ) Mục “Ngoài thị trấn trong tỉnh đến”: thống kê lại số hộ, nhân khẩu từ bỏ huyện, quận, thị xã, thành phố khác trong cùng phạm vi tỉnh, tp trực thuộc tw đến đk tạm trú;
e) Mục “Ngoài thôn trong thị trấn đến”: thống kê số hộ, nhân khẩu tự phường, xã, thị trấn khác trong thuộc phạm vi huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh đến đăng ký tạm trú.
3. Phần hiệu quả đăng ký, thống trị cư trú (phần III)Mục “Ngoài thức giấc đến”: thống kê số hộ, nhân khẩu từ bỏ tỉnh, thành phố trực thuộc tw khác đưa đến đk thường trú.
4. Lúc thống kê cần ghi bao gồm xác, vừa đủ các tiêu chuẩn thông tin, thời khắc báo cáo, cán bộ thống kê ký, ghi rõ họ và tên; thủ trưởng đơn vị thống kê ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu.
Điều 22. Phương pháp tính tổng số hộ, nhân khẩu hiện tại đang cư trú
(Tổng số hộ hiện tại đang cư trú điện thoại tư vấn là X; toàn bô nhân khẩu hiện đang cư trú hotline là Y).
1. Đối với phòng ban Công an cấp cho tỉnh
a) X = toàn bô hộ đk thường trú - tổng cộng hộ không cư trú tại địa điểm đã đăng ký thường trú đi xung quanh tỉnh + tổng số hộ đăng ký tạm trú kế bên tỉnh đến.
b) Y = tổng cộng nhân khẩu đk thường trú - toàn bô nhân khẩu không cư trú tại nơi đã đăng ký thường trú đi xung quanh tỉnh + toàn bô nhân khẩu đk tạm trú ngoại trừ tỉnh đến.
2. Đối với cơ sở Công an cấp huyện
a) X = tổng số hộ đăng ký thường trú - (Tổng số hộ không trú ngụ tại chỗ đã đk thường trú đi quanh đó tỉnh + tổng số hộ không trú ngụ tại vị trí đã đăng ký thường trú đi ko kể huyện trong tỉnh) + (Tổng số hộ đăng ký tạm trú xung quanh tỉnh đến + toàn bô hộ đk tạm trú không tính huyện trong thức giấc đến).
b) Y = tổng số nhân khẩu đk thường trú - (Tổng số nhân khẩu không trú ngụ tại vị trí đã đăng ký thường trú đi bên cạnh tỉnh + toàn bô nhân khẩu không trú ngụ tại nơi đã đăng ký thường trú đi quanh đó huyện vào tỉnh) + (Tổng số nhân khẩu đăng ký tạm trú xung quanh tỉnh đến + tổng thể nhân khẩu đk tạm trú quanh đó huyện trong tỉnh giấc đến).
3. Đối cùng với Công an cấp xã
a) X = tổng số hộ đk thường trú - (Tổng số hộ không trú ngụ tại nơi đã đăng ký thường trú đi ko kể tỉnh + tổng thể hộ không trú ngụ tại địa điểm đã đk thường trú đi ko kể huyện trong tỉnh + toàn bô hộ không cư trú tại nơi đã đk thường trú đi xung quanh xã vào huyện) + (Tổng số hộ đăng ký tạm trú ngoài tỉnh cho + tổng cộng hộ đk tạm trú không tính huyện vào tỉnh đến + tổng thể hộ đăng ký tạm trú ko kể xã trong thị xã đến).
b) Y = toàn bô nhân khẩu đăng ký thường trú - (Tổng số nhân khẩu không trú ngụ tại khu vực đã đk thường trú đi ngoại trừ tỉnh + tổng cộng nhân khẩu không trú ngụ tại địa điểm đã đk thường trú đi quanh đó huyện trong tỉnh + toàn bô nhân khẩu không trú ngụ tại địa điểm đã đăng ký thường trú đi ngoài xã trong huyện) + (Tổng số nhân khẩu đk tạm trú bên cạnh tỉnh đến + tổng số nhân khẩu đk tạm trú quanh đó huyện trong tỉnh mang đến + tổng thể nhân khẩu đăng ký tạm trú bên cạnh xã trong huyện đến).
4. Tổng thể nhân khẩu thành thị; nhân khẩu nữ; nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên hiện giờ đang cư trú tiến hành như cách tính như tổng số nhân khẩu hiện tại đang cư trú (Y) sinh hoạt trên.
5. Cột “Đối tượng quản ngại lý”: chỉ việc ghi tổng số đối tượng người dùng thuộc diện cai quản theo tính năng của lực lượng Cảnh sát cai quản hành thiết yếu về trật tự buôn bản hội.
Chương 3.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Hiệu lực hiện hành thi hành
2. Các biểu mẫu đã in theo biện pháp tại đưa ra quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11 thì được sử dụng cho đến hết.
Điều 24. Nhiệm vụ thi hành
1. Tổng viên Cảnh sát quản lý hành chính về đơn côi tự, an ninh xã hội có trọng trách hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, chất vấn việc thực hiện Thông tư này.
2. Tổng viên trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ trong phạm vi chức năng, trách nhiệm và quyền lợi được giao gồm trách nhiệm kết hợp thực hiện Thông bốn này.
3 người đứng đầu Công an các tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương, chủ tịch Sở công an phòng cháy và chữa trị cháy, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.Trong quy trình thực hiện nay Thông tư này, nếu bao gồm vướng mắc phát sinh thì phản ánh kịp thời về cỗ Công an (qua Tổng viên Cảnh sát cai quản hành chủ yếu về trơ khấc tự, an toàn xã hội) nhằm kịp thời hướng dẫn.

Nơi nhận: - Các bằng hữu Thứ trưởng (để chỉ đạo); - các Tổng cục, đơn vị trực thuộc cỗ (để thực hiện); - Công an tỉnh, TP trực thuộc TW; Sở công an PCCC (để thực hiện); - Công báo; - Lưu: VT, C61 (C64).

BỘ TRƯỞNG Thượng tướng trần Đại Quang


PHỤ LỤC SỐ 01

SỐ SỔ HỘ KHẨU CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành tất nhiên Thông tứ số 81/2011/TT-BCA ngày 15 mon 12 năm 2011 của cục Công an khí cụ về biểu mẫu mã được thực hiện trong đăng ký, cai quản cư trú)

Số sổ hộ khẩu gồm 09 số (chín số), mỗi tỉnh được cấp mã số cố định và thắt chặt (02 số đầu).

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

1

An Giang

01

23

Hà Nam

23

45

Phú Yên

46

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

02

24

Hà Nội

24; 25

46

Quảng Bình

47

3

Bạc Liêu

03

25

Hà Tĩnh

26

47

Quảng Nam

48

4

Bắc Giang

04

26

Hải Dương

27

48

Quảng Ngãi

49

5

Bắc Cạn

05

27

Hải Phòng

28

49

Quảng Ninh

50

6

Bắc Ninh

06

28

Hậu Giang

29

50

Quảng Trị

51

7

Bến Tre

07

29

Hòa Bình

30

51

Sóc Trăng

52

8

Bình Dương

08

30

TP. Hồ nước Chí Minh

31

52

Sơn La

53

9

Bình Định

09

31

Hưng Yên

32

53

Tây Ninh

54

10

Bình Phước

10

32

Khánh Hòa

33

54

Thái Bình

55

11

Bình Thuận

11

33

Kiên Giang

34

55

Thái Nguyên

56

12

Cà Mau

12

34

Kon Tum

35

56

Thanh Hóa

57

13

Cao Bằng

13

35

Lai Châu

36

57

Thừa Thiên - Huế

58

14

Cần Thơ

14

36

Lạng Sơn

37

58

Tiền Giang

59

15

Đà Nẵng

15

37

Lào Cai

38

59

Trà Vinh

60

16

Đăk Lăk

16

38

Lâm Đồng

39

60

Tuyên Quang

61

17

Đắc Nông

17

39

Long An

40

61

Vĩnh Long

62

18

Điện Biên

18

40

Nam Định

41

62

Vĩnh Phúc

63

19

Đồng Nai

19

41

Nghệ An

42

63

Yên Bái

64

20

Đồng Tháp

20

42

Ninh Bình

43

21

Gia Lai

21

43

Ninh Thuận

44

22

Hà Giang

22

44

Phú Thọ

45

PHỤ LỤC SỐ 02

SỐ SỔ TẠM TRÚ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành cố nhiên Thông bốn số 81/2011/TT-BCA ngày 15 mon 12 năm 2011 của cục Công an cơ chế về biểu mẫu được thực hiện trong đăng ký, quản lý cư trú)

Số sổ tạm bợ trú có 09 số (chín số), từng tỉnh được cấp mã số cố định và thắt chặt (02 số đầu).

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

1

An Giang

01

23

Hà Nam

23

45

Phú Yên

46

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

02

24

Hà Nội

24; 25

46

Quảng Bình

47

3

Bạc Liêu

03

25

Hà Tĩnh

26

47

Quảng Nam

48

4

Bắc Giang

04

26

Hải Dương

27

48

Quảng Ngãi

49

5

Bắc Cạn

05

27

Hải Phòng

28

49

Quảng Ninh

50

6

Bắc Ninh

06

28

Hậu Giang

29

50

Quảng Trị

51

7

Bến Tre

07

29

Hòa Bình

30

51

Sóc Trăng

52

8

Bình Dương

08

30

TP. Hồ Chí Minh

31

52

Sơn La

53

9

Bình Định

09

31

Hưng Yên

32

53

Tây Ninh

54

10

Bình Phước

10

32

Khánh Hòa

33

54

Thái Bình

55

11

Bình Thuận

11

33

Kiên Giang

34

55

Thái Nguyên

56

12

Cà Mau

12

34

Kon Tum

35

56

Thanh Hóa

57

13

Cao Bằng

13

35

Lai Châu

36

57

Thừa Thiên - Huế

58

14

Cần Thơ

14

36

Lạng Sơn

37

58

Tiền Giang

59

15

Đà Nẵng

15

37

Lào Cai

38

59

Trà Vinh

60

16

Đăk Lăk

16

38

Lâm Đồng

39

60

Tuyên Quang

61

17

Đắc Nông

17

39

Long An

40

61

Vĩnh Long

62

18

Điện Biên

18

40

Nam Định

41

62

Vĩnh Phúc

63

19

Đồng Nai

19

41

Nghệ An

42

63

Yên Bái

64

20

Đồng Tháp

20

42

Ninh Bình

43

21

Gia Lai

21

43

Ninh Thuận

44

22

Hà Giang

22

44

Phú Thọ

45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên (1) ......................................................................................................................

2. Bọn họ và tên thường gọi khác (nếu có):...............................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./………… 4. Giới tính:...............................................

5. Nơi sinh:............................................................................................................................

6. Quê quán:..........................................................................................................................

7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo: ………………… 9. Quốc tịch:.........................

10. CMND số: ………………………………….. 11. Hộ chiếu số:.................................................

12. Khu vực thường trú:................................................................................................................

.............................................................................................................................................

13. Địa chỉ địa điểm ở hiện nay nay:.....................................................................................................

.............................................................................................................................................

14. Trình độ học vấn (2) …………………………..15. Trình độ chuyên môn (3):..............................

16. Biết giờ dân tộc: ……………………………17. Trình độ ngoại ngữ:....................................

18. Nghề nghiệp, khu vực làm việc:...............................................................................................

.............................................................................................................................................

19. Cầm tắt về phiên bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến mức nay làm việc đâu, có tác dụng gì):

Từ tháng, năm mang lại tháng, năm

Chỗ ngơi nghỉ (Ghi rõ số nhà, đường phố: xã xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố. Ví như ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp, chỗ làm việc

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ chuyên môn học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, giỏi nghiệp phổ quát trung học, giỏi nghiệp đa dạng cơ sở…; nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);

(3) Ghi rõ chăm ngành được huấn luyện và đào tạo hoặc trình độ chuyên môn tay nghề, bậc thơ, trình độ kỹ thuật khác được ghi trong văn bản, triệu chứng chỉ.

20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo phiên bản án số, ngày, tháng, năm của tòa án):...................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

21. Nắm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

TT

Họ cùng tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Địa chỉ vị trí ở hiện tại nay

Tôi cam đoan những lời khai trên đấy là đúng thực sự và phụ trách trước pháp luật về cam kết của mình./.

……….ngày……tháng……năm……. NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ (Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; tín đồ nuôi dưỡng; tín đồ giám hộ theo phương tiện của pháp luật (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

PHIẾU BÁO thay ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ……………………………………………………..

I. Thông tin về fan viết phiếu báo

1. Họ và tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:................

3. CMND số:……………………………………………. 4. Hộ chiếu số:............................................

5. Vị trí thường trú:....................................................................................................................

6. Địa chỉ địa điểm ở hiện tại nay:.........................................................................................................

II. Tin tức về bạn có biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:................

3. Ngày, tháng, năm sinh: …../……/…… 4. Dân tộc: …………………. 5. Quốc tịch:.....................

6. CMND số:……………………………………………. 7. Hộ chiếu số:............................................

8. Vị trí sinh:..............................................................................................................................

9. Quê quán:............................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, địa điểm làm việc:.................................................................................................

11. Chỗ thường trú:..................................................................................................................

12. Địa chỉ nơi ở hiện nay:.......................................................................................................

13. Họ cùng tên chủ hộ: ……………………………………. 14. Quan hệ với chủ hộ:...........................

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2):.............................................................................

...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi bắt tắt nội dung đổi khác hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, trợ thì trú; biến hóa nơi đăng ký thường trú, nhất thời trú; bóc sổ hộ khẩu; điều chỉnh những biến hóa trong sổ hộ khẩu…

16. Những người cùng ráng đổi:

TT

Họ cùng tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người dân có thay đổi

……….ngày……tháng……năm…….

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Xác Nhận 2 Tên Là Một Người, Đơn Xác Nhận 2 Tên Là Một Người

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3) (Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ bọn họ tên)

……….ngày……tháng……năm……. NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………………………………

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……….ngày……tháng……năm……. TRƯỞNG CÔNG AN: …………….. (Ký, ghi rõ họ tên với đóng dấu)

____________

(3) Ghi rõ ý kiến của công ty hộ