*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu thuyết minh report tài bao gồm Excel theo Thông tứ 200 và mẫu thuyết minh báo cáo tài thiết yếu theo thông tứ 133 Excel năm 2019 - 2020 tiên tiến nhất hiện nay, các chúng ta có thể Tải chủng loại Thuyết minh BCTC trên đây.

Bạn đang xem: Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNHNăm ....(Áp dụng cho khách hàng đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp1. Vẻ ngoài sở hữu vốn.2. Lĩnh vực kinh doanh.3. Ngành nghề khiếp doanh.4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.5. Đặc điểm buổi giao lưu của doanh nghiệp những năm tài chủ yếu có tác động đến báo cáo tài chính.6. Tuyên tía về kĩ năng so sánh tin tức trên report tài chủ yếu (có so sánh được giỏi không, còn nếu như không so sánh được đề nghị nêu rõ nguyên nhân như đưa đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, bóc doanh nghiệp nêu độ nhiều năm về kỳ so sánh...)II. Kỳ kế toán, đơn vị chức năng tiền tệ áp dụng trong kế toán1. Kỳ kế toán tài chính năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... Chấm dứt vào ngày..../..../....).2. Đơn vị tiền tệ thực hiện trong kế toán. Ngôi trường hợp gồm sự đổi khác đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ tại sao và ảnh hưởng của sự rứa đổi.III. Chuẩn chỉnh mực và chế độ kế toán áp dụngTuyên tía về câu hỏi tuân thủ chuẩn chỉnh mực kế toán và chính sách kế toán áp dụngIV. Các chế độ kế toán vận dụng (chi huyết theo các nội dung tiếp sau đây nếu bao gồm phát sinh)- Tỷ giá hối hận đoái vận dụng trong kế toán.- Nguyên tắc thay đổi BCTC lập bởi ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.- nguyên tắc ghi nhận những khoản chi phí và các khoản tương đương tiền.- cơ chế kế toán các khoản chi tiêu tài chính.- cách thức kế toán nợ buộc phải thu.- lý lẽ ghi dấn hàng tồn kho.- nguyên tắc ghi nhận với các cách thức khấu hao TSCĐ, TSCĐ mướn tài chính, bất động sản đầu tư.- nguyên tắc kế toán nợ đề nghị trả.- lý lẽ ghi nhận với vốn hóa những khoản giá thành đi vay.- lý lẽ ghi nhận vốn chủ sở hữu.- nguyên lý và phương thức ghi nhận doanh thu.- cơ chế kế toán bỏ ra phí.V. Thông tin bổ sung cập nhật cho các khoản mục trình diễn trong báo cáo tình hình tài chính
1. Chi phí và tương đương tiền- tiền mặt- chi phí gửi bank không kỳ hạn- tương đương tiềnCộngCuối năm………Đầu năm………
2. Những khoản đầu tư chi tiêu tài chínha) kinh doanh thị trường chứng khoán kinh doanh- tổng mức vốn cổ phiếu;- tổng giá trị trái phiếu;- các loại kinh doanh thị trường chứng khoán khác;b) Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn- tiền gửi bao gồm kỳ hạn- những khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạnc) dự trữ tổn thất chi tiêu tài chính- Dự phòng giảm ngay chứng khoán ghê doanh- dự phòng tổn thất chi tiêu vào đơn vị chức năng khácCuối năm……………………Đầu năm……………………
3. Các khoản phải thu(Tùy theo yêu thương cầu làm chủ của doanh nghiệp, có thể thuyết minh chi tiết ngắn hạn cùng dài hạn)Cuối nămĐầu năm
a) bắt buộc thu của khách hàng hàngTrong đó: buộc phải thu của những bên liên quan
b) Trả trước cho tất cả những người bánTrong đó: Trả trước cho những bên liên quan
c) nên thu không giống (Chi tiết theo yêu mong quản lý):- nên thu về đến vay- nhất thời ứng- phải thu nội bộ khác- phải thu khác…………………………
d) gia tài thiếu đợi xử lý- Tiền;- sản phẩm tồn kho;- TSCĐ;- gia tài khác.……………………
đ) Nợ xấu (Tổng giá chỉ trị những khoản đề nghị thu, giải ngân cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn tuy nhiên khó có tác dụng thu hồi)
Cuối nămĐầu năm
4. Mặt hàng tồn kho (Mã số 141)- Hàng vẫn đi trên đường;- Nguyên liệu, thiết bị liệu;- Công cụ, dụng cụ;- giá thành sản xuất sale dở dang;- Thành phẩm;- hàng hóa;- Hàng giữ hộ đi bánCộng………………………………………………
Trong đó:- giá trị hàng tồn kho ứ đọng đọng, kém, mất phẩm chất không có tác dụng tiêu thụ;
- giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, rứa cố đảm bảo các số tiền nợ phải trả;
- vì sao và phía xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất.- lý do dẫn đến sự việc trích lập thêm hoặc trả nhập dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho.5. Tăng, bớt tài sản thắt chặt và cố định (Chi tiết từng loại gia tài theo yêu cầu thống trị của doanh nghiệp):
Khoản mụcSố dư đầu nămTăng trong nămGiảm vào nămSố dư cuối năm
A. TSCĐ hữu hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Giá trị còn lại
B. TSCĐ vô hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Giá trị còn lại
C. TSCĐ mướn tài chính
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Giá trị còn lại
- cực hiếm còn lại cuối kỳ của TSCĐ dùng để làm thế chấp, vắt cố đảm bảo an toàn khoản vay;- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao không còn nhưng vẫn còn đấy sử dụng;- Nguyên giá bán TSCĐ thời điểm cuối năm chờ thanh lý;- Đối cùng với TSCĐ mướn tài chính:- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.6. Tăng, giảm không cử động sản đầu tư chi tiêu (Chi ngày tiết theo yêu thương cầu thống trị của doanh nghiệp):
Khoản mụcSố đầu nămTăng trong nămGiảm trong nămSố cuối năm
a) bất động đậy sản đầu tư chi tiêu cho thuê
- Nguyên giá
- giá trị hao mòn lũy kế
- cực hiếm còn lại
b) không cử động sản đầu tư nắm giữ ngóng tăng giá
- Nguyên giá
- giá trị hao mòn lũy kế của BĐSĐT mang đến thuê/TSCĐ chuyển sang BĐSĐT sở hữu chờ tăng giá
- Tổn thất vày suy giảm giá trị
- quý giá còn lại
- cực hiếm còn lại vào cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, chũm cố bảo đảm khoản vay;- Nguyên giá chỉ BĐSĐT vẫn khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;- Thuyết minh số liệu với giải trình khác.
7. Xây đắp cơ bản dở dangCuối nămĐầu năm
- mua sắm- XDCB- thay thế lớn TSCĐCộng………………
8. Gia sản khác- giá thành trả trước (chi máu ngắn hạn, lâu năm theo yêu cầu làm chủ của doanh nghiệp)
- những khoản đề xuất thu trong phòng nước
9. Các khoản buộc phải trảCuối nămĐầu năm
(Tùy theo yêu thương cầu quản lý của doanh nghiệp, hoàn toàn có thể thuyết minh cụ thể ngắn hạn và dài hạn)
a) đề xuất trả fan bánTrong đó: buộc phải trả những bên liên quan
b) người mua trả tiền trướcTrong đó: dấn trước của những bên liên quan
c) phải trả khác (Chi tiết theo yêu ước quản lý):- giá thành phải trả- buộc phải trả nội cỗ khác- cần trả, nên nộp khác+ gia sản thừa đợi xử lý+ những khoản đề nghị nộp theo lương+ các khoản khác………………………………
d) Nợ quá hạn chưa thanh toán
10. Thuế và những khoản buộc phải nộp công ty nướcĐầu nămSố cần nộp trong nămSố đã thực nộp vào nămCuối năm
(Chi tiết đến từng các loại thuế)Cộng
11. Vay với nợ mướn tài chínhCuối nămTrong nămĐầu năm
TăngGiảm
a) vay ngắn hạnTrong đó: vay từ những bên liên quanb) Vay dài hạnTrong đó: vay từ các bên liên quanc) các khoản nợ gốc thuê tài chínhTrong đó: Nợ thuê tài chủ yếu từ các bên liên quan…………………………………………
Cộng
12. Dự trữ phải trảCuối nămĐầu năm
- Dự phòng bh sản phẩm mặt hàng hóa;- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;- dự trữ phải trả khác.Cộng………………
13. Vốn nhà sở hữua) Bảng so sánh biến đụng của vốn nhà sở hữu
Nội dungCác khoản mục trực thuộc vốn công ty sở hữu
Vốn góp của chủ sở hữuThặng dư vốn cổ phầnVốn không giống của nhà sở hữuCổ phiếu quỹChênh lệch tỷ giáLNST thuế chưa trưng bày và các quỹCộng
A1234567
Số dư đầu năm
Tăng vốn vào năm
Giảm vốn vào năm
Số dư cuối năm
- Thuyết minh cùng giải trình không giống về vốn chủ sở hữu (nguyên nhân biến động và những thông tin khác).

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương

14. Các khoản mục ngoài report tình hình tài chínha) tài sản thuê kế bên (Chi ngày tiết số lượng, chủng loại và các thông tin đặc biệt quan trọng khác so với các gia tài thuê ko kể chủ yếu)b) tài sản nhận giữ hộ (Doanh nghiệp yêu cầu thuyết minh cụ thể về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm hóa học của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ).- đồ tư sản phẩm & hàng hóa nhận duy trì hộ, gia công, nhấn ủy thác.- hàng hóa nhận chào bán hộ, nhận ký kết gửi, nhận vậy cố, cụ chấp.c) nước ngoài tệ các loại: (Thuyết minh cụ thể số lượng từng nhiều loại nguyên tệ).d) Nợ nặng nề đòi đang xử lý.đ) thông tin về các khoản chi phí phạt, nên thu về lãi trả chậm,... Tạo nên từ các khoản nợ vượt hạn nhưng mà không được ghi nhấn doanh thu.e) những thông tin không giống về các khoản mục ngoài report tình hình tài chính.15. Thuyết minh về những bên liên quan (danh sách những bên liên quan, giao dịch và những thông tin không giống về các bên liên quan chưa được trình bày ở những nội dung nêu trên)16. Ngoài các nội dung đã trình bày trên, các doanh nghiệp được giải trình, thuyết minh những thông tin khác giả dụ thấy yêu cầu thiếtVI. Thông tin bổ sung cập nhật cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả vận động kinh doanh