Mệnh đề quan hệ: relative clause là một trong những chủ điểm quan lại trọng, cần nắm vững trong học tập Tiếng Anh. Bài hôm nay trung trung ương Anh ngữ orsini-gotha.com chia sẻ tới chúng ta chủ đề này nhằm các bạn cũng có thể nắm rõ rộng nhé!


WHO

– làm chủ từ trong mệnh đề quan tiền hệ. Thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ người.

Bạn đang xem: Mệnh đề

– Công thức: “….. N (person) + WHO + V + O”

– Ví dụ: “The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.”

WHOM

– làm cho túc từ mang lại động từ vào mệnh đề quan lại hệ. Sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người.

– Công thức: “…..N (person) + WHOM + S + V”

– Ví dụ:

+ “I was invited by the professor whom I met at the conference.”

+ “Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.”

+ “I’d lượt thích to talk khổng lồ the man whom I met at your birthday party.”

WHICH

– làm cho chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan liêu hệ. Thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ vật.

– Công Thức:

+ “….N (thing) + WHICH + V + O”

+ “….N (thing) + WHICH + S + V”

– Ví dụ:

+ “Do you see the cát which is lying on the roof ?”

+ “I like the dress which she is wearing.”

– bọn họ cũng rất có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước. Ví dụ: “She can’t come to my birthday party, which makes me sad.”

THAT

– Có thể thay thế cho địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ tình dục quan hệ xác định.

– Nhưng không được dùng That vào mệnh đề quan hệ giới tính không xác địnhsau giới từ.

– Các trường hợp thường dùng “That”:

+ Khi đi sau các hình thức so sánh nhất. Ví dụ: “he was the most interesting person that i have ever met.”

+ Khi đi sau những từ only, the first, the last. Ví dụ: “It was the first time that I heard of it.”

+ Khi danh tự đi trước bao hàm cả người và vật. Ví dụ: “She talked about the people & places that she had visited.”

+ Khi đi sau những đại từ bỏ bất định, đại từ lấp định, đại trường đoản cú chỉ con số như: No one, Nobody, Nothing, Anyone, Anything, Anybody, Someone, Something, Somebody, All, Some, Any, Little, None. Ví dụ: “These books are all that my sister left me.”

WHOSE

– Dùng nhằm chỉ mua cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường xuyên thay cho các từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng sở hữu ‘s

– Công Thức: “…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….”

– Ví dụ: “Do you know the boy whose mother is a nurse?”

WHY

– Được đặt ở đầu mang đến mệnh đề dục tình trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, thường rứa cho các For The Reason, For That Reason.

– Công thức: “…..N (reason) + WHY + S + V …”

– Ví dụ: “I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.”


WHERE

– Thay nuốm từ chỉ khu vực chốn, thường thay cho trường đoản cú There.

Xem thêm: Tính Diện Tích Hình Thang : Thường, Vuông, Cân, Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang

– Công thức: “….N (place) + WHERE + S + V …” (where = on / in / at + which)– Ví dụ: “The hotel where we stayed wasn’t very clean.”

WHEN

– thay thế từ chỉ thời gian, thường rứa cho trường đoản cú Then.

– Công thức: “….N (time) + WHEN + S + V …” (when = on / in / at + which)

– Ví dụ:

+ “Do you still remember the day when we first met?”

+ “I don’t know the time when she will come back.”

Hi vọng, qua những kỹ năng và kiến thức Tiếng Anh mà lại anh ngữ orsini-gotha.com share trên có thể giúp bạn phần nào tự tin hơn trong giao tiếp. Với một điều giữ ý, học tập tiếng Anh theo chủ đề hay bất kỳ phương pháp nào thì cũng cần thời gian, sự cầm cố gắng, cần mẫn rèn luyện mỗi ngày mới thu về kết quả. Chính vì như thế hãy cố gắng hết mình, thành công xuất sắc sẽ mang lại với bạn!