*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Metyl amin không phản ứng với

Khi cho metylamin cùng anilin lần lượt chức năng với HBr với dung dịch FeCl2 đã thu được tác dụng nào sau đây ?


Bốn ống nghiệm đựng các hỗn đúng theo sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào bao gồm sự bóc lớp những chất lỏng ?


Cho hỗn hợp metylamin cho đến dư theo thứ tự vào từng ống nghiệm đựng các dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số chất kết tủa còn lại là :


Mùi tanh của cá gây nên bởi lếu láo hợp các amin và một trong những tạp chất khác. Để làm bay mùi tanh của cá, trước khi nấu nên


Cho anilin tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Trọng lượng anilin đã phản ứng là


Amin bậc nhất, đối chọi chức X tác dụng vừa đầy đủ với lượng HCl có trong 120 ml dung dịch HCl 0,1M nhận được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam hỗn hợp X gồm những amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tính năng vừa đủ với 50 ml hỗn hợp HCl 1M. Trọng lượng sản phẩm thu được có mức giá trị là


Trung hòa trọn vẹn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin gồm công thức là


Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin solo chức, có số mol bởi nhau, phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Trọng lượng của amin có phân tử khối nhỏ tuổi hơn vào 0,76 gam X là


Cho m gam amin solo chức bậc 1 X chức năng với dung dịch HCl vửa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề nghị 23,52 lít khí O2 (đktc). X hoàn toàn có thể là


Hỗn hòa hợp X gồm AlCl3 và CuCl2. Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư nhận được 200 ml dung dịch A. Sục khí metylamin tới dư vào trong dung dịch A nhận được 11,7 gam kết tủa. Khía cạnh khác, đến từ từ dung dịch NaOH cho tới dư vào dung dịch A chiếm được 9,8 gam kết tủa. Mật độ mol/l của AlCl3 cùng CuCl2 trong dung dịch A lần lượt là


Để phản ứng không còn với 400 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,5M với FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam láo lếu hợp gồm metylamin với etylamin gồm tỉ khối đối với H2 là 17,25 ?


Hỗn đúng theo X gồm chất A (C5H16O3N2) và hóa học B (C4H12O4N2) chức năng với hỗn hợp NaOH toàn vẹn đung nóng cho tới khi làm phản ứng xảy ra trọn vẹn rồi cô cạn thu được m gam các thành phần hỗn hợp Y tất cả 2 muối hạt D với E (MD E) và 4,48 lit khí (dktc) các thành phần hỗn hợp Z tất cả 2 amin no 1-1 chức đồng đẳng sau đó có tỉ khối đối với H2 bởi 18,3. Trọng lượng của muối hạt E trong các thành phần hỗn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam hỗn hợp Y gồm hai amin đối chọi chức, no, mạch hở tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl chiếm được 8,85 gam muối. Biết trong lếu hợp, số mol nhì amin bởi nhau. Công thức phân tử của hai amin là :


Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no, solo chức (được trộn cùng với số mol bằng nhau) chức năng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp HCl, chiếm được 2,98 gam muối. Tóm lại nào dưới đây không đúng ?


Cho đôi mươi gam lếu láo hợp có 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng thường xuyên của nhau công dụng vừa đủ với hỗn hợp HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam tất cả hổn hợp muối. Giả dụ 3 amin bên trên được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 và thứ từ phân tử khối tăng cao thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X đựng (C,H,N). Biết % trọng lượng N vào X là 45,16%. Khi đem X tác dụng với HCl chỉ sinh sản muối tất cả dạng RNH3Cl. X là:


Khi mang đến 13,95 gam anilin tác dụng hoàn toàn cùng với 0,2 lít dung dịch HCl 1M thì cân nặng của muối bột phenylamoni clorua thu được là


Cho 1 dung dịch cất 6,75 gam một amin no 1-1 chức, bậc I tác dụng với dung dịch AlCl3 dư chiếm được 3,9 gam kết tủa. Amin tất cả công thức là


Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đối chọi chức chức năng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, nhận được dung dịch cất 47,52 gam tất cả hổn hợp muối. Quý hiếm của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X chức năng với hỗn hợp FeCl3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Công thức kết cấu của X là
Xem thêm: Bản Tự Đánh Giá Kết Quả Công Tác Tu Dưỡng Rèn Luyện Của Viên Chức 2022

Hỗn thích hợp E gồm bố amin no, 1-1 chức. Đốt cháy trọn vẹn m gam E bởi O2, nhận được CO2, H2O với 0,336 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, để công dụng với m gam E nên vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Quý giá của V là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hỗn hợp X tất cả metylamin, đimetylamin cùng trimetylamin nên dùng 0,3 mol O2 thu được CO2, H2O cùng N­2. Nếu đem 11,4 gam X trên tác dụng với hỗn hợp HNO3 dư, thu được lượng muối là