Dãy những muối nào sau đây khi nhiệt độ phân thu được sản phẩm là oxit kim loại, khí N O 2 cùng khí O 2

A. N a N O 3 , B a ( N O 3 ) 2 , A g N O 3

B. F e ( N O 3 ) 3 , C u ( N O 3 ) 2 , M g ( N O 3 ) 2

C. H g ( N O 3 ) 2 , C u ( N O 3 ) 2 , F e ( N O 3 ) 2

D. N a N O 3 , C u ( N O 3 ) 2 , A g N O 3

Dãy các muối nào sau đây khi nhiệt độ phân thu được thành phầm là oxit kim loại, khí N O 2 cùng khí O 2

A. N a N O 3 , B a ( N O 3 ) 2 , A g N O 3

B. F e ( N O 3 ) 2 , C u ( N O 3 ) 2 , M g ( N O 3 ) 2

C. H g ( N O 3 ) 2 , F e ( N O 3 ) 2 , C u ( N O 3 ) 2

D. N a N O 3 , A g N O 3 , C u ( N O 3 ) 2

Dãy các muối nào dưới đây khi nhiệt độ phân thu được sản phẩm là oxit kim loại, khí N O 2 và khí O 2 ?

A. N a N O 3 , B a ( N O 3 ) 2 , A g N O 3

B. F e ( N O 3 ) 3 , C u ( N O 3 ) 2 , M g ( N O 3 ) 2

C. H g ( N O 3 ) 2 , F e ( N O 3 ) 2 , C u ( N O 3 ) 2

D. N a N O 3 , A g N O 3 , C u ( N O 3 ) 2

Dãy những muối nào sau đây khi nhiệt độ phân thu được thành phầm là oxit kim loại, khí NO2 với khí O2

A.

Bạn đang xem: Mg no3 2 nhiệt độ

NaNO 3 , cha ( NO 3 ) 2 , AgNO 3

B. fe ( NO 3 ) 3 , Cu ( NO 3 ) 2 , Mg ( NO 3 ) 2

C. Hg ( NO 3 ) 2 , sắt ( NO 3 ) 2 , Cu ( NO 3 ) 2

D. NaNO 3 , AgNO 3 , Cu ( NO 3 ) 2

B.

*

C.

*

D.

Xem thêm: Đọc Truyện Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime, Đọc Truyện Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime Chap 82


*

làm phản ứng lão hóa - khử nội phân tử

bội nghịch ứng thủy phân

bội nghịch ứng Anxyl hoá

phản bội ứng iot hóa

bội phản ứng dừng tụ

Phán ứng Hydro hoá

phản ứng trùng ngưng

phản bội ứng trùng hòa hợp

dãy điện hóa

Dãy buổi giao lưu của kim loại

Bảng tính tan

Bảng tuần hoàn

Tìm tìm phương trình hóa học cấp tốc nhất

Tìm tìm phương trình hóa học dễ dàng và nhanh nhất tại Cunghocvui. Học tập Hóa không còn là nỗi sợ hãi với chuyên mục Phương trình hóa học của bọn chúng tôi

chỉ dẫn

các bạn hãy nhập các chất được ngăn cách bằng dấu bí quyết " "

Một số lấy ví dụ mẫu

Đóng

Hướngdẫn

Mg(NO3)2 - thăng bằng phương trình hóa học

Chi huyết phương trình

2Mg(NO3)2 ⟶ 4NO2 + 4O2 + 2MgO Nguyên tử-Phân tử khối

(g/mol)

Số

mol

Khối lượng

(g) thông tin thêm

Điều kiện: nhiệt độ độ: > 300

Hiện tượng: xuất hiện thêm chất rắn màu đen Magie oxit (MgO) cùng khí màu nâu đỏ Nito dioxit (NO2).

Tính khối lượng

bội phản ứng nhiệt độ phân

Nếu thấy hay, hãy cỗ vũ và share nhé!


Phương trình điều chế Mg(NO3)2 Xem tất cả

2HNO3 + MgO H2O + Mg(NO3)2

Mg(OH)2 + N2O5 H2O + Mg(NO3)2

2HNO3 + Mg(OH)2 2H2O + Mg(NO3)2

4HNO3 + Mg 2H2O + Mg(NO3)2 + 2NO2

Phương trình pha chế NO2 Xem tất cả

4Ga(NO3)3 NO2 + 3O2 + 2Ga2O3

2Mg(NO3)2 4NO2 + 4O2 + 2MgO

6HNO3 + 2Zn 3H2O + NO + NO2 + 2Zn(NO3)2

2In(NO3)3 4NO2 + O2 + 2In(NO3O

Phương trình điều chế O2 Xem tất cả

H2 + O3 H2O + O2

H2O + 2NaI + O3 I2 + 2NaOH + O2

O2F2 F2 + O2

2NO N2 + O2

Phương trình pha chế MgO Xem toàn bộ

Mg + 2Li2O 2Li + MgO

Mg + BeO MgO + Be

Mg(OH)2 H2O + MgO

MgSO4 SO3 + MgO

Bài tương quan

tra cứu kiếm chất hóahọc phản bội ứng trao đổi cách làm Hóa học Mẹo chất hóa học