toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một bộ nguồn gồm hai nguồn tích điện mắc nối tiếp. Nhì nguồn gồm suất điện hễ lần lượt là 5 V với 7 V. Suất năng lượng điện động của bộ nguồn bằng

A. 6 V

B. 2 V

C. 12 V

D. 7 V*

Một cỗ nguồn bao gồm hai nguồn điện mắc tiếp nối . Nhì nguồn tất cả suất điện đụng lần lượt là 5 V cùng 7V. Suất điện động của bộ nguồn là

A.

Bạn đang xem: Một bộ nguồn gồm 2 nguồn điện mắc nối tiếp

6V 

B. 2V

C. 12V

D. 7V


Cho cỗ nguồn tất cả 6 acquy tương đương nhau được mắc thành nhị dãy tuy nhiên song cùng với nhau, từng dãy có 3 acquy mắc thông liền với nhau. Mỗi acquy bao gồm suất điện động E = 2 (V) cùng điện trở trong r = 1 (Ω). Suất điện hễ và điện trở trong của cục nguồn lần lượt là

A. E b = 12 (V);  r b  = 6 (Ω)

B.  E b  = 6 (V);  r b  = 1,5 (Ω).

C.  E b  = 6 (V);  r b  = 3 (Ω)

D. E b = 12 (V); r b = 3 (Ω).


Cho cỗ nguồn tất cả 6 acquy như là nhau được mắc thành nhì dãy tuy vậy song với nhau, từng dãy tất cả 3 acquy mắc tiếp liền với nhau. Từng acquy gồm suất điện rượu cồn E = 2 (V) cùng điện trở vào r = 1 (Ω). Suất điện hễ và điện trở trong của cục nguồn thứu tự là:

A. E b = 12 (V); r b = 6 (Ω).

B. E b = 6 (V); r b = 1,5 (Ω).

C. E b = 6 (V); r b = 3 (Ω).

Xem thêm: Bài Thơ Về Kính Đeo Mắt Hay Nhất, Tìm Bài Thơ Mắt Kính (Kiếm Được 39 Bài)

D. E b = 12 (V); r b = 3 (Ω).


Một nguồn tích điện gốm 6 acquy giống hệt nhau mắc nối tiếp. Từng acqui có suất điện rượu cồn ξ = 3 V. Suất năng lượng điện động của cục nguồn là

A. 18 V

B. 3 V

C. 2 V

D. 9 V


Cho cỗ nguồn điện có 5 nguồn tích điện giống nhau tất cả e=2,5v cùng r=0,5 .Tính suất điện cồn và điện trở trong của bộ nguồn, biết các nguồn được mắc

a, thông liền

b, tuy nhiên song


a. Mắc nối tiếp

(E_b=nE=5.2,5=12,5) V

(r_b=nr=5.0,5=2,5Omega)

b. Mắc tuy vậy song

(E_b=E=2,5) V

(r_b=fracrn=frac0,55=0,1Omega)


Hai nguồn điện gồm suất điện động và điện trở trong đợt lượt là E 1 = 4 V , r 1 = 0 , 5 Ω ; E 2 = 2 V , r 2 = 0 , 8 Ω . Hai điện áp nguồn được mắc song song thành cỗ nguồn rồi mắc với năng lượng điện trở mạch kế bên R. Lúc ấy nguồn năng lượng điện E 2 đổi mới máy thu cùng cường độ chiếc điện qua E 2 bởi 0,5 A. Công suất tiêu thụ điện năng toàn mạch điện bằng

A.  3,0 W

B.  10,8 W

C.  12,8 W

D.  7,68 W


 Hai điện áp nguồn ghép nối tiếp với nhau. Nguồn 1có suất điện đụng 2 V với điện trở vào 0,5 Ω, mối cung cấp 2 có suất điện rượu cồn 4 V với điện trở vào là 0,5 Ω. Bộ nguồn được nối với mạch ngoài tất cả điện trở 9 Ω. Tính cường độ mẫu điện qua mạch?


Một bộ nguồn bao gồm 12 acquy như thể nhau, từng acquy tất cả suất điện đụng 2 V với điện trở trong 0,1 Ω được mắc theo kiểu hỗn đúng theo đối xứng bao gồm n dãy tuy vậy song trên từng dãy gồm m nguồn mắc nối tiếp. Điện trở R = 0,3 Ω được mắc vào nhì cực của bộ nguồn này. Để cường độ chiếc điện chạy qua năng lượng điện trở R cực to thì