Là một nước nông nghiệp lâu đời, Việt nam giới hiện tại đã cùng đang bao gồm những chuyển hướng tích cực với sự tăng trưởng, phạt triển ổn định. Từ xưa, người Việt phái nam gắn liền với công việc đồng áng, ruộng nương. Khi nền nông nghiệp chưa phân phát triển, chưa gồm những đơn vị đo diện tích đất riêng, người xưa dùng “công” để tính. Vây 1 công đất bằng bao nhiêu m2?

Có thể bạn quan lại tâm:

Nội Dung Chính
Bạn đang xem: Một công đất bao nhiêu mét vuông

Contents


Một số khái niệm cơ bản về đơn vị đo

*
*
*
*

5. Bảng tra cứu chuyển đổi công đất nam giới bộ sang trọng mét vuông, hecta

Đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp Việt Nam

Những đơn vị đo phổ biến Việt Nam cùng thường được dùng nhất là hecta, mẫu, sào, công.

Xem thêm: Dàn Ý Phân Tích Bình Ngô Đại Cáo Đoạn 3 Bài Bình Ngô Đại Cáo

Mỗi vùng miền khác biệt sẽ tất cả những đơn vị đo diện tích phổ thông khác nhau. Ko kể ra, cùng một đơn vị đo nhưng ở một số địa phương sẽ gồm cách quy đổi không giống nhau.

Kyduyen1311)

Vì thế, để xác định đúng đắn diện tích của một thửa đất, người đo lường cần search hiểu quy ước quy đổi của người địa phương và căn cứ bên trên bảng đơn vị đo được thể hiện tại Nghị định 86/2012/NĐ-CP Luật đất đai 2013.