toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một phân tử bụi sắt kẽm kim loại tích năng lượng điện âm khối lượng 10 − 10 k g lơ lửng trong vòng giữa hai bạn dạng tụ điện phẳng nằm ngang bản tích điện dương ở trên, bạn dạng tích điện âm ở dưới. Hiệu điện nuốm giữa hai bản bằng 1000V, khoảng cách giữa hai phiên bản là 4,8mm, lấy g = 10 m / s 2 Tính số electron dư ở phân tử bụi:

A. 20 000 hạt.

Bạn đang xem: Một hạt bụi kim loại tích điện âm

B. 25 000 hạt.

C. 30 000 hạt.

D. 40 000 hạt.*

Một phân tử bụi kim loại tích điện âm trọng lượng 10 - 10 kg lơ lửng trong khoảng giữa hai bạn dạng tụ năng lượng điện phẳng nằm ngang, bạn dạng tích điện dương ngơi nghỉ trên, bạn dạng tích điện âm ở dưới. Hiệu điện cố kỉnh giữa hai bạn dạng tụ là 1000V, khoảng cách giữa hai bản tụ điện là 4,8mm, đem g = 10 m / s 2 . Chiếu tia tử ngoại làm cho hạt vết mờ do bụi mất một số trong những electron với rơi xuống với tốc độ 6 m / s 2 . Số phân tử electron nhưng mà hạt lớp bụi đã mất bằng

A. 18000 hạt

B. 20000 hạt

C. 24000 hạt

C. 24000 hạt


Một phân tử bụi sắt kẽm kim loại tích năng lượng điện âm khối lượng 10-10 kg lơ lửng trong khoảng giữa hai bạn dạng tụ năng lượng điện phẳng nằm ngang, bạn dạng tích điện dương sống trên, bạn dạng tích điện âm sinh sống dưới. Hiệu điện nạm giữa hai bạn dạng tụ là 1000V, khoảng cách giữa hai phiên bản là 4,8mm, rước g=10m/s2. Chiếu tia tử ngoại làm cho hạt bụi mất một số trong những electron với rơi xuống với tốc độ 6m/s2. Tính số hạt electron mà lại hạt vết mờ do bụi đã mất

A. 24000 hạt

B. 20000 hạt.

C.18000 hạt

D. 28000 hạt


Một hạt bụi sắt kẽm kim loại tích năng lượng điện âm khối lượng 10 - 10 k g lơ lửng trong tầm giữa hai phiên bản tụ điện phẳng nằm ngang, bản tích điện dương ở trên, bản tích năng lượng điện âm làm việc dưới. Hiệu điện gắng giữa hai bản tụ là 1000V, khoảng cách giữa hai bản là 4,8mm, lấy g = 10 m / s 2 . Chiếu tia tử ngoại làm hạt bụi mất một trong những electron với rơi xuống với vận tốc 6 m / s 2 . Tính số phân tử electron mà hạt bụi đã mất?

A. 24000 hạt.

B. 20000 hạt.

C. 18000 hạt.

D. 28000 hạt.


Một phân tử bụi sắt kẽm kim loại tích điện âm trọng lượng 10-10 kg lơ lửng trong vòng giữa hai bạn dạng tụ điện phẳng nằm ngang, bạn dạng tích điện dương làm việc trên, bản tích điện âm làm việc dưới. Hiệu điện núm giữa hai bạn dạng tụ là 1000V, khoảng cách giữa hai phiên bản là 4,8mm, rước g=10m/s2. Chiếu tia tử ngoại có tác dụng hạt những vết bụi mất một số electron và rơi xuống với tốc độ 6m/s2. Tính số phân tử electron nhưng hạt bụi đã mất?

A.24000 hạt

B.20000 hạt

C.18000 hạt

D. 28000 hạt


Một hạt bụi kim loại tích điện âm cân nặng 10 - 10 kg lơ lửng trong tầm giữa hai bạn dạng tụ điện phẳng nằm ngang bạn dạng tích năng lượng điện dương nghỉ ngơi trên, bạn dạng tích điện âm sống dưới. Hiệu điện cầm giữa hai bản bằng 1000V, khoảng cách giữa hai bạn dạng là 4,8mm, lấy g = 10 m / s 2 . Chiếu tia tử ngoại có tác dụng hạt bụi mất một trong những electron và rơi xuống với vận tốc 6 m / s 2 . Tính số hạt electron mà hạt những vết bụi đã mất:

A. 18 000 hạt

B. 20 000 hạt

C. 24 000 hạt

D. 28 000 hạt


Một hạt bụi nhỏ có trọng lượng m = 0,1 mg, nằm lơ lửng trong năng lượng điện trường thân hai phiên bản kim một số loại phẳng. Các đường mức độ điện gồm phương thẳng đứng và khunh hướng từ bên dưới lên trên. Hiệu điện nuốm giữa hai bạn dạng là 120 V. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Khẳng định điện tích của phân tử bụi.

Lấy g = 10 m/ s 2


Hạt lớp bụi nằm thăng bằng dưới công dụng đồng thời của trọng lực và lực điện. Vì trọng tải hướng xuống, đề xuất lực điện cần hướng lên. Lực điện cùng chiều với đường sức điện nên điện tích q của phân tử bụi buộc phải là điện tích dương (Hình 5.1G). Ta có:

*

F = qE cùng với E = U/d và p. = mg

*


Một phân tử bụi nhỏ tuổi có khối lượng m = 0,1 mg, nằm lơ lửng trong năng lượng điện trường thân hai bạn dạng kim nhiều loại phẳng. Các đường sức điện có phương thẳng đứng và khunh hướng từ bên dưới lên trên. Hiệu điện cố giữa hai phiên bản là 120 V. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Khẳng định điện tích của phân tử bụi. Rước g = 10 m / s 2 . 

A. 8 , 3 . 10 - 8 C

B. 8 , 0 . 10 - 10 C

C. 3 , 8 . 10 - 11 C

D. 8 , 9 . 10 - 11 C


Hạt những vết bụi nằm cân nặng bằng, chịu công dụng của trọng lực và lực điện. Vì trọng lực hướng xuống buộc phải lực điện nên hướng lên. Nhưng cường độ điện trường hướng từ bên dưới lên trên cần điện tích q dương.

*


Một hạt bụi nhỏ có cân nặng m = 0,1 mg, nằm lơ lửng trong điện trường giữa hai phiên bản kim nhiều loại phẳng. Các đường mức độ điện tất cả phương trực tiếp đứng và chiều hướng từ dưới lên trên. Hiệu điện gắng giữa hai phiên bản là 120 V. Khoảng cách giữa hai bạn dạng là 1 cm. Xác minh điện tích của hạt bụi. Rước g = 10 m/ s 2 .

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Văn 6 Phòng Gdđt Huyện Hà Trung 2021, 14 Đề Thi Học Sinh Giỏi Ngữ Văn 6 Cực Hay

A. 8,3. 10 - 8 C 

B. 8,0. 10 - 10 C

C. 3,8. 10 - 11 C 

D. 8,9. 10 - 11 C


Hạt những vết bụi nằm cân bằng, chịu công dụng của trọng lực và lực điện. Vì trọng tải hướng xuống yêu cầu lực điện cần hướng lên. Cơ mà cường độ điện trường hướng từ dưới lên trên yêu cầu điện tích q dương.