Bạn đang xem: Một hạt proton chuyển động ngược chiều

nhị tấm kim loại phẳng, tích năng lượng điện trái dấu, đặt tuy nhiên song, nằm theo chiều ngang trong chân không. Một năng lượng điện dương có tốc độ đầu bằng 0 dịch chuyển từ tấm này quý phái tấm tê như hình vẽ. Đồ thị nào tiếp sau đây biểu diễn mối liên hệ giữa hễ năng Ekcủa phân tử theo quãng lối đi được x từ phiên bản dương?

*

*

*

*


mang lại hai năng lượng điện q1= 1nC, q2= -8nC đặt ở hai điểm A, B bí quyết nhau 30cm vào chân không. Tìm kiếm điểm C biện pháp A và B bao nhiều làm thế nào cho tại đó


gọi F là lực điện nhưng điện trường gồm cường độ điện trường E tác dụng lên một năng lượng điện thử q . Ví như tăng q lên gấp rất nhiều lần thì E và F thay đổi ntn ?


Hai điện tích điểm q1= 4.10-6C; q2= 36.10-6C để ở hai điểm cố gắng đinh A với B trong dầu gồm hằng số năng lượng điện môi. AB = 16cm. Xác xác định trí của điểm M nhưng mà tại đó độ mạnh điện trường tổng hợp bằng không?


Điện trường vào khí quyển sát mặt đất tất cả cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một electron (-e = -1,6.10-19C) sinh hoạt trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện gồm cường độ với hướng như thế nào?


độ mạnh điện trường của một điện tích phụ thuộc vào vào khoảng cách r được mô tả như thiết bị thị bên. Biết (r_2 = fracr_1 + r_32)và những điểm cùng nằm trên một mặt đường sức. Quý hiếm của x bằng

*


đến điện trường giữa một năng lượng điện dương với một năng lượng điện âm. Tư electron A, B, C, D ở những vị trí không giống nhau trong điện trường. Chiều của lực công dụng lên electron như thế nào đúng?

*
Xem thêm: Tính Diện Tích Hình Thang : Thường, Vuông, Cân, Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang

hình mẫu vẽ nào sau đây là đúng khi vẽ mặt đường sức điện của một năng lượng điện dương?

*


Một quả cầu nhỏ dại m = 0,25g, sở hữu điện tích q = 5.10-9C treo trên gai dây miếng trong điện trường đều phải có phương nằm ngang, cường độ điện trường E = 106V/m đến g = 10m/s2. Độ béo lực năng lượng điện trường công dụng lên quả mong là