toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là 25 m.Nếu mỗi chiều tạo thêm 5 cm thì diện tích tạo thêm 1250 m2.Tính diện tích s khu khu đất ban dầu?

cần gấp

giúp mn nhé


*

Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 25 m. Nếu tăng mỗi chiều thêm 5 m thì diện tích tăng thêm 1250 m2. Tính diện tích s ban đầu


*

Gọi x là chiều rộng khu đất hình chữ nhật ban đầu (x>0)m thì chiều dài lúc đầu quần thể đất hình chữ nhật là: x+25(m)

Diện tích ban đầu khu vực đất hình chữ nhật là: x.(x+25)(m2)

Chiều rộng lúc sau của khu đất hình chữ nhật : x+5(m) và chiều dài lúc sau của khu vực đất hình chữ nhật là: x+25+5=x+30(m)

Diện tích lúc sau là: (x+5)(x+30)(m2)

Theo đề bài ta có phương trình:

(x+5)(x+30)-x.(x+25)=1250

x2+30x+5x+150-(x2+25x)=1250

x2+30x+5x+150-x2-25x=1250

10x=1250-150

10x=1100

x=110 ( thỏa)

Diện tích ban đầu quần thể đất hình chữ nhật là: 110.(110+25)=14850(m2)

^-^


Đúng 0
phản hồi (0)

Khu đất hình chữ nhật có chiều sử dụng hơn chiều rộng lớn 25 m. Ví như mỗi chiều tạo thêm 5 m thi diện tích tăng lên 1250 mét vuông . Tính diện tích s khu khu đất ban đầu.

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 25m

Có giải pháp làm nữa nhé


Lớp 5 Toán
6
0
Gửi bỏ

Hình vẽ tự các bạn nghĩ nhé!

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:Chiều rộng miếng đất ban sơ là:

1250-(25+5):(5+5)=110 (m)

Chiều lâu năm mảnh đất thuở đầu là:

110+25=135(m)

diện tích mảnh đất lúc đầu là:

110*135=14850 ((^m^2))

Đ/S:


Đúng 0

bình luận (0)

thanks nhiều nha cô ra cho doanh nghiệp đấy


Đúng 0
phản hồi (0)

đs 14850m2


Đúng 0
phản hồi (0)

một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài hơn nữa chiều rộng là 25 mNếu mỗi chiều tăng lên 5 m thì diện tích tăng thêm 1250 m2.Tính diện tích khu dất ban đầu


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi hủy

Gọi chiều rộng khu vực đấtlà(aleft(m ight)).

Chiều dài khu đất nền là:(a+25left(m ight))

Diện tíchkhu đấtlà:(left(a+25 ight) imes a=a imes a+25 imes aleft(m^2 ight)).

Chiều rộng khu đất nền mở rộnglà:(a+5left(m ight)).

Chiều dài khu đất mở rộng là:(a+30left(m ight))

Diện tích khu đất mở rộnglà:(left(a+30 ight) imesleft(a+5 ight)=a imes a+30 imes a+5 imes a+150)

(=a imes a+35 imes a+150left(m^2 ight))

Ta có:

(a imes a+35 imes a+150-left(a imes a+25 imes a ight)=1250)

(Leftrightarrow10 imes a=1100)

(Leftrightarrow a=110)

Diện tích quần thể đất ban sơ là:

(135 imes110=14850left(m^2 ight))


Đúng 0

bình luận (0)

một khu đất nền hình chư nhật bao gồm chiều dài hơn nữa chiều rộng 35 m.nếu mỗi chiều tăng lên 5m thì diện tích tăng lên 1450 m2.hỏi khu đất nền đó có diện tích là ?héc -ta


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi hủy

Giải :Chiều dài = chiều rộng + 35diện tích = nhiều năm x rộng = rộng lớn x (rộng + 35) = 35 x rộng lớn + rộng x rộngtang mỗi chiều lên 5m thì dài bắt đầu = rộng lớn + 40 và rộng new = rộng + 5diện tích new = dài new x rộng new = (rộng + 40) x (rộng + 5) = 200 + 45 x rộng lớn + rộng x rộngta có diện tích s mới - diện tích = 1450như vậy (200 + 45 x rộng lớn + rộng lớn x rộng) - (35 x rộng + rộng lớn x rộng) = 1450=> 200 + 10 x rộng = 1450=> 10 x rộng lớn = 1250=>rộng = 125 mét=>dài = 160 mét=> diện tích


Đúng 0

phản hồi (0)

: một khu đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng. Nếu như mỗi chiều tăng thêm 6m thì diện tích tăng lên 846m2 . Tính diện tích s khu khu đất ban đầu. Giải giúp mik đang buộc phải gấp


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi bỏ

Chiều lâu năm của thửa ruộng tăng thêm

316:4=79(m)

Tổng chiều dài và chiều rộng ban đầu

79-4=75(m)

Ta bao gồm sơ thiết bị ban đầu

Chiều dài

Chiều rộng

Tổng số phần bằng nhau

1,5+1= 2,5(phần)

Chiều dài thửa ruộng ban đầu

75:2,5×1,5=45(m)

Chiều rộng lớn thửa ruộng ban đầu

75-45= 30 (m)

Diện tích thửa ruộng sau khi mở rộng

(45+4)×(30+4)=1666(m2)

Đáp số:1666(m2)


Đúng 0

comment (0)

: Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng. Trường hợp mỗi chiều tăng thêm 6m thì diện tích tạo thêm 846m2 . Tính diện tích s khu khu đất ban đầu.giải góp mik đang bắt buộc gấp 


Lớp 5 Toán
1
0
gửi Hủy

Gọi chiều nhiều năm là a, chiều rộng là b. Như vậya=1,5b

Theo đề ta có: (a+6)(b+6)=ab + 846 ab + 6a + 6b + 36= ab +846

6a+ 6b = 810 a + b = 135 2,5b = 135 b= 54 (m)

=> a = 81 (m) => S = 4374 (m2)


Đúng 0

bình luận (0)

Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài ra hơn chiều rộng 25m . Nếu như mỗi chiều tăng thêm 5m thì diện tích tăng thêm 1150 m2. Tính diện tích s khu khu đất đó


Lớp 5 Toán
8
0
Gửi diệt

Bài này bởi 14850 rất dễ bạn trường đoản cú tính nha


Đúng 0

comment (0)

bài này bởi 14850 chính xác đó


Đúng 0
comment (0)

sai đề bài bác rồi bởi 1250m2 mà


Đúng 0
comment (0)

Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 25m.Nếu từng chiều tạo thêm 5m thì diện tích tăng lên 1250m2.Tính diện tích s khu đất ban đầu


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi hủy

Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn chiều rộng 25m.Nếu từng chiều tăng lên 5m thì diện tích tăng lên 1250m2.Tính diện tích khu khu đất ban đầu

Đọc thêm

Toán lớp 5


Đúng 0

phản hồi (0)

Gọi chiều lâu năm của HCN là a, chiều rộng b

Vì chiều dài hơn chiều rộng 25m cần ta có : a - b = 25 => a= 25 +b

Nếu tăng diện tích mỗi chiềuthêm 5mthì ta gồm chiều dài lúc này là ( a+5) và chiều rộng hôm nay là (b+5)

Vìtăng diện tích mỗi chiềuthêm 5mthì dt tăng 1250m2nên ta tất cả : (a+5)x(b+5) - axb =1250

Thay a=25 +b vào phương trình bên trên ta bao gồm : ( 25 +b +5)x(b+5) - ( 25 +b )xb = 1250

(30+b)x(b+5) - 25b - b2=1250

30b + 150 +b2+5b -25b -b2=1250

10b + 150=1250

10b= 1100 => b = 1100/10=110

=> a = 135

Diện tích ban sơ bằng 14850 m2


Đúng 0
phản hồi (0)

Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộnglà 45 cm. Sau khi mở rộng chiều lâu năm khu đất tăng lên 15 cm và giữ nguyên chiều rộng lớn thì diện tích tăng lên 1/5

​diện tích ban đầu. Tính diện tích ban sơ của khu đất đó.

Xem thêm: Mùa Xuân Là Tết Trồng Cây Làm Cho Đất Nước Càng Ngày Càng Xuân


Lớp 4 Toán
4
0
Gửi bỏ

Diện tích quần thể đất tạo thêm là:

45x15=675(m2)

Diện tích thuở đầu của khu đất là:

675x5=3375(m2)

Đáp số:3375m2.


Đúng 0

phản hồi (0)

Diện tích khu đất tăng thêm là :

45 x 15 = 675 m2

Diện tích thuở đầu là :

675 x 5 = 3375 m2

Đáp số : 3375 m2


Đúng 0
bình luận (0)

Diện tích quần thể đất tăng lên là:(45 imes15=675leftm^2 ight\)Diện tích ban sơ là :(675:frac15=3375leftm^2 ight\) Đ/S:(3375m^2)


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
orsini-gotha.com