Đặt vào hai đầu một điện trở 20 Ω một hiệu điện gắng 2 V vào khoảng thời hạn 20 s. Lượng năng lượng điện dịch chuyển hẳn sang điện trở này khi ấy bằng:
Bạn đang xem: Một nguồn điện có suất điện động e 10v

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, tía nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn bao gồm suất điện động 2V và điện trở trong r = 1Ω. Điện trở mạch ko kể R=2Ω. Cường độ dòng điện trong mạch bằng


Cho mạch điện như hình vẽ:, trong đóE1=20V, E2=32V, r1=1Ω, r2=0,5Ω, R=2Ω.Tìm cường độ chiếc điện qua điện thỏa R?


Một nguồn điện gồm điện trở trong r=0,2Ωmắc với điện trở mạch ngoại trừ R=2,4Ωthành mạch kín. Lúc ấy hiệu điện cụ giữa hai cực của nguồn điện áp là 6V. Suất điện rượu cồn của nguồn điện là:


Điện trở R =2Ωmắc vào bộ nguồn bao gồm hai pin giống nhau. Khi hai pin nối tiếp, cường độ cái điện qua R là Int=0,75A.Khi hai pin mắc tuy nhiên song cường độ chiếc điện qua R là Iss=0,6A. Suất điện cồn E cùng điện trở vào r của từng pin là


Một đèn điện sáng bình thường ở hiệu điện cầm cố 220 V thì dây tóc tất cả điện trở giao động 970 Ω. Hỏi trơn đèn có thể thuộc một số loại nào bên dưới đây?


Cho mạch điện như hình bên. Biết mối cung cấp điện tất cả suất điện hễ E = 12 V, điện trở trong r = 1 Ω. Những điện trở R1=5Ω, R2=R3=8Ω. Số chỉ của vôn kế gồm điện trở khủng vô cùng là


Có n acquy, mỗi acquy tất cả suất điện cồn ξvà điện trở trong r nối mạch ngoài là một biến trở Rt. Điều khiếu nại của Rtđể dòng điện trong mạch khi những accquy mắc nối tiếp hoặc tuy vậy song giống hệt là


Bốn nguồn điện, từng nguồn tất cả suất điện đụng ξ= 4,5 Vvà năng lượng điện trở trong r = 1Ω, được mắc tuy vậy song với nhau cùng mắc với điện trở không tính R = 2Ωđể tạo ra thành mạch kín. Cường độ dòng điện trải qua R bằng


Có 48 pin, từng pin có suất điện động 2V và điện trở vào r = 1,5 Ωđược mắc theo phong cách hỗn vừa lòng đối xứng. Để mẫu điện chạy qua năng lượng điện trở ngoại trừ R =2Ωlớn nhất thì phải mắc những pin thành


Nguồn điện gồm suất điện rượu cồn ξ, điện trở trong r. Khiđiện trở mạch ngoài chuyển đổi thì hiệu điện gắng mạch ngoài


Có n năng lượng điện trở R như thể nhau được mắc sao cho điện trở thu được to nhất, sau đó n điện trở đó lại được mắc làm sao để cho điện trở thu được nhỏ tuổi nhất. Tỉ số của giá trị nhỏ tuổi nhất và lớn số 1 bằng


Một sạc pin được nối với năng lượng điện trở ko kể tạo thành mạch kín. Trong thời gian 2 s có một năng lượng điện lượng 4C chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của dây dẫn. Cường độ loại điện chạy vào mạch là
Xem thêm: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Môi Trường Kinh Doanh, Mã´I Træ°Á»Ng Kinh Doanh Lã  Gã¬

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam