+Sau 14T tính từ lúc thời điểm t1 vật quay trở về vị trí cũ, cùng đi thêm một đoạn ∆S ứng cùng với vật hoạt động tròn con quay thêm góc∆φ = 0,75.360o = 270o

+Quan gần cạnh hình vẽ ta tính được quãng lối đi trong 14T+ 0,75T là:S = 14.4A + 2A + 2.(A – A/2) = 331,4 cm
Bạn đang xem: Một vật dao động điều hoà với phương trình

Một vật giao động điều hoà trên quỹ đạo nhiều năm 10cm với tần số f = 2Hz. Ở thời điểm lúc đầu t = 0, vật hoạt động ngược chiều dương. Ở thời khắc t = 2s, trang bị có vận tốc a = 4√3m/s2. Mang π2≈10. Phương trình xê dịch của thứ là:


Một vật giao động điều hòa x = 10cos(10πt)(cm). Thời điểm vật trải qua vị trí N gồm li độ xN = 5cm lần trang bị 2008 là:


Hai vật xấp xỉ điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật theo lần lượt là x1 = A1coswt (cm) và x2 = A2sinwt (cm). Biết 64x12+36x22=482cm2. Tại thời khắc t, vật trước tiên đi qua vị trí gồm li độ x1 = 3cm với gia tốc v1 = -18cm/s. Lúc đó vật sản phẩm công nghệ hai có tốc độ bằng:


Con nhấp lên xuống lò xo tất cả vật nặng m = 100g cùng lò xo nhẹ tất cả độ cứng k = 100N/m. Tác dụng một ngoại lực chống bức biến thiên điều hòa biên độ F0 với tần số f1= 6Hz thì biên độ dao động A1. Nếu không thay đổi biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực mang đến f2= 7Hz thì biên độ xấp xỉ ổn định là A2. đem π2 = 10. đối chiếu A1 cùng A2:


Một vật xê dịch có hệ thức giữa tốc độ và li độ làv2640+x216=1(x:cm; v:cm/s). Hiểu được lúc t = 0 vật trải qua vị trí x = A/2 theo chiều hướng về vị trí cân nặng bằng. Mang π2 = 10. Phương trình xê dịch của đồ gia dụng là:


Hai xê dịch điều hoà thuộc phương, cùng tần số bao gồm phương trình x1=A1cos(ωt-π6)và x2 = A2cos(ωt -π)cm. Giao động tổng hợp bao gồm phương trình x = 9cos(ωt+j) cm. Để biên độ A2 có mức giá trị cực to thì A1 có giá trị:


Một vật xê dịch điều hoà khi trải qua vị trí thăng bằng theo chiều dương ở thời gian ban đầu. Khi vật gồm li độ 3cm thì gia tốc của vật bằng 8π cm/s với khi vật tất cả li độ bởi 4cm thì vận tốc của vật bằng 6π cm/s. Phương trình giao động của vật có dạng:


Một bé lắc lò xo treo thẳng đứng, lúc vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 6 cm. Kích thích mang đến vật xấp xỉ điều hòa thì thấy thời gian lò xo giãn vào một chu kì là 2T/3 (T là chu kì dao động của vật). Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là:


Một vật xê dịch điều hoà cùng với x=8cos(2πt-π6)cm. Thời gian thứ 2012 thiết bị qua địa chỉ có vận tốc v = - 8π cm/s là:


Một con lắc lò xo nằm ngang giao động điều hoà bao phủ vị trí cân đối với chu kỳ T =π/10s. Đặt trục tọa độ Ox nằm ngang, nơi bắt đầu O tại vị trí cân nặng bằng. Cho rằng lúc t = 0, vật tại phần có li độ x = -1 centimet và được truyền gia tốc 20√3cm/s theo hướng dương. Lúc đó phương trình giao động của vật có dạng:


Cho 1 vật xê dịch điều hòa với biên độ A = 10cm, tần số f = 2Hz. Tốc độ trung bình cơ mà vật rất có thể đi được trong thời gian 1/6 s là:


Một lò xo nhẹ có độ cứng k, một đầu treo vào trong 1 điểm ráng định, đầu dưới treo thiết bị nặng 100g. Kéo trang bị nặng xuống dưới theo phương trực tiếp đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos4πt (cm), mang g =10m/s2.và π2 = 10. Lực dùng để kéo vật trước khi dao động tất cả độ lớn:


Một vật dao động điều hòa x = 10cos(10πt)(cm). Thời gian vật đi qua vị trí li độ x = 5cm lần máy 2009 theo chiều dương là:


Hai nhỏ lắc đối chọi có chiều nhiều năm lần lượt là 81cm và 64cm được treo sống trần một căn phòng. Khi những vật nhỏ dại của hai con lắc đang ở chỗ cân bằng, bên cạnh đó truyền cho chúng các tốc độ cùng hướng sao cho hai con lắc xấp xỉ điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng tuy nhiên song cùng với nhau. điện thoại tư vấn Dt là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi truyền vận tốc đến cơ hội hai dây treo tuy vậy song nhau. Giá trị Dt gần quý giá nào tốt nhất sau đây?


Một vật dao động điều hòa với phương trình x=6cos20t+π3. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời giant=13π60s tính từ lúc khi bắt đầu dao rượu cồn là:
Xem thêm: Ý Nghĩa Của Tên Đệm Cho Tên Lộc & Gợi Ý Tên Lót Hay Ghép Với Lộc

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam