(s_3 = dfrac12gt_3^2 = dfrac12.10(t - 2)^2 = 5t^2 - 20t + 20)

Vì quảng con đường vật đi được vào 5 giây thứ nhất bằng quảng con đường vật đi được trong 2s sau cùng nên:

(eginarrayls_1 = h - s_3\Rightarrow 125 = 5t^2 - (5t^2 - 20t + 20)\Rightarrow 125 = 20t - 20\Rightarrow t = 7,25sendarray)

Suy ra độ cao của đồ là: (h = 5.7,25^2 = 262,8125m)

b.

Vận tốc của vật khi đụng đất là:

(v = gt = 10.7,25 = 72,5m/s)
Bạn đang xem: Một vật rơi tự do từ độ cao

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này cầm cố nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4.7
starstarstarstarstar
7 vote
GửiHủy


Chưa tất cả nhómTrả lời2

Cảm ơn

1


Cảm ơn các bạn nhiều lắm luôn luôn á


*

*Xem thêm: Khối Tròn Xoay Thường Được Biểu Diễn Bằng Các Hình Chiếu Nào

Chưa gồm nhómTrả lời

0

Cảm ơn

0


Excilent