*
*
*
*
*
*
*
*

Trường đúng theo nào tiếp sau đây cho ta biết lúc chịu tính năng của lực đồ dùng vừa bị biến dị vừa bị đổi khác chuyển động.

Bạn đang xem: Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần


Vật (1) và (2) đang chuyển động với các vận tốc (v_1) với (v_2) thì chịu những lực tác dụng như hình vẽ.


*

Sử dụng cụm từ phù hợp để điền vào vị trí trống mang lại đúng chân thành và ý nghĩa vật lí:

.... là lý do làm biến hóa vận tốc của gửi động.


Dùng nhiều từ phù hợp nhất nhằm điền vào khu vực trống:

Lực là nguyên nhân làm ... Tốc độ của đưa động.


Trên hình vẽ là lực tác dụng lên bố vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong số sắp xếp theo sản phẩm tự sút dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?


*

Một thiết bị đang vận động thẳng với vận tốc (v). Hy vọng vật hoạt động theo phương cũ và hoạt động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? hãy chọn câu vấn đáp đúng.

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 10 Bài 1, Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Bài 1


Sử dụng hình vẽ bên dưới (minh họa mang đến trường hợp kéo gàu nước từ bên dưới giếng lên.) nên lựa chọn phát biểu chưa chính xác


*

*

Khi ném một trái bóng lên rất cao (bỏ qua những ma sát), hình mẫu vẽ nào sau đây biểu đạt đúng những lực chức năng lên trái bóng.