a) câu hỏi 1: Một ô tô đi được quãng con đường (170km) với gia tốc (42,5km/)giờ. Tính thời hạn ô sơn đi quãng đường đó.

Bạn đang xem: Muốn tính thời gian ta làm thế nào

Bài giải:

Thời gian xe hơi đi là:

(170 : 42,5 = 4) (giờ)

Đáp số: (4) giờ.

Nhận xét : Để tính thời gian đi của ô tô ta rước quãng lối đi được phân chia cho quãng đường xe hơi đi được vào (1) tiếng hay tốc độ của ô tô.

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Ta có: (t = s : v)

- một số công thức nên nhớ:


+) thời hạn đi = thời hạn đến – thời gian khởi hành – thời gian nghỉ (nếu có).

+) thời gian đến = thời gian khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).

+) thời gian khởi hành = thời gian đến – thời gian đi – thời hạn nghỉ (nếu có).


b) câu hỏi 2 : Một ca nô đi với vận tốc 36km/giờ bên trên quãng con đường sông dài 42km. Tính thời hạn đi của ca nô trên quãng đường đó.

Bài giải:

Thời gian đi của ca nô là:

 (42:36=dfrac76) (giờ)

(dfrac76) giờ (= 1dfrac16) giờ (= 1) giờ đồng hồ (10) phút.

Đáp số: ( 1) tiếng (10) phút.

c) bài toán 3: trên quãng đường dài (2km), một tín đồ chạy với tốc độ (8) m/giây. Hỏi người đó chạy quãng con đường đó hết từng nào giây?.

Bài giải:

Đổi (2km = 2000m)

Thời gian chạy của bạn đó là:

(2000:8 = 250) (giây)

Đáp số: (250) giây.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Gia Hà Nội Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2021


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.6 bên trên 58 phiếu

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp orsini-gotha.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng orsini-gotha.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.