Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên n để n+3 chia hết cho n

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

( n + 3 ) chia hết mang lại ( n + 1 )

n + 3 = n + 1 + 2

Mà ( n + 1 ) phân tách hết đến ( n + 1 )

=> 2 chia hết mang đến ( n + 1 )

=> ( n + 1 ) trực thuộc Ư( 2 )

= 1,2

n + 1 = 1 

n = 1 - 1 

n = 0

n + 1 = 2

n = 2 - 1

n = 1

Vậy n trực thuộc 0,1

Ko chắc chắn đúng ^_^


*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

a,Tìm các số tự nhiên và thoải mái x,y thế nào cho (2x +1)(y-5)=12

b/Tìm số tự nhiên và thoải mái n làm thế nào để cho n + 5 chia hết đến n +1

c/Tìm số tự nhiên n sao để cho 2n + 13 chia hết mang đến 2n +3

d/Tìm số tuwnhieen n làm sao để cho 4n + 5 chia hết đến 2n +1


1) tìm số thoải mái và tự nhiên n sao để cho 2n+5 chia hết cho 2n -1

2) search số thoải mái và tự nhiên n sao để cho 3.n+5 phân chia hết đến 3.n-1

3) kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên n làm thế nào để cho n+5 phân tách hết đến n-1

Giải bắt tắt dễ dàng nắm bắt nha hầu hết người. Cảm ơn !


a.Tìm các số tự nhiên x,y làm sao để cho ( 2.x +1 ).( y-5 )=12

b.Tìm số thoải mái và tự nhiên x,y làm sao để cho 4.n -5 chia hết mang lại 2.n-1

c.Tìm số tự nhiên và thoải mái n đê: 6.n+3 chia hết đến 3.n+6

d.Tìm các số thoải mái và tự nhiên n thế nào cho 5.n+45 phân chia hết cho n+3


Giúp mình với! Mai buộc phải nộp rồi!

B1: TÌm số từ bỏ nhiên n thế nào cho n phân tách hết đến 21 với n+1 chia hết mang đến 165

B2: search x,y trực thuộc Z sao cho:

A, 5x + 4y = 3

B, 3x + 7y = 55

B3: TÌm số thoải mái và tự nhiên n nhỏ tuổi nhất phân chia hết mang lại 7 cùng khi phân tách cho 2,3,4,5,6 đông đảo dư 1

B4: Tìm tất cả các số thoải mái và tự nhiên n nhằm 5n+2 phân chia hết đến 17


Ta có: n+1 chia hết cho 165

=> n+1 nằm trong B(165) =  0 ; 165;330;495;660.....

=> n =  -1 ; 164 ; 329 ; 494;659;............

Vì n chia hết mang lại 21 

=> n = 


ta thấy

n+3=n+1+2

=>n+1+2 chia hết cho n+1

=>n+1 phân chia hết mang đến n+1

=>2 phân tách hết đến n+1

mà 2 phân chia hết mang đến 1;2

n+1 n 1 2 0 1

vay n=0;1


ta gồm n+3=n+1+2ví n+1 chia hết n+1 với n+3 phân chia hết n+1 suu ra 2 phân chia hết n+1suy ra n+1 nằm trong Ư(2)Ư(2)={1;2)

*Nếu n=1n=1+1=2n+3=1+3=4Vì 4 chia hết mang đến 2

Chứng tỏ n+3 chia hết n+1 lúc n=1

*Nếu n=2

n+1=2+1=3n+3=2+3=5

Vì 5 ko phân chia hết 2

Chứng tỏ n+3 ko phân tách hết mang đến n+1 lúc n=2

Vậy n=1

 


1, Tìm các số tự nhiên và thoải mái x với y, sao cho: x+6=y.(x+1)

2, Tìm các số tự nhiên n thế nào cho n+3 chia hết đến n+1

3, tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên n biết: 1+2+3+4+5+...+n=465

mọi người giúp mk vs

mk đề nghị gấp


Có n+3=n+1+2

Mà n+1 phân chia hết cho n+1

Nên 2 phân chia hết đến n+1

Vậy n+1 trực thuộc ( -2,-1,1,2)

Vậy n nằm trong ( -3,-2,0,1)

Tich nha.


1. Tìm những số a,b thế nào cho a-b=3 và 5a6b phân chia hết đến 9

2. Tìm các số a,b làm thế nào cho 5a3b chia hết cho 9 và chia 5 dư 2

3. Tìm các số tự nhiên và thoải mái n :

a. 10 chia hết mang lại n

b. 12 phân chia hết mang lại n-1

c. 20 chia hết đến 2n+1


n +3 chia hết mang đến n + 1

n + 1 + 2 chia hết mang lại n + 1

Mà n + 1 phân tách hết mang đến n + 1

=> 2 phân chia hết mang đến n + 1

n + 1 thuộc Ư(2) = {1;2>

n + 1 = 1 => n = 0

n + 1 = 2 => n = 1

Vậy n = 0;1 
Xem thêm: Hãy Giải Thích Nội Dung Ý Nghĩa Từ Ngất Ngưởng Trong Bài Có Nghĩa Gì

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việt kỹ thuật tự nhiên