Sau đây, hãy thuộc Top lời giải đi tìm kiếm hiểu phương pháp tính thế kỷ như thế nào nhé nhé!

1. Cách tính thế kỷ sau công nguyên

Theo kế hoạch Gregory, vắt kỷ 1 (1-100), cụ thể được bước đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1 với được chấm dứt vào ngày 31 mon 12 năm 100. Tiếp theo sau đó, cố kỷ 2 được bước đầu từ năm 101 và hoàn thành vào năm 200. Và cứ thường xuyên như vậy, ta rát ra được công thức: 

→ cố kỷ n ban đầu từ năm 100×n - 99

Do đó, nhằm tìm ra năm kia thuộc vậy kỉ vật dụng mấy, các bạn cần:

- Đối với trong thời hạn gồm 3 chữ số: Ta lây số đầu + 1

Ví dụ. Năm 938 thuộc nắm kỉ bao nhiêu?

Ta mang 9 (số đầu của năm 938) + 1 = 10 à Số 10 đó là thế kỉ mà bọn họ đang tìm

- Đối với trong những năm gồm 4 chữ số: Ta lấy hai số đầu + 1

Ví dụ: Năm 1890 thuộc nỗ lực kỉ bao nhiêu? 

Ta mang 18 (hai số đầu của năm 1890) + 1 = 19 à số 19 đó là thế kỉ mà bọn họ tìm

- Để hiểu rằng năm 1010 thuộc gắng kỷ bao nhiêu, ta lấy 10 (2 chữ số đầu của năm) + 1 = 11 là nạm kỷ mà họ đang đi tìm

Ngoại lệ:

Nhưng năm 100, 200, 300, …, 1000, 2000, … cấp thiết tính được theo công thức như trên.

Bạn đang xem: Năm 938 thuộc thiên niên kỷ thứ mấy

Ví dụ: năm 100 là năm thuộc thế kỷ 1. Vị lẽ, cố kỷ 1 được bước đầu từ ngày một tháng một năm 1 và được hoàn thành vào ngày 31 mon 12 năm 100.

*

2. Cách tình cố gắng kỷ trước công nguyên (TCN)

Khi chúa Jesus thành lập và hoạt động là thời điểm công nguyên được xem từ. Bởi vì vậy, có thể hiểu trước công nguyên chính là khoảng thời gian được tính trước lúc chúa Jesus được có mặt đời.

Thế kỷ 1 trước Công nguyên được tính từ năm 1 TCN đến năm 100 TCN. Vị vậy không tồn tại "thế kỷ 0" chuyển tiếp thời điểm giữa thế kỷ 1 TCN và ráng kỷ 1.

Cũng tương tự như như phương pháp tính thế kỷ sau công nguyên, bí quyết tình cầm cố kỷ trước công nguyên cũng vậy. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý, về phong thái đi ngược của các thời gian trước công nguyên (Sau năm 2 TCN là năm 1 TCN chứ không phải năm 3 TCN mà không ít người vẫn nghĩ).

Xem thêm: Cách Đặt Tên Con Gái Năm 2022 Theo Phong Thủy

Và sau đấy là một số mẹo về phong thái chuyển đổi:

1 thiên niên kỷ = 10 vậy kỷ = 1000 năm

1 nạm kỷ = 10 thập kỷ = 100 năm

1 thập niên = 3652 ngày = 10 năm

1 năm = 365 ngày

1 năm (nhuận) = 366 ngày

3. Một vài ví dụ và phương pháp giải một số bài về bài xích tập tìm cầm cố kỷ khi đến trước 1 năm cụ thể

a. Bác bỏ Hồ ra đi tìm kiếm đường cứu giúp nước vào khoảng thời gian 1911. Năm đó thuộc cụ kỉ nào?

Bác hồ ra đi tìm kiếm đường cứu giúp nước vào năm 1911. Năm kia thuộc cố kỉnh kỉ 20 

(vì ta lấy 19 + 1 = 20)

b. Cách mạng mon Tám thành công vào năm 1945. Năm kia thuộc nuốm kỉ nào?

Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc cố kỉ 20 

(vì ta mang 19 + 1 = 20)

c. Bà Triệu chỉ đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm kia thuộc vắt kỉ nào?

Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa phòng quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc nạm 3 

(vì ta mang 2 + 1 = 3)

d. Thập niên 70 từ thời điểm năm nào?

Thập niên 70 của nỗ lực kỉ 20 là đều năm bước đầu từ năm 1970 và kết thức vào khoảng thời gian 1979

e. Năm 2000 thuộc cố gắng kỷ nào?

Cũng như nước ngoài lệ ở trên, năm 2000 cần thiết năm thuộc cầm cố kỷ 21 nhưng là năm thuộc nắm kỷ 20. Bởi vì lẽ, cố kỉnh kỷ đôi mươi được bước đầu từ năm 1901 và kết thúc vào năm 2000. Vị đó, năm 2000 đề nghị thuộc cố kỉnh kỷ 20.