toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Điểm khác biệt về kết cấu giữa tế bào nhân sơ cùng tế bào nhân thực:

Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực
Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roi Không
Nhân Là vùng nhân đựng ADN, chưa có màng bao bọc.

Bạn đang xem: Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực

Có màng bao bọc, bên phía trong chứa dịch nhân, nhân bé và chất nhiễm sắc. Trên màng có tương đối nhiều lỗ nhỏ.
Tế bào chất Không có khối hệ thống nội màng, không có khung tế bào và không tồn tại bào quan gồm màng bao bọc. Có khối hệ thống nội màng, có khung tế bào với bào quan gồm màng bao bọc.
Bào quan Ribôxôm Đa dạng: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể,…

Đúng 0
comment (0)
*

Nêu những điểm khác biệt về kết cấu giữa tế bào nhân sơ và nhân thực.


Lớp 8 Sinh học tập
4
0
Gửi diệt

Tham khảo:

Điểm khác hoàn toàn về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ cùng tế bào nhân thực:

Tế bào nhân sơTế bào nhân thực

Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roiKhông
NhânLà vùng nhân chứa ADN, chưa có màng bao bọc.Có màng bao bọc, bên phía trong chứa dịch nhân, nhân bé và hóa học nhiễm sắc. Trên màng có nhiều lỗ nhỏ.
Tế bào chấtKhông có khối hệ thống nội màng, không có khung tế bào và không có bào quan tất cả màng bao bọc.Có hệ thống nội màng, gồm khung tế bào cùng bào quan bao gồm màng bao bọc.
Bào quanRibôxômĐa dạng: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể,…

Đúng 1
bình luận (0)

Tế bào nhân sơTế bào nhân thực
Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roiKhông
NhânLà vùng nhân đựng ADN, chưa có màng bao bọc.Có màng bao bọc, bên phía trong chứa dịch nhân, nhân nhỏ và chất nhiễm sắc. Trên màng có rất nhiều lỗ nhỏ.
Tế bào chấtKhông có khối hệ thống nội màng, không tồn tại khung tế bào và không tồn tại bào quan bao gồm màng bao bọc.Có hệ thống nội màng, tất cả khung tế bào cùng bào quan tất cả màng bao bọc.
Bào quanRibôxômĐa dạng: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể,…

Đúng 1
bình luận (0)

Tế bào nhân sơTế bào nhân thực

Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roiKhông
NhânLà vùng nhân chứa ADN, chưa có màng bao bọc.Có màng bao bọc, bên trong chứa dịch nhân, nhân bé và chất nhiễm sắc. Bên trên màng có khá nhiều lỗ nhỏ.
Tế bào chấtKhông có khối hệ thống nội màng, không tồn tại khung tế bào và không có bào quan bao gồm màng bao bọc.Có khối hệ thống nội màng, bao gồm khung tế bào cùng bào quan bao gồm màng bao bọc.
Bào quanRibôxômĐa dạng: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể,…

Đúng 0
bình luận (0)
SGK trang 39

Câu 6: Nêu các đặc điểm khác hoàn toàn về kết cấu giữa tế bào nhân sơ với nhân thực.


3
0
Gửi bỏ

Điểm khác hoàn toàn về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ cùng tế bào nhân thực là:

- Nhân:- Tế bào nhân sơ nhân chưa phân hóa, chưa tồn tại màng nhân.- Tế bào nhân thực đã có màng nhân cùng nhân vẫn phân hóa.- Bào quan:- Tế bào nhân sơ chưa tồn tại bào quan.- Tế bào nhân thực đã có không ít bào quan.


Đúng 0

comment (0)

Điểm biệt lập về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là:

- Nhân:- Tế bào nhân sơ nhân chưa phân hóa, chưa tồn tại màng nhân.- Tế bào nhân thực đã tất cả màng nhân với nhân đang phân hóa.- Bào quan:- Tế bào nhân sơ chưa tồn tại bào quan.- Tế bào nhân thực đã có tương đối nhiều bào quan.


Đúng 0

bình luận (0)

- Nhân:- Tế bào nhân sơ nhân không phân hóa, chưa tồn tại màng nhân.- Tế bào nhân thực đã tất cả màng nhân với nhân sẽ phân hóa.- Bào quan:- Tế bào nhân sơ chưa xuất hiện bào quan.- Tế bào nhân thực đã có rất nhiều bào quan.


Đúng 0

comment (0)

Lập bảng các điểm sáng giống nhau và khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực.


Lớp 6 Sinh học
2
0
gửi Hủy

Tham khảo:

Tế bào nhân sơ

Tế bào nhân thực

Giống nhau

Tế bào nhân sơ cùng tế bào nhân thực mọi được kết cấu từ 3 nguyên tố là: vùng nhân hoặc nhân, màng sinh chất, tế bào chất

Khác nhau

Vùng nhân chưa có màng bao bọc

Vùng nhân tất cả màng bao bọc


Đúng 2
bình luận (0)
Đúng 0
comment (0)

Câu 1. Đơn vị cấu tạo cơ thể là

A. Tế bào

B. Mô

C. Cơ quan

D. Hệ cơ quan

Câu 2. Đặc điểm phân minh tế bào nhân thực với tế bào nhân sơ là

A. Màng tế bào

B. Chất tế bào

C. Các bào quan

D. Nhân có màng nhân bao bọc

Câu 3Thành phần chính cấu tạo nên tế bào là

A. Màng tế bào, hóa học tế bào, nhân hoặc vùng nhân

B. Vách tế bào, màng tế bào, chất tế bào, nhân

C. Màng tế bào, hóa học tế bào, lục lạp, nhân

Câu 4. Quan gần cạnh tế bào dưới đây và cho thấy thêm vị trí làm sao là màng tế bào?

A.(4)B. (1)C. (2)D. (3)

Câu 5.Tế bào Nhân sơ có kết cấu gồm:

A. Màng tế bào, hóa học tế bào với nhân tế bào

B. Màng tế bào, hóa học tế bào cùng vùng nhân

C. Màng tế bào, chất tế bào, các bào quan

D. Lông, hóa học tế bào với vùng nhân

Câu 6.Tế bào Nhân thực có cấu tạo gồm:

A. Màng tế bào, hóa học tế bào với nhân tế bào

B. Màng tế bào, hóa học tế bào với vùng nhân

C. Màng tế bào, hóa học tế bào, lục lạp

D. Vách tế bào, chất tế bào cùng vùng nhân

Câu 7. Quan giáp tế bào tiếp sau đây và cho biết thêm vị trí nào là nhân tế bào?

A.

Xem thêm: Gao Bạc Tv Tên Thật Là Gì - Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Bạn Gái Gao Bạc Tv

(4)B. (1)C. (2)D. (3)

Câu 8. Nơi tinh chỉnh và điều khiển mọi chuyển động sống vào tế bào là

A. Màng tế bàoB. Nhân hoặc vùng nhân

C. Chất tế bàoD. Các bào quan trong tế bào chất

Câu 9. Thành phần bảo đảm và kiểm soát các chất ra vào tế bào là

A. Màng tế bàoB. Hóa học tế bàoC. Những bào quan lại D. Nhân hoặc vùng nhân

Câu 10.Đặc điểm cơ phiên bản để sáng tỏ tế bào thực đồ với tế bào động vật là

A. Màng tế bàoB. Chất tế bàoC. Bào quan lục lạpD. Nhân hoặc vùng nhân

Câu 11. Tế bào tất cả chức năng

A. đảm bảo và kiểm soát các chất

B. Điều khiển mọi chuyển động sống

C. Cấu tạo cơ thể và thực hiện các chuyển động sống

D. Ra mắt các vận động sống

Câu 12. Gồm 10 tế bào ngơi nghỉ mô phân sinh ngọn thâm nhập sinh sản liên tục 4 lần, số tế bào con là