Năm 1418, sau khoản thời gian chiêu dụ được một số trong những hào kiệt và chí sĩ cùng chí hướng khủng trong vùng như: Nguyễn Trãi, Lê Văn An, Bùi Quốc Hưng, è Nguyên Hãn Ông đã phất cờ khởi nghĩa ở vùng núi Lam Sơn, từ bỏ xưng là Bình Định Vương, đồng thời lôi kéo nhân dân vùng lên đánh giặc ngoại xâm phương Bắc.

Bạn đang xem: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa lam sơn


*

Giai đoạn đầu: nghĩa quân Lam Sơn chuyển động ở Thanh Hóa


*


Nghĩa quân thắng lợi nhiều trận lớn, đi mang đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ. Quân Minh cần rút lui về thành Đông Quan cố thủ.

Giai đoạn cuối: nghĩa binh Lam Sơn hóa giải Đông Quan

Trong giai đoạn này, nghĩa quan tiếp tục tiến đánh cùng giành chiến thắng ở các trận khác nhau. Tháng 8/1426, Lê Lợi chia nghĩa quân thành tía cánh đánh vào Bắc với ba phía tây Bắc, Đông Bắc với Đông Quan. Trước tình thay nguy cấp, năm 1426, vương Thông dẫn năm vạn viện binh hỗ trợ kéo vào thành Đông Quan, nâng số quân Minh ở đây lên mười vạn.

Tuy nhiên, mặc dù quân Minh được tiếp viện tuy nhiên tướng Đỗ túng thiếu của nghĩa quân Lam sơn vẫn vượt mặt Mã Kỳ ngơi nghỉ Từ Liêm. Vì chưng Vương Thông đã phòng bị kĩ lưỡng bắt buộc tướng Lê Triện của nghĩa binh bị thua đành rút về Cao bộ và cầu cứu mang lại tướng Nguyễn Xí. Tướng mạo Đinh Lễ với Nguyễn Xí dụ quân vương vãi Thông vào trận xuất sắc Động Chúc Động khiến cho quân vương Thông chiến bại to đề nghị chạy về cố kỉnh thủ nghỉ ngơi Đông Quan.


Kết quả cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Sau gần mười năm chiến đấu, nghĩa binh Lam sơn đã hủy hoại được rộng năm vạn quân Minh, bắt sinh sống một vạn tên. Các tướng Minh như Lương Minh, Ô Mã Nhi, Liễu Thăng, bị giết. Mộc Thạnh đề nghị tháo chạy, vương vãi Thông đề nghị xin hàng và đồng ý mở hội thề ở Đông Quan.Đến năm 1428, tổ quốc ta vẫn sạch bóng nước ngoài xâm, xong xuôi hai mươi năm độ hộ phong kiến của nhà Minh. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trọn vẹn thắng lợi.

Xem thêm: Lý Thuyết Dãy Số Tự Nhiên Là Gì, Số Tự Nhiên

Nguyên nhân chiến thắng và chân thành và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Nguyên nhân thành công và ý nghĩa sâu sắc lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam tô là tin tức được nhiều

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

Nhân dân ta luôn luôn có truyền thống lâu đời yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất. Niềm tin quyết chiến tấn công giặc, quyết tâm giành lại độc lập tự vì chưng cho khu đất nước.Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của cục chỉ huy, cầm đầu là Lê Lợi. đường nguyễn trãi đưa ra rất nhiều sách lược, phương án đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến chiến hạ lợi. Lãnh đạo biết kết hợp sức mạnh quân sự chiến lược và nước ngoài giao để chiến thắng trước kẻ thù.Nghĩa quân Lam sơn được quần chúng. # ủng hộ không còn lòng. Toàn bộ các tầng lớp dân chúng không rõ ràng già, trẻ, phái nam nữ. Các thành phần dân tộc đều hòa hợp đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, tham gia lực lượng vũ trang, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.

*