Khi bước đầu phân bào những NST kép xoắn và teo ngắn. Sau đó, diền ra sự tiếp thích hợp cập song cùa các NST kép tương đồng theo chiều dọc và chúng có thể bắt chéo với nhau.
Bạn đang xem: Nêu những diễn biến cơ bản của nst trong quá trình giảm nhân

*

Sơ đồ tứ duy giảm phân:

*

orsini-gotha.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: Các Vị Trí Hàn 3G Là Gì, Hàn 3G Là Gì? Lưu Ý Cách Hàn 2G 3G 6G 2F 4F

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp orsini-gotha.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng orsini-gotha.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?