Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tìm và phân tích tác dụng của các phép tu từ được sử dụng trong trường hợp sau :

Ngày ngày Mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một Mặt trời trong lăng đỏ rực.

Bạn đang xem: Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ biện pháp tu từ


*

- Phép tu từ : Nhân hóa, ẩn dụ.

+ Nhân hóa : "" đi, thấy ""

+ Ẩn dụ : "" Mặt trời trong câu thứ 2 ""

- Tác dụng :

+ Làm cho sự vật miêu tả trở lên gần gũi hơn, có khả năng khơi gợi sự liên tưởng giữa Mặt trời với Bác.

+ Bác Hồ là người mang lại cho dân tộc Việt Nam sự sống và niềm hạnh phúc.

=> Ca ngợi sự vĩ đại của người


*

- Đó là phép ẩn dụ

- Ẩn dụ: Một Mặt trời trong lăng rất đỏ.

- Tác dụng: Mặt trời trong câu thứ nhất là chỉ mặt trời trong tự nhiên, còn mặt trời trong câu thứ hai là để chỉ Bác Hồ với một ý nghĩa là Bác Hồ chính là mặt trời của nhân dân, Bác luôn dẫn dắt nhân dân, luôn luôn cao thượng như Mặt Trời.


Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ . Nêu tác dụng của phép tu từ đó .

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ


Tham khảo nha em:

- Hình ảnh ẩn dụ

⇒ ẩn dụ “mặt trời trong lăng” nổi bật ý nghĩa sâu sắc. Dùng hình ảnh ẩn dụ “mặt trời trong lăng” để viết về Bác, Viễn Phương đã ca ngợi sự vĩ đại của Bác, công lao của Bác đối với non sông đất nước.


Tác giả sử dụng phép tu từ nào trong hai câu thơ:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

A.So sánh

B.Điệp ngữ

C.Ẩn dụ

D.Hoán dụ


Tác giả sử dụng phép tu từ nào trong hai câu thơ:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

A.So sánh

B.Điệp ngữ

C.Ẩn dụ

D.Hoán dụ


Chọn đáp án:C.

Giải thích:Hình ảnh mặt trời tượng trưng cho Bác, vĩ đại, cao đẹp, là nguồn ánh sáng soi rọi cho cách mạng và dân tộc Việt Nam.


Viết một bài văn ngắn phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau: "Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ"


Tham khảo nha em:

Câu “ Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”. Hình ảnh “mặt trời” được tác giả sử dụng với tư cách là một biện pháp tu từ, và đó là biện pháp ẩn dụ.Đối với hình ảnh “mặt trời” trong bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương. Tác giả đem hình tượng so sánh Bác Hồ là mặt trời. Mặt trời là biểu tượng cho ánh sáng vĩnh cửu, sự trường tồn vĩnh hằng của thời gian và là chân lí của cuộc sống. Nhà thơ ví Bác như ánh sáng, như chân lí ấy. Đây là hình ảnh so sánh không gượng ép góp phần nâng cao giá trị hình tượng Bác.


Đúng 3
Bình luận (0)

Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từẩn dụ trong câu thơ sau :

""Ngày ngày mặt trờiđi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rấtđỏ ""


Lớp 6 Ngữ văn
2
1
Gửi Hủy

Mặt trời (trong câuThấy một mặt trời trong lăng rất đỏ)

- Mặt trời: hình ảnh ẩn dụ ngầm chỉ Bác Hồ.Bác đã đem lại cho đất nước và tộc những thành quả cách mạng vô cùng to lớn, ấm áp, tươi sáng như mặt trời.


Đúng 0

Bình luận (0)

mặt trời ở đây lak để chỉ bác hồ

bác vĩ đại lớn lao bác đem lại sự sống cho đất nước và đân tộc chúng ta

chúc hok tốt


Đúng 0
Bình luận (0)

Chỉ ra và phân tích tác dụng 2 câu thơ sau:“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăngThấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”


Lớp 9 Ngữ văn Viếng lăng Bác- Viễn Phương
1
1
Gửi Hủy

refer

- Phép tu từ : Nhân hóa, ẩn dụ.

+ Nhân hóa : '' đi, thấy ''

+ Ẩn dụ : '' Mặt trời trong câu thứ 2 ''

- Tác dụng :

+ Làm cho sự vật miêu tả trở lên gần gũi hơn, có khả năng khơi gợi sự liên tưởng giữa Mặt trời với Bác.

+ Bác Hồ là người mang lại cho dân tộc Việt Nam sự sống và niềm hạnh phúc.

=> Ca ngợi sự vĩ đại của người


Đúng 1

Bình luận (0)

Đọc hai câu thơ sau:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

(Viễn Phương, Viếng lăng Bác)

Từmặt trời trong câu thơ thứ hai được sử dụng theo phép tu từ vựng nào? Có thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành nhiều nghĩa được không? Vì sao?


Lớp 9 Ngữ văn
1
0
Gửi Hủy

Từ “mặt trời” trong câu thơ thứ hai được sử dụng theo phép ẩn dụ.

- Trường hợp này là phép tu từ thể hiện sự sáng tạo riêng của tác giả, không phải từ nghĩa gốc được chuyển thành nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ.

- Trường hợp này là nghĩa chuyển tạm thời, chỉ có giá trị trong ngữ cảnh này


Đúng 0

Bình luận (0)

Câu thơ:“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng/ Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”sử dụng những biện pháp tu từ nào?

a. Ẩn dụ và hoán dụ

b. Nhân hóa và so sánh

c. So sánh và hoán dụ

d. Ẩn dụ và nhân hóa


Lớp 6 Ngữ văn
1
0
Gửi Hủy

Chọn d


Đúng 0

Bình luận (0)

BT:Tìm và nêu tác dụng của phép tu từ ẩn dụ trong câu

c.lá lành đùm lá rách

d.Ngày ngày mặt trời đi qua trên băng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

(Diễm Vương)


Lớp 8 Ngữ văn
2
0
Gửi Hủy

c, BPTT: Ẩn dụ

Tác dụng: Chỉ tình cảm của người dành cho người, những người đầy đủ sẵn sàng giúp người khó khăn

d,

Em tham khảo:

- Hình ảnh ẩn dụ

⇒ ẩn dụ “mặt trời trong lăng” nổi bật ý nghĩa sâu sắc. Dùng hình ảnh ẩn dụ “mặt trời trong lăng” để viết về Bác, Viễn Phương đã ca ngợi sự vĩ đại của Bác, công lao của Bác đối với non sông đất nước.


Đúng 1
Bình luận (0)

c)

- Phép tu từ ẩn dụ: hình ảnh "lá lành", "lá rách".

- Tác dụng: Phép tu từ ẩn dụ làm tăng giá trị biểu đạt. Hình ảnh ẩn dụ "lá lành" đùm "lá rách" tượng trưng cho tình yêu thương giữa con người với nhau, giữa lúc khó khăn, gian khổ họ đều không bỏ mặt nhau. Phép tu từ còngợi cho người đọc sự liên tưởng độc đáo, thú vị.

d)

- Phép tu từ ẩn dụ: hình ảnh "mặt trời" được nhắc lần thứ hai trong câu thơ.

Xem thêm: Giải Gdcd 9 Bài 5: Tình Hữu Nghị Giữa Các Dân Tộc Trên Thế Giới Gdcd 9

- Tác dụng: Đây là hình ảnh ẩn dụ cho Bác, gợi liên tưởng Bác Hồ đầy tình cảm, ấm áp, nhẹ nhàng như ánh "mặt trời", luôn dõi theo nhân dân, đất nước. Phép tu từ còn làm tăng giá trị biểu cảm cho câu thơ, thể hiện tình cảm, sự tôn trọng của tác giả Viễn Phương dành cho Bác.


Đúng 1
Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
orsini-gotha.com