Định lao lý vạn vật lôi cuốn là gì? công thức lực hấp dẫn

Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton là định luật bởi vì Isaac Newton nhà vật lý vĩ đại mà nhân loại từng sản sinh khám phá ra. Định luật này khẳng định rằng mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực được gọi là lực hấp dẫn. Và theo đó, lực hấp dẫn giữa nhị chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích nhị khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Để làm rõ hơn về định luật, thuộc với thpt Sóc Trăng books phát âm trong bài viết này.Bạn đã xem: tín đồ nêu ra định phép tắc vạn vật thu hút là

Bài viết ngay gần đây


*

*

*

*

Đáp án: A. G = GM / (R+h)^2

Câu 4: Một viên đá nằm cố định và thắt chặt trên mặt đất, giá trị lực hấp dẫn của Trái Đất tác động ảnh hưởng vào hòn đá thế nào? Chọn lời giải trả lời đúng đắn nhất cho thắc mắc bên trên.

Bạn đang xem: Người nêu ra định luật vạn vật hấp dẫn là

A. Lớn hơn trọng lượng của hòn đá.

B. Nhỏ rộng trọng lượng của hòn đá.

C. Bằng trọng lượng của hòn đá

D. Bằng 0.

Đáp án: C. Bằng trọng lượng của hòn đá

Câu 5: mang đến hai quả cầu gồm khối lượng 20 kg, bán kính 10 cm, khoảng cách giữa hai trọng điểm là 50 cm. Biết rằng số hấp dẫn là G. Độ lớn lực tương tác hấp dẫn giữa chúng bao nhiêu? Biết rằng đấy là hai quả mong đồng chất.

A. 1,0672.10-8 N.

B. 1,0672.10-6 N.

C. 1,0672.10-7 N.

D. 1,0672.10-5 N.

Đáp án: C. 1,0672.10-7 N.

Câu 6: nhị khối cầu giống nhau được đặt cách nhau một khoảng r, lực hấp dẫn giữa chúng là F. Khi chúng ta thay một trong nhì khối cầu trên bằng một khối cầu đồng chất khác tuy nhiên có bán kính lớn gấp hai, giữ nguyên khoảng cách giữa hai trọng điểm (hai khối cầu ko tiếp xúc) thì lực hấp dẫn giữa chùng lúc này là bao nhiêu? lựa chọn đáp án đúng đắn trong các câu vấn đáp dưới đây:

A. 2F.

B. 16F.

C. 8F.

D. 4F.

Đáp án: C. 8F.

Câu 7: khoảng cách giữa Mặt Trăng và tâm Trái Đất là 38.107 m; khối lượng Mặt Trăng và Trái Đất tương ứng là 7,37.1022 kg và 6.1024 kg; hằng số hấp dẫn G = 1,0672.10-8 N. Tính độ lớn lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Chọn đáp án chính xác trong những câu vấn đáp sau:

B. 2,04.1021 N.

C. 22.1025 N.

D. 2.1027 N.

Đáp án: A. 0,204.1021 N.

Câu 8: Ở mặt đất một vật có trọng lượng 10 N. Nếu chuyển vật này ở độ cao cách Trái Đât một khoảng R (R là bán kính Trái Đất) thì trọng lượng của vât bằng bao nhiêu? chọn đáp án đúng chuẩn nhất. Hoàn toàn có thể làm tròn số.

A. 1 N.

B. 2,5 N.

C. 5 N.

D. 10 N.

Đáp án: B. 2,5 N.

Câu 9: Biết gia tốc rơi tự vị ơtại đỉnh và chân núi là 9,809 m/s2 và 9,810 m/s2. Coi Trái Đất là đồng chất và chân núi cách trọng tâm Trái Đất 6370 km. Học sinh hãy tìm ra độ cao của ngọn núi bao gồm làm tròn số.

A. 324,7 m.

B. 640 m.

C. 649,4 m.

D. 325 m.

Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Viết 1 Đoạn Văn Ngắn Về Lũ Lụt (7 Mẫu), Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Lũ Lụt (7 Mẫu)

Đáp án: A. 324,7 m.

Câu 10: Biết khoảng cách trung bình giữa trọng điểm Trái Đất và chổ chính giữa Mặt Trăng gấp 60 lần bán kính Trái Đất; khối lượng Mặt Trăng trung học phổ thông Sóc Trăng